Programma 3 Economie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Horeca- en evenementenbranche
In 2022 is er wederom extra aandacht geweest voor de Capelse horeca- en evenementenbranche. Onder andere is besloten om in 2022 diverse horeca en evenementen gerelateerde leges uit het coronabudget te voldoen. Per saldo zijn de leges dan ook nul voor deze ondernemers. Verder hebben wij - zoals in 2021- verzoeken om extra (gratis) terrassen gehonoreerd en de ondernemers gewezen op de digitaliseringsvoucher. Tot slot blijven we actief in gesprek met onze ondernemers om ze daar waar mogelijk te ondersteunen.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Omschrijving BG2022 incl. wijz. Wijz. VJN 2022 BG2022 na wijz. VJN Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030
Lasten N1.631 N93 N1.724 N1.212 N1.149 N1.150 N1.152 N1.153 N1.152 N1.153 N1.153
Baten V760 V28 V788 V760 V760 V760 V760 V760 V760 V760 V760
Saldo van baten en lasten N871 N65 N936 N452 N389 N390 N392 N393 N392 N393 N393
Mutaties in reserves:
Reserve eenmalige uitgaven V375 V24 V399 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Reserve kapitaallasten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties reserves V375 V24 V399 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Resultaat N496 N41 N537 N452 N389 N390 N392 N393 N392 N393 N393
In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2022:
Omschrijving Lasten Baten Saldo
0.6 Rente V5 N0 V5
0.14 Aanpassing budgetten energie N5 N0 N5
0.17 Reserve Eenmalige Uitgaven N52 V28 N24
0.21 Verzamelvoorstel Bedrijfsvoering N41 N0 N41
Totaal mutatie saldo van baten en lasten N93 V28 N65
Mutaties reserves
Reserve eenmalige uitgaven N0 V24 V24
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N0 N0 N0
Totaal mutatie in de reserves N0 V24 V24
Mutatie Resultaat N41