Bestemmingsreserve eenmalige uitgaven

Verloop bestemmingsreserve eenmalige uitgaven

Het onderstaande overzicht geeft inzicht in het verloop van de Reserve eenmalige uitgaven. De reserve heeft een administratief karakter en is bedoeld om eenmalig budgetten die in enig jaar niet zijn besteed in een volgend jaar beschikbaar te houden. Hiervoor hoeft niet opnieuw budget door de raad beschikbaar te worden gesteld. Besteding moet binnen drie jaar plaatsvinden (incl. eerste jaar van begroten), anders valt dit vrij ten gunste van de algemene middelen. Wanneer verlenging van de termijn noodzakelijk is, wordt daarvoor een voorstel gedaan bij voor- of najaarsnota of jaarrekening.
In de eerste kolom is inzichtelijk gemaakt of er mutaties in het overzicht die het gevolg zijn van besluiten in deze voorjaarsnota. Als er staat “nieuw” dan betreft dit een nieuwe post die toegevoegd wordt. Als er staat “doorschuiven” dan is dit een post die doorschuift naar een ander jaar.

Mutatie VJN22 Omschrijving Besluit Verloop 2022 2023 2024 2025 2026 2027 e.v.
Bedrag Nieuw of door-schuiven Stand 1-1 Dot Ont Stand 31-12 Dot Ont Stand Dot Ont Stand Dot Ont Stand Dot Ont Stand Dot Ont Stand
Programma 0
-27 D Datalab NJN 2020 0.18 / NJN2021 0.23 2022 27 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overhevelen Corona-middelen VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17 2024 342 0 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extra Communicatie Corona VJN 2021 0.17 2024 75 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-13 N SROI Jaarrekening 2021 2024 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-23 N Vervanging Lockers VJN 2021 0.15 2024 23 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-63 Totaal Programma 0 480 0 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 1
Weerbaarheid bestuur NJN 2020 1.1 2022 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-4 N Taxatie voor verzekering Slotlaan VJN 2021 0.5 2024 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-56 N Weerbaarheidsgelden NJN 2020 1.1 / NJN 2021 1.1 2022 56 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-32 N Wijkveiligheidsplan Jaarrekening 2018 / NJN 2020 1.1 2022 32 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-92 Totaal Programma 1 152 0 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 2
-37 D Nieuwe mobilieit Wijz.voorstel Begr.2020 / NJN2021 2.2 2022 137 0 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fietsbeleid VJN2021 2.4 2023 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vervoersknoop Rivium VJN2020 2.4 / VJN2021 2.6 2023 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-36 D Voorbereidingsbudget MIRT VJN2021 2.8 2023 136 0 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verkeerseducatie Wijz.voorstel Begr.2021 2.1 2023 43 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-27 D Verkeersveiligheid Wijz.voorstel Begr.2021 2.2 2023 127 0 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-40 D KTA Capelseplein VJN2021 2.3 2023 140 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KTA -i-VRI's VJN2021 2.3 2023 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verkeersbeleid - Meten is weten VJN2021 2.5 2023 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overhevelen Corona-middelen VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17 2024 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-38 N CTW NJN 2019 2.4.3 / VJN 2020 2.3 2022 38 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-178 Totaal Programma 2 856 0 856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 3
29 D Hoofdweg Vak A Middellange termijn NJN2013 2.6.1 / VJN2015 2.17.7 / NJN2016 5.4.2 / NJN 2018 3.4.1. / Jaarrekening. 2020 2022 226 0 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projectplan BIZ Capelle XL Wijzigingsvoorstel begroting 2021 3.1 2024 75 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BIZ Capelle-West quick wins VJN2017 3.4.4 2022 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overhevelen Corona-middelen VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17 2024 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-28 N MKB-deal NJN21 3.1 2024 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-25 N Voorbereidingsbudget Gebiedsinrichtingsplan BIZ Capelle-West VJN21 3.2 2024 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-24 Totaal Programma 3 399 0 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 4
Verhuiskosten Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs Jaarrekening 2019 2022 349 0 171 178 150 0 328 0 0 328 0 0 328 0 328 0 0 0 0
Budget aanpak laaggeletterheid Begroting 2021 2024 39 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overhevelen Corona-middelen VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17 2024 150 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-12 N Taxatie Berliozstraat etc VJN 2021 0.5 2024 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-12 Totaal Programma 4 550 0 372 178 150 0 328 0 0 328 0 0 328 0 328 0 0 0 0
Programma 5A
-26 N Onderzoek sporthal Schenkel BG 2021 5A.2 2024 26 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-147 N Evenementen NJN 2020 5A.1 / NJN 2021 5A.4 2024 147 0 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-6 N Taxatie verzekering Lijstersingel 20 VJN 2021 0.5 2024 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-179 Totaal Programma 5A 179 0 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 5B
Overhevelen Corona-middelen VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17 2024 131 0 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Programma 5B 131 0 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 6A
Huiskamer van de Wijk Purmerhoek NJN2020 6A.4 2022 75 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet NJN2020 6A.5 / Jaarrekening. 2020 2022 140 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budget coronaplan jongeren VJN 2021 2024 122 0 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St.Welzijn Capelle overschot 2020 NJN 2021 6A.5 2024 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budget Alles Kidzz NJN 2021 6A.6 2024 43 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budget Veilige scholen NJN 2021 6A.7 2024 35 0 0 35 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overhevelen Corona-middelen VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17 2024 286 0 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-53 N Coronabudget SWC NJN 2020 0.12 / VJN 2021 6A.6 2024 53 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-132 N WOP's Jaarrekening 2021 2024 132 0 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-66 N Coulance regeling welzijnsaccommodaties VJN 2021 0.4 2024 66 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-251 Totaal Programma 6A 982 0 947 35 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 6B
Overheveling budget pilot saneringskrediet (schuldenaanpak) BG 2020 2023 37 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budget Wet inburgering BG 2021 6B.2, 6B.7, 6B.8 en 6B.9 2023 27 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeugdfonds Sport & Cultuur: Sportactiviteiten kwetsbare kinderen NJN 2021 6B.10 2022 75 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-36 N EĆ©nmalige rijksgelden schulden-problematiek SWC VJN 2021 6B.6 2024 36 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-36 Totaal Programma 6B 175 0 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 6D
Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) NJN 2021 6D.2 2022 205 0 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Programma 6D 205 0 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 7
Overheveling budget seksuele gezondheid jongeren BG 2021 7.6 2023 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300 D Doorschuiven budget Regeling reductie energiegebruik Woningen VJN 2021 7.8 2023 0 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPUK sportakkoord onderdeel leefstijl VJN 2021 7.1 2024 70 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overhevelen Corona-middelen VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17 2024 24 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-25 N Ongedierte bestrijding VJN 2021 7.7 2024 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-4 N Taxatie verzekering Spoorlaan 18 VJN 2021 0.5 2024 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-25 N Subsidie groene daken / transitievisie VJN 2020 amendement 2024 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-25 N Actieplan geluid BG21 7.3 2024 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 Totaal Programma 7 223 300 523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 8
69 D Gebiedsaanpak Capelseweg VJN 2017 8.4.11 / VJN 2020 8.4 2022 138 0 69 69 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budget Centrumgebied 2020 Jaarrekening 2020 2022 1.728 0 1.728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-41 N Omgevingswet BG21 8.1 2024 41 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-42 N Landelijk Capelle VJN21 8.10 2024 42 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-35 N ING-Locatie VJN2021 8.11 / NJN2021 8.6 2024 35 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-49 Totaal Programma 8 1.984 0 1.915 69 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afronding -2 1
-663 Totaal 6.314 300 6.332 282 150 104 328 0 0 328 0 0 328 0 328 0 0 0 0