Amendementen en moties

Amendementen

Er zijn geen aangenomen amendementen. 

Moties

De volgende motie is aangenomen tijdens de raadsvergadering van 4 juli 2022: