Omvang reserves en voorzieningen

Analyse omvang reserves en voorzieningen

In deze bijlage geven wij inzicht in de ontwikkelingen van de reserves en voorzieningen. Het uitgangspunt hiervoor is de stand van de Jaarstukken 2021, waarbij reeds rekening is gehouden met de resultaatbestemming. Verder zijn de effecten van de voorstellen uit deze voorjaarsnota op de reserves en voorzieningen zichtbaar gemaakt. Wij hebben de reserves ook beoordeeld op de gewenste hoogte per reserve. U treft in het bijgevoegde schema drie opties:
A) juiste hoogte
B) vrijval mogelijk
C) dotatie gewenst

In de bijlage Bestemmingsreserve eenmalige uitgaven van deze voorjaarsnota wordt de Bestemmingsreserve eenmalige uitgaven verder toegelicht. 

Saldo
Nr Reserves beginstand VJN 2022 begin 2022 eind 2022 eind 2023 eind 2024 eind 2025 eind 2026 eind 2027 eind 2028 eind 2029 eind 2030
A: Algemene reserves
1 Minimum niveau 10 miljoen 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
2 Algemene reserve *) 143.393 156.347 159.929 163.747 165.417 167.357 167.661 169.028 169.137 169.246
Subtotaal rubriek A: 153.393 166.347 169.929 173.747 175.417 177.357 177.661 179.028 179.137 179.246
B: Bestemmingsreserves
1 Egalisatiereserve bedrijfsvoering 248 346 367 420 473 526 526 526 526 526
2 Eenmalige uitgaven 6.314 945 910 910 910 733 733 733 733 733
3 Sociaal Noodfonds 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222
4 Reserve Rekenkamer 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
5 Denk en Doe Mee!-fonds 2.235 735 735 735 735 735 735 735 735 735
6 Water 2.548 2.359 1.990 1.607 1.224 819 404 -22 -426 -830
7 Bestedingen Eneco-gelden 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Subtotaal rubriek B: 31.577 24.617 24.234 23.904 23.574 23.045 22.630 22.204 21.800 21.396
Totaal Reserves (Rubriek A+B) 184.970 190.964 194.163 197.651 198.991 200.402 200.291 201.232 200.937 200.642
*) Met de geprognosticeerde saldi van dienstjaar 2022 en verder is, vooruitlopend op uw besluitvorming, rekening gehouden. Formeel besluit u jaarlijks bij de jaarrekening over de resultaatbestemming. Het saldo over het dienstjaar 2021 is reeds onderdeel van de beginstand.
+ is toevoeging, -/- is onttrekking Mutaties
Nr Reserves mutaties VJN 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
A: Algemene reserves
1 Minimum niveau 10 miljoen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Algemene reserve *) -11.223 1.532 -1.025 -514 -494 -529 -2.738 -1.376 -1.636
Subtotaal rubriek A: -11.223 1.532 -1.025 -514 -494 -529 -2.738 -1.376 -1.636
B: Bestemmingsreserves
1 Egalisatiereserve bedrijfsvoering -346 -21 -53 -53 -53 0 0 0 0
2 Eenmalige uitgaven -663 81 0 0 -150 0 0 0 0
3 Sociaal Noodfonds 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Reserve Rekenkamer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Denk en Doe Mee!-fonds 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Water 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Bestedingen Eneco-gelden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotaal rubriek B: -1.009 60 -53 -53 -203 0 0 0 0
Totaal Reserves (Rubriek A+B) -12.232 1.592 -1.078 -567 -697 -529 -2.738 -1.376 -1.636
Saldo
Nr Reserves stand VJN 2022 begin 2022 eind 2022 eind 2023 eind 2024 eind 2025 eind 2026 eind 2027 eind 2028 eind 2029 eind 2030 Juiste hoogte?
A: Algemene reserves
1 Minimum niveau 10 miljoen 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 A
2 Algemene reserve *) 143.393 145.124 150.238 153.031 154.187 155.633 155.408 154.037 152.770 151.243 A
Subtotaal rubriek A: 153.393 155.124 160.238 163.031 164.187 165.633 165.408 164.037 162.770 161.243
B: Bestemmingsreserves
1 Egalisatiereserve bedrijfsvoering 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A
2 Eenmalige uitgaven 6.314 282 328 328 328 0 0 0 0 0 A
3 Sociaal Noodfonds 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 A
4 Reserve Rekenkamer 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 A
5 Denk en Doe Mee!-fonds 2.235 735 735 735 735 735 735 735 735 735 A
6 Water 2.548 2.359 1.990 1.607 1.224 819 404 -22 -426 -830 C
7 Bestedingen Eneco-gelden 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 A
Subtotaal rubriek B: 31.577 23.608 23.285 22.902 22.519 21.786 21.371 20.945 20.541 20.137
Totaal Reserves (Rubriek A+B) 184.970 178.732 183.523 185.933 186.706 187.419 186.779 184.982 183.311 181.380
*) Met de geprognosticeerde saldi van dienstjaar 2021 en verder is, vooruitlopend op uw besluitvorming, rekening gehouden. Formeel besluit u jaarlijks bij de jaarrekening over de resultaatbestemming.
Saldo
Nr Voorzieningen stand beginstand VJN 2022 begin 2022 eind 2022 eind 2023 eind 2024 eind 2025 eind 2026 eind 2027 eind 2028 eind 2029 eind 2030
1 Onderhoud 5.353 3.852 4.388 3.587 3.205 2.823 2.441 2.059 1.677 1.295
2 Nog uit te voeren werken bouwgr.expl. 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0
3 Diverse (verliesgevende) complexen 5.797 5.797 1.116 1.116 1.116 1.116 1.116 1.116 1.116 1.116
4 Dubieuze debiteuren 6.804 6.760 6.716 6.672 6.628 6.584 6.540 6.496 6.452 6.408
5 Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers 7.363 7.209 7.055 6.901 6.747 6.593 6.439 6.285 6.131 5.977
6 Rioolrechten middelen derden 2.273 2.193 1.925 1.355 857 569 449 445 564 683
7 Afvalstoffenheffing middelen derden 1.506 1.305 1.078 788 443 31 -440 -962 -1.510 -2.058
8 Omgevingsvergunningen 0 71 1.944 1.056 0 0 0 0 0 0
9 Gereed product 797 797 797 145 145 145 145 145 145 145
Totaal Voorzieningen 29.915 28.006 25.041 21.620 19.141 17.861 16.690 15.584 14.575 13.566
+ is toevoeging, -/- is onttrekking Mutaties
Nr Mutaties voorzieningen VJN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1 Onderhoud 488 695 -118 -29 -549 -1.415 69 183 1.342
2 Nog uit te voeren werken bouwgr.expl. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Diverse (verliesgevende) complexen 5.452 885 -2.001 0 0 0 0 -5.452 0
4 Dubieuze debiteuren 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Rioolrechten middelen derden -73 -36 143 136 82 106 27 -73 -309
7 Afvalstoffenheffing middelen derden -303 -245 -246 -262 -266 -272 -283 -290 -345
8 Omgevingsvergunningen -71 -1.873 1.877 1.851 -892 -892 0 0 0
9 Gereed product -797 0 652 0 0 0 0 0 0
Totaal Voorzieningen 0 4.696 -574 307 1.696 -1.625 -2.473 -187 -5.632 688
Saldo
Nr Voorzieningen stand VJN 2021 begin 2022 eind 2022 eind 2023 eind 2024 eind 2025 eind 2026 eind 2027 eind 2028 eind 2029 eind 2030 Juiste hoogte?
1 Onderhoud 5.353 4.340 5.571 4.652 4.241 3.310 1.513 1.200 1.001 1.961 A
2 Nog uit te voeren werken bouwgr.expl. 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0 A
3 Diverse (verliesgevende) complexen 5.797 11.249 7.453 5.452 5.452 5.452 5.452 5.452 0 0 A
4 Dubieuze debiteuren 6.804 6.760 6.716 6.672 6.628 6.584 6.540 6.496 6.452 6.408 A
5 Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers 7.363 7.209 7.055 6.901 6.747 6.593 6.439 6.285 6.131 5.977 A
6 Rioolrechten middelen derden 2.273 2.120 1.816 1.389 1.027 821 807 830 876 686 A
7 Afvalstoffenheffing middelen derden 1.506 1.002 530 -6 -613 -1.291 -2.034 -2.839 -3.677 -4.570 C
8 Omgevingsvergunningen 0 0 0 989 1.784 892 0 0 0 0 A
9 Gereed product 797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A
Totaal Voorzieningen 29.915 32.702 29.163 26.049 25.266 22.361 18.717 17.424 10.783 10.462