Algemene reserve

Verloop algemene reserve

Terug naar navigatie - Verloop algemene reserve

Hieronder wordt samenvattend het verloop van de algemene reserve weergegeven. Deze bestaat uit een deel 'minimumniveau' en een deel 'algemene reserve'. Het minimumniveau is bepaald in de Eerste begrotingswijziging 2008, op basis van € 150 per inwoner (afgerond € 10 miljoen). 

Minimum Niveau Algemene Reserve Totaal
Saldo per 1 januari 2021 10.000 130.279 140.279
Bij:
- Saldo Jaarexploitatie 2021 -766
Af:
- Geen
Stand per 1 januari 2022 10.000 129.513 139.513
Bij:
- Saldo Jaarexploitatie 2022 -882
Af:
- Geen
Stand per 1 januari 2023 10.000 128.631 138.631
Bij:
- Saldo Jaarexploitatie 2023 1.080
Af:
- Geen
Stand per 1 januari 2024 10.000 129.711 139.711
Bij:
- Saldo Jaarexploitatie 2024 342
Af:
- Geen
Stand per 1 januari 2025 10.000 130.053 140.053
Bij:
- Saldo Jaarexploitatie 2025 479
Af:
- Geen
Stand per 1 januari 2026 10.000 130.532 140.532
*) Met de geprognosticeerde saldi van dienstjaar 2021 en verder is, vooruitlopend op uw besluitvorming, rekening gehouden. Formeel besluit u jaarlijks bij de jaarrekening over de resultaatbestemming. Het saldo over het dienstjaar 2020 is reeds onderdeel van de beginstand 2021.