Financieel overzicht programma's

Overzicht voor wijziging

Lasten Vóór wijziging
Programma Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030
0. Bestuur en ondersteuning N 33.165 N 31.161 N 31.246 N 31.450 N 31.231 N 31.065 N 31.074 N 29.637 N 29.637
1. Integrale veiligheid en openbare orde N 8.564 N 8.385 N 8.460 N 8.478 N 8.490 N 8.496 N 8.491 N 8.494 N 8.494
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N 9.535 N 7.871 N 8.636 N 9.109 N 9.853 N 10.446 N 10.502 N 10.909 N 10.909
3. Economie N 1.631 N 1.210 N 1.148 N 1.148 N 1.151 N 1.153 N 1.152 N 1.155 N 1.155
4. Onderwijs N 12.207 N 9.003 N 8.602 N 8.595 N 8.840 N 9.379 N 9.349 N 9.421 N 9.421
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N 12.897 N 13.047 N 13.073 N 13.068 N 13.102 N 13.141 N 13.124 N 13.161 N 13.161
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N 6.684 N 6.637 N 6.789 N 6.891 N 7.084 N 7.172 N 7.236 N 7.327 N 7.327
6A. Sociale infrastructuur N 13.688 N 12.772 N 12.906 N 12.729 N 12.734 N 12.738 N 12.738 N 12.743 N 12.743
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N 51.365 N 52.048 N 52.817 N 53.367 N 53.801 N 53.821 N 53.831 N 53.833 N 53.833
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N 18.303 N 18.887 N 19.338 N 19.734 N 20.156 N 20.585 N 20.908 N 20.866 N 20.866
6D. Jeugdhulp N 24.399 N 23.909 N 23.650 N 23.292 N 21.986 N 21.799 N 21.799 N 21.799 N 21.799
7. Volksgezondheid en milieu N 18.226 N 17.588 N 18.033 N 18.609 N 19.563 N 20.572 N 21.062 N 21.703 N 21.703
8. Stadsontwikkeling N 22.271 N 22.114 N 14.948 N 7.786 N 7.056 N 5.697 N 5.890 N 5.845 N 5.845
Totaal Lasten N 232.935 N 224.632 N 219.646 N 214.256 N 215.047 N 216.064 N 217.156 N 216.893 N 216.893
Baten Vóór wijziging
Programma Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030
0. Bestuur en ondersteuning V153.432 V149.210 V148.429 V148.640 V148.703 V148.522 V148.522 V147.962 V147.962
1. Integrale veiligheid en openbare orde V679 V692 V692 V692 V692 V692 V692 V692 V692
2. Verkeer, vervoer en waterstaat V691 V636 V601 V601 V601 V601 V601 V601 V601
3. Economie V760 V760 V760 V760 V760 V760 V760 V760 V760
4. Onderwijs V7.349 V4.472 V4.133 V4.133 V4.133 V4.133 V4.133 V4.133 V4.133
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) V4.099 V4.110 V4.110 V4.110 V4.110 V4.110 V4.110 V4.110 V4.110
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie V893 V893 V893 V893 V893 V893 V893 V893 V893
6A. Sociale infrastructuur V1.209 V1.217 V1.217 V1.217 V1.217 V1.217 V1.217 V1.217 V1.217
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) V35.089 V35.333 V35.449 V35.489 V35.525 V35.525 V35.525 V35.525 V35.525
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) V512 V523 V534 V549 V561 V574 V587 V587 V587
6D. Jeugdhulp V222 V222 V222 V222 V222 V222 V222 V222 V222
7. Volksgezondheid en milieu V13.781 V13.772 V14.497 V15.075 V16.050 V17.081 V17.588 V18.242 V18.242
8. Stadsontwikkeling V20.212 V15.994 V11.599 V3.215 V2.988 V1.621 V3.249 V1.621 V1.621
Totaal Baten V238.928 V227.834 V223.136 V215.596 V216.455 V215.951 V218.099 V216.565 V216.565
Saldi Vóór wijziging
Programma Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030
0. Bestuur en ondersteuning V120.267 V118.049 V117.183 V117.190 V117.472 V117.457 V117.448 V118.325 V118.325
1. Integrale veiligheid en openbare orde N7.885 N7.693 N7.768 N7.786 N7.798 N7.804 N7.799 N7.802 N7.802
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N8.844 N7.235 N8.035 N8.508 N9.252 N9.845 N9.901 N10.308 N10.308
3. Economie N871 N450 N388 N388 N391 N393 N392 N395 N395
4. Onderwijs N4.858 N4.531 N4.469 N4.462 N4.707 N5.246 N5.216 N5.288 N5.288
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N8.798 N8.937 N8.963 N8.958 N8.992 N9.031 N9.014 N9.051 N9.051
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N5.791 N5.744 N5.896 N5.998 N6.191 N6.279 N6.343 N6.434 N6.434
6A. Sociale infrastructuur N12.479 N11.555 N11.689 N11.512 N11.517 N11.521 N11.521 N11.526 N11.526
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N16.276 N16.715 N17.368 N17.878 N18.276 N18.296 N18.306 N18.308 N18.308
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N17.791 N18.364 N18.804 N19.185 N19.595 N20.011 N20.321 N20.279 N20.279
6D. Jeugdhulp N24.177 N23.687 N23.428 N23.070 N21.764 N21.577 N21.577 N21.577 N21.577
7. Volksgezondheid en milieu N4.445 N3.816 N3.536 N3.534 N3.513 N3.491 N3.474 N3.461 N3.461
8. Stadsontwikkeling N2.059 N6.120 N3.349 N4.571 N4.068 N4.076 N2.641 N4.224 N4.224
Totaal saldo van baten en lasten V5.993 V3.202 V3.490 V1.340 V1.408 N113 V943 N328 N328
Mutaties reserves V6.961 V383 V330 V330 V530 V415 V426 V436 V436
Afrondingen N0 N3 N2 N0 V2 V2 N2 V1 V1
Totaal Resultaat V12.954 V3.582 V3.818 V1.670 V1.940 V304 V1.367 V109 V109

Overzicht neutrale wijziging - gemandateerd aan college van B&W

Lasten Neutrale wijziging - gemandateerd aan college
Programma Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030
0. Bestuur en ondersteuning N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N25 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
4. Onderwijs N267 N267 N267 N267 N267 N267 N267 N267 N267
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N40 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
7. Volksgezondheid en milieu N124 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
8. Stadsontwikkeling N158 N116 N20 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal Lasten N614 N383 N287 N267 N267 N267 N267 N267 N267
Baten Neutrale wijziging - gemandateerd aan college
Programma Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030
0. Bestuur en ondersteuning N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat V25 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
4. Onderwijs V267 V267 V267 V267 V267 V267 V267 V267 V267
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) V40 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
7. Volksgezondheid en milieu V124 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
8. Stadsontwikkeling V158 V116 V20 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal Baten V614 V383 V287 V267 V267 V267 V267 V267 V267
Saldi Neutrale wijziging - gemandateerd aan college
Programma Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030
0. Bestuur en ondersteuning N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
4. Onderwijs N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
7. Volksgezondheid en milieu N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
8. Stadsontwikkeling N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal saldo van baten en lasten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Mutaties reserves N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal Resultaat N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0

Overzicht van wijziging (inclusief neutrale wijziging)

Lasten Wijziging (inclusief Neutrale wijziging gemandateerd aan college)
Programma Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030
0. Bestuur en ondersteuning N529 N1.420 N1.223 N875 N907 N944 N1.033 N1.033 N1.213
1. Integrale veiligheid en openbare orde N232 N382 N221 N262 N268 N268 N267 N267 N266
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N599 N68 V28 N135 N59 V1 N130 N297 N700
3. Economie N93 N2 N1 N2 N1 N0 N0 V2 V2
4. Onderwijs N2.965 N1 N113 N203 N350 N295 N292 N278 N261
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N713 N361 N398 N394 N386 N382 N381 N365 N356
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N237 N265 N148 N187 N299 N337 N415 N482 N611
6A. Sociale infrastructuur N2.709 N258 N243 N253 N278 N258 V95 V97 V98
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N4.019 N84 N84 N84 N84 N84 N84 N84 N84
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N521 N222 N223 N229 N232 N236 N238 N241 N241
6D. Jeugdhulp N310 N180 N180 N180 N180 N180 N180 N180 N180
7. Volksgezondheid en milieu N2.054 N1.642 N1.474 N1.514 N1.573 N1.556 N1.643 N1.750 N2.041
8. Stadsontwikkeling N8.160 N12.573 V145 N1.722 N2.253 N2.865 N237 N5.700 V457
Totaal Lasten N23.141 N17.458 N4.135 N6.040 N6.870 N7.404 N4.805 N10.578 N5.396
Baten Wijziging (inclusief Neutrale wijziging gemandateerd aan college)
Programma Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030
0. Bestuur en ondersteuning V5.696 V2.484 V2.560 V2.568 V2.733 V2.733 V2.380 V2.380 V2.380
1. Integrale veiligheid en openbare orde N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat V25 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
3. Economie V28 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
4. Onderwijs V2.285 V154 V154 V154 V154 V154 V154 V154 V154
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) V40 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6A. Sociale infrastructuur V2.000 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6D. Jeugdhulp N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
7. Volksgezondheid en milieu V1.574 V479 V315 V317 V378 V361 V448 V555 V846
8. Stadsontwikkeling N739 V15.934 V29 V2.435 V2.909 V3.628 N914 V6.114 V381
Totaal Baten V10.909 V19.050 V3.057 V5.473 V6.173 V6.875 V2.067 V9.202 V3.760
Saldi Wijziging (inclusief Neutrale wijziging gemandateerd aan college)
Programma Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030
0. Bestuur en ondersteuning V5.167 V1.064 V1.337 V1.693 V1.826 V1.789 V1.347 V1.347 V1.167
1. Integrale veiligheid en openbare orde N232 N382 N221 N262 N268 N268 N267 N267 N266
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N574 N68 V28 N135 N59 V1 N130 N297 N700
3. Economie N65 N2 N1 N2 N1 N0 N0 V2 V2
4. Onderwijs N680 V153 V41 N49 N196 N141 N138 N124 N107
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N673 N361 N398 N394 N386 N382 N381 N365 N356
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N237 N265 N148 N187 N299 N337 N415 N482 N611
6A. Sociale infrastructuur N709 N259 N244 N254 N279 N259 V94 V96 V97
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N4.019 N84 N84 N84 N84 N84 N84 N84 N84
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N521 N222 N223 N229 N232 N236 N238 N241 N241
6D. Jeugdhulp N310 N180 N180 N180 N180 N180 N180 N180 N180
7. Volksgezondheid en milieu N480 N1.163 N1.159 N1.197 N1.195 N1.195 N1.195 N1.195 N1.195
8. Stadsontwikkeling N8.899 V3.361 V174 V713 V656 V763 N1.151 V414 V838
Totaal saldo van baten en lasten N12.232 V1.592 N1.078 N567 N697 N529 N2.738 N1.376 N1.636
Mutaties reserves V1.179 N60 V53 V53 V203 N0 N0 N0 N0
Afrondingen N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal Resultaat N11.053 V1.532 N1.025 N514 N494 N529 N2.738 N1.376 N1.636

Overzicht na wijziging

Lasten Ná wijziging
Programma Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030
0. Bestuur en ondersteuning N33.694 N32.581 N32.469 N32.325 N32.138 N32.009 N32.107 N30.670 N30.850
1. Integrale veiligheid en openbare orde N8.796 N8.767 N8.681 N8.740 N8.758 N8.764 N8.758 N8.761 N8.760
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N10.134 N7.939 N8.608 N9.244 N9.912 N10.445 N10.632 N11.206 N11.609
3. Economie N1.724 N1.212 N1.149 N1.150 N1.152 N1.153 N1.152 N1.153 N1.153
4. Onderwijs N15.172 N9.004 N8.715 N8.798 N9.190 N9.674 N9.641 N9.699 N9.682
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N13.610 N13.408 N13.471 N13.462 N13.488 N13.523 N13.505 N13.526 N13.517
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N6.921 N6.902 N6.937 N7.078 N7.383 N7.509 N7.651 N7.809 N7.938
6A. Sociale infrastructuur N16.397 N13.030 N13.149 N12.982 N13.012 N12.996 N12.643 N12.646 N12.645
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N55.384 N52.132 N52.901 N53.451 N53.885 N53.905 N53.915 N53.917 N53.917
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N18.824 N19.109 N19.561 N19.963 N20.388 N20.821 N21.146 N21.107 N21.107
6D. Jeugdhulp N24.709 N24.089 N23.830 N23.472 N22.166 N21.979 N21.979 N21.979 N21.979
7. Volksgezondheid en milieu N20.280 N19.230 N19.507 N20.123 N21.136 N22.128 N22.705 N23.453 N23.744
8. Stadsontwikkeling N30.431 N34.687 N14.803 N9.508 N9.309 N8.562 N6.127 N11.545 N5.388
Totaal Lasten N256.076 N242.090 N223.781 N220.296 N221.917 N223.468 N221.961 N227.471 N222.289
Baten Ná wijziging
Programma Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030
0. Bestuur en ondersteuning V159.128 V151.694 V150.989 V151.208 V151.436 V151.255 V150.902 V150.342 V150.342
1. Integrale veiligheid en openbare orde V679 V692 V692 V692 V692 V692 V692 V692 V692
2. Verkeer, vervoer en waterstaat V716 V636 V601 V601 V601 V601 V601 V601 V601
3. Economie V788 V760 V760 V760 V760 V760 V760 V760 V760
4. Onderwijs V9.634 V4.626 V4.287 V4.287 V4.287 V4.287 V4.287 V4.287 V4.287
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) V4.139 V4.110 V4.110 V4.110 V4.110 V4.110 V4.110 V4.110 V4.110
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie V893 V893 V893 V893 V893 V893 V893 V893 V893
6A. Sociale infrastructuur V3.209 V1.216 V1.216 V1.216 V1.216 V1.216 V1.216 V1.216 V1.216
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) V35.089 V35.333 V35.449 V35.489 V35.525 V35.525 V35.525 V35.525 V35.525
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) V512 V523 V534 V549 V561 V574 V587 V587 V587
6D. Jeugdhulp V222 V222 V222 V222 V222 V222 V222 V222 V222
7. Volksgezondheid en milieu V15.355 V14.251 V14.812 V15.392 V16.428 V17.442 V18.036 V18.797 V19.088
8. Stadsontwikkeling V19.473 V31.928 V11.628 V5.650 V5.897 V5.249 V2.335 V7.735 V2.002
Totaal Baten V249.837 V246.884 V226.193 V221.069 V222.628 V222.826 V220.166 V225.767 V220.325
Saldo van baten en lasten Ná wijziging
Programma Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030
0. Bestuur en ondersteuning V125.434 V119.113 V118.520 V118.883 V119.298 V119.246 V118.795 V119.672 V119.492
1. Integrale veiligheid en openbare orde N8.117 N8.075 N7.989 N8.048 N8.066 N8.072 N8.066 N8.069 N8.068
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N9.418 N7.303 N8.007 N8.643 N9.311 N9.844 N10.031 N10.605 N11.008
3. Economie N936 N452 N389 N390 N392 N393 N392 N393 N393
4. Onderwijs N5.538 N4.378 N4.428 N4.511 N4.903 N5.387 N5.354 N5.412 N5.395
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N9.471 N9.298 N9.361 N9.352 N9.378 N9.413 N9.395 N9.416 N9.407
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N6.028 N6.009 N6.044 N6.185 N6.490 N6.616 N6.758 N6.916 N7.045
6A. Sociale infrastructuur N13.188 N11.814 N11.933 N11.766 N11.796 N11.780 N11.427 N11.430 N11.429
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N20.295 N16.799 N17.452 N17.962 N18.360 N18.380 N18.390 N18.392 N18.392
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N18.312 N18.586 N19.027 N19.414 N19.827 N20.247 N20.559 N20.520 N20.520
6D. Jeugdhulp N24.487 N23.867 N23.608 N23.250 N21.944 N21.757 N21.757 N21.757 N21.757
7. Volksgezondheid en milieu N4.925 N4.979 N4.695 N4.731 N4.708 N4.686 N4.669 N4.656 N4.656
8. Stadsontwikkeling N10.958 N2.759 N3.175 N3.858 N3.412 N3.313 N3.792 N3.810 N3.386
Totaal saldo van baten en lasten N6.239 V4.794 V2.412 V773 V711 N642 N1.795 N1.704 N1.964
Mutaties reserves V8.140 V323 V383 V383 V733 V415 V426 V436 V436
Afrondingen N0 N3 N2 N0 V2 V2 N2 V1 V1
Totaal Resultaat V1.901 V5.114 V2.793 V1.156 V1.446 N225 N1.371 N1.267 N1.527