Actualisatie grondexploitatie Voorjaarsnota 2021

Actualisatie grondexploitatie Voorjaarsnota 2021

De "Actualisatie grondexploitatie Voorjaarsnota 2021" wordt tegelijkertijd met de Voorjaarsnota 2021 aan uw raad aangeboden, maar is geheim vanwege vertrouwelijke informatie.