Actualisatie Grondexploitaties Voorjaarsnota 2020

Grondexploitatie Voorjaarsnota2020

De bijlage "Actualisatie grondexploitaties - Voorjaarsnota 2020" is geheim vanwege vertrouwelijke informatie. Deze bijlage wordt separaat aan de raadsleden verstrekt.