Actualisatie grondexploitatie Voorjaarsnota 2022

Actualisatie grondexploitatie Voorjaarsnota 2022

De "Actualisatie grondexploitatie Voorjaarsnota 2022" wordt tegelijkertijd met de Voorjaarsnota 2022 aan uw raad aangeboden, maar is geheim vanwege vertrouwelijke informatie.