Financieel overzicht programma's

Overzicht voor wijziging

Lasten Voor wijziging
Programma Begroting 2020 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
0. Bestuur en ondersteuning N 32.563 N 29.899 N 30.017 N 30.043 N 31.486
1. Integrale veiligheid en openbare orde N 7.820 N 8.026 N 8.027 N 8.038 N 8.038
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N 8.480 N 7.704 N 8.272 N 9.100 N 9.100
3. Economie N 1.552 N 1.265 N 1.267 N 1.268 N 1.268
4. Onderwijs N 8.584 N 8.345 N 8.714 N 9.007 N 8.857
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N 12.148 N 13.220 N 13.241 N 13.260 N 13.260
5B. Openbaar groen en (openlucht) recreatie N 6.892 N 6.408 N 7.080 N 7.185 N 7.185
6A. Sociale infrastructuur N 11.704 N 11.472 N 11.312 N 11.315 N 11.315
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N 52.067 N 52.588 N 53.168 N 53.934 N 54.941
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) N 14.473 N 14.495 N 14.546 N 14.578 N 14.578
6D. Jeugdhulp N 20.268 N 18.012 N 17.908 N 19.479 N 21.098
7. Volksgezondheid en milieu N 16.459 N 16.977 N 17.212 N 17.614 N 17.614
8. Stadsontwikkeling N 19.146 N 29.851 N 14.354 N 7.980 N 7.824
Totaal Lasten N 212.156 N 218.262 N 205.118 N 202.801 N 206.564
Baten Voor wijziging
Programma Begroting 2020 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
0. Bestuur en ondersteuning V 136.166 V 137.997 V 137.718 V 139.324 V 140.652
1. Integrale veiligheid en openbare orde V 665 V 665 V 665 V 665 V 665
2. Verkeer, vervoer en waterstaat V 449 V 395 V 450 V 416 V 416
3. Economie V 1.092 V 1.092 V 1.092 V 1.092 V 1.092
4. Onderwijs V 3.283 V 3.185 V 3.185 V 3.185 V 3.185
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) V 3.613 V 4.038 V 4.038 V 4.038 V 4.038
5B. Openbaar groen en (openlucht) recreatie V 893 V 893 V 893 V 893 V 893
6A. Sociale infrastructuur V 1.077 V 1.028 V 1.028 V 1.028 V 1.028
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) V 33.068 V 32.754 V 32.824 V 32.926 V 32.926
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) V 463 V 463 V 463 V 463 V 463
6D. Jeugdhulp V 62 V 62 V 62 V 62 V 62
7. Volksgezondheid en milieu V 13.725 V 14.251 V 14.558 V 14.982 V 14.982
8. Stadsontwikkeling V 15.464 V 27.511 V 12.819 V 6.049 V 4.681
Totaal Baten V 210.020 V 224.334 V 209.795 V 205.123 V 205.083
Saldi Voor wijziging
Programma Begroting 2020 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
0. Bestuur en ondersteuning V 103.603 V 108.098 V 107.701 V 109.281 V 109.166
1. Integrale veiligheid en openbare orde N 7.155 N 7.361 N 7.362 N 7.373 N 7.373
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N 8.031 N 7.309 N 7.822 N 8.684 N 8.684
3. Economie N 460 N 173 N 175 N 176 N 176
4. Onderwijs N 5.301 N 5.160 N 5.529 N 5.822 N 5.672
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N 8.535 N 9.182 N 9.203 N 9.222 N 9.222
5B. Openbaar groen en (openlucht) recreatie N 5.999 N 5.515 N 6.187 N 6.292 N 6.292
6A. Sociale infrastructuur N 10.627 N 10.444 N 10.284 N 10.287 N 10.287
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N 18.999 N 19.834 N 20.344 N 21.008 N 22.015
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) N 14.010 N 14.032 N 14.083 N 14.115 N 14.115
6D. Jeugdhulp N 20.206 N 17.950 N 17.846 N 19.417 N 21.036
7. Volksgezondheid en milieu N 2.734 N 2.726 N 2.654 N 2.632 N 2.632
8. Stadsontwikkeling N 3.682 N 2.340 N 1.535 N 1.931 N 3.143
Totaal saldo van baten en lasten N 2.136 V 6.072 V 4.677 V 2.322 N 1.481
Mutaties reserves V 4.357 V 261 V 450 V 535 V 535
Afrondingen V 2 N 1 N 0 N 0 N 0
Totaal Resultaat V 2.223 V 6.332 V 5.127 V 2.857 N 946

Overzicht van wijziging

Lasten Wijziging
Programma Begroting 2020 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
0. Bestuur en ondersteuning V 633 V 1.638 V 2.163 V 2.431 V 2.804
1. Integrale veiligheid en openbare orde N 630 N 4 N 4 N 4 N 4
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N 1.403 N 235 N 501 V 154 N 180
3. Economie N 70 N 5 N 5 N 5 N 5
4. Onderwijs N 473 N 367 N 281 N 345 N 583
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) V 2 V 73 N 35 N 35 N 35
5B. Openbaar groen en (openlucht) recreatie N 137 N 25 N 133 N 144 N 169
6A. Sociale infrastructuur N 291 N 100 N 100 N 100 N 100
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N 6.451 N 0 N 0 N 0 N 0
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) N 977 N 60 N 60 N 60 N 60
6D. Jeugdhulp N 655 N 0 N 0 N 0 N 0
7. Volksgezondheid en milieu N 1.011 N 329 N 461 N 308 N 599
8. Stadsontwikkeling V 230 V 6.572 V 1.691 N 4.885 N 1.284
Totaal Lasten N 11.233 V 7.158 V 2.274 N 3.301 N 215
Baten Wijziging
Programma Begroting 2020 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
0. Bestuur en ondersteuning V 77.695 N 638 N 1.025 N 1.006 N 892
1. Integrale veiligheid en openbare orde N 0 N 0 N 0 N 0 N 0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N 0 N 0 N 0 N 0 N 0
3. Economie N 0 N 0 N 0 N 0 N 0
4. Onderwijs V 237 V 237 V 237 V 237 V 237
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N 0 N 0 N 0 N 0 N 0
5B. Openbaar groen en (openlucht) recreatie N 0 N 0 N 0 N 0 N 0
6A. Sociale infrastructuur N 0 N 0 N 0 N 0 N 0
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) V 6.323 N 0 N 0 N 0 N 0
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) V 125 N 0 N 0 N 0 N 0
6D. Jeugdhulp V 2.627 N 0 N 0 N 0 N 0
7. Volksgezondheid en milieu V 537 V 67 V 166 N 6 V 232
8. Stadsontwikkeling V 727 N 9.245 N 1.779 V 6.297 V 1.184
Totaal Baten V 88.271 N 9.579 N 2.401 V 5.522 V 761
Saldi Wijziging
Programma Begroting 2020 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
0. Bestuur en ondersteuning V 78.328 V 1.000 V 1.138 V 1.425 V 1.912
1. Integrale veiligheid en openbare orde N 630 N 4 N 4 N 4 N 4
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N 1.403 N 235 N 501 V 154 N 180
3. Economie N 70 N 5 N 5 N 5 N 5
4. Onderwijs N 236 N 130 N 44 N 108 N 346
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) V 2 V 73 N 35 N 35 N 35
5B. Openbaar groen en (openlucht) recreatie N 137 N 25 N 133 N 144 N 169
6A. Sociale infrastructuur N 291 N 100 N 100 N 100 N 100
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N 128 N 0 N 0 N 0 N 0
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) N 852 N 60 N 60 N 60 N 60
6D. Jeugdhulp V 1.972 N 0 N 0 N 0 N 0
7. Volksgezondheid en milieu N 474 N 262 N 295 N 314 N 367
8. Stadsontwikkeling V 957 N 2.673 N 88 V 1.412 N 100
Totaal saldo van baten en lasten V 77.038 N 2.421 N 127 V 2.221 V 546
Mutaties reserves V 1.379 V 94 V 18 V 58 V 310
Afrondingen N 0 N 0 N 0 N 0 N 0
Totaal Resultaat V 78.417 N 2.327 N 109 V 2.279 V 856

Overzicht na wijziging

Lasten Na wijziging
Programma Begroting 2020 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
0. Bestuur en ondersteuning N 31.930 N 28.261 N 27.854 N 27.612 N 28.682
1. Integrale veiligheid en openbare orde N 8.450 N 8.030 N 8.031 N 8.042 N 8.042
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N 9.883 N 7.939 N 8.773 N 8.946 N 9.280
3. Economie N 1.622 N 1.270 N 1.272 N 1.273 N 1.273
4. Onderwijs N 9.057 N 8.712 N 8.995 N 9.352 N 9.440
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N 12.146 N 13.147 N 13.276 N 13.295 N 13.295
5B. Openbaar groen en (openlucht) recreatie N 7.029 N 6.433 N 7.213 N 7.329 N 7.354
6A. Sociale infrastructuur N 11.995 N 11.572 N 11.412 N 11.415 N 11.415
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N 58.518 N 52.588 N 53.168 N 53.934 N 54.941
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) N 15.450 N 14.555 N 14.606 N 14.638 N 14.638
6D. Jeugdhulp N 20.923 N 18.012 N 17.908 N 19.479 N 21.098
7. Volksgezondheid en milieu N 17.470 N 17.306 N 17.673 N 17.922 N 18.213
8. Stadsontwikkeling N 18.916 N 23.279 N 12.663 N 12.865 N 9.108
Totaal Lasten N 223.389 N 211.104 N 202.844 N 206.102 N 206.779
Baten Na wijziging
Programma Begroting 2020 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
0. Bestuur en ondersteuning V 213.861 V 137.359 V 136.693 V 138.318 V 139.760
1. Integrale veiligheid en openbare orde V 665 V 665 V 665 V 665 V 665
2. Verkeer, vervoer en waterstaat V 449 V 395 V 450 V 416 V 416
3. Economie V 1.092 V 1.092 V 1.092 V 1.092 V 1.092
4. Onderwijs V 3.520 V 3.422 V 3.422 V 3.422 V 3.422
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) V 3.613 V 4.038 V 4.038 V 4.038 V 4.038
5B. Openbaar groen en (openlucht) recreatie V 893 V 893 V 893 V 893 V 893
6A. Sociale infrastructuur V 1.077 V 1.028 V 1.028 V 1.028 V 1.028
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) V 39.391 V 32.754 V 32.824 V 32.926 V 32.926
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) V 588 V 463 V 463 V 463 V 463
6D. Jeugdhulp V 2.689 V 62 V 62 V 62 V 62
7. Volksgezondheid en milieu V 14.262 V 14.318 V 14.724 V 14.976 V 15.214
8. Stadsontwikkeling V 16.191 V 18.266 V 11.040 V 12.346 V 5.865
Totaal Baten V 298.291 V 214.755 V 207.394 V 210.645 V 205.844
Saldi Na wijziging
Programma Begroting 2020 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
0. Bestuur en ondersteuning V 181.931 V 109.098 V 108.839 V 110.706 V 111.078
1. Integrale veiligheid en openbare orde N 7.785 N 7.365 N 7.366 N 7.377 N 7.377
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N 9.434 N 7.544 N 8.323 N 8.530 N 8.864
3. Economie N 530 N 178 N 180 N 181 N 181
4. Onderwijs N 5.537 N 5.290 N 5.573 N 5.930 N 6.018
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N 8.533 N 9.109 N 9.238 N 9.257 N 9.257
5B. Openbaar groen en (openlucht) recreatie N 6.136 N 5.540 N 6.320 N 6.436 N 6.461
6A. Sociale infrastructuur N 10.918 N 10.544 N 10.384 N 10.387 N 10.387
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N 19.127 N 19.834 N 20.344 N 21.008 N 22.015
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) N 14.862 N 14.092 N 14.143 N 14.175 N 14.175
6D. Jeugdhulp N 18.234 N 17.950 N 17.846 N 19.417 N 21.036
7. Volksgezondheid en milieu N 3.208 N 2.988 N 2.949 N 2.946 N 2.999
8. Stadsontwikkeling N 2.725 N 5.013 N 1.623 N 519 N 3.243
Totaal saldo van baten en lasten V 74.902 V 3.651 V 4.550 V 4.543 N 935
Mutaties reserves V 5.736 V 355 V 468 V 593 V 845
Afrondingen V 2 N 1 N 0 N 0 N 0
Totaal Resultaat V 80.640 V 4.005 V 5.018 V 5.136 N 90