Impact coronacrisis

Impact coronacrisis op budgetten in 2021

De coronacrisis raakt veel onderdelen van onze werkzaamheden. Ook in financieel opzicht zijn er veel wijzigingen. Er zijn met name meer lasten dan begroot of tegenvallende baten, maar soms ook zijn er minder lasten door bijvoorbeeld uitstel van projecten. Deze lasten komen dan in latere jaren weer terug. In het onderstaande overzicht staan alle financiële mutaties van het jaar 2021 die in deze Voorjaarsnota 2021 worden voorgesteld, en die te relateren zijn aan de coronacrisis. Er staan ook enkele mutaties tussen die reeds in de Najaarsnota 2020 en Begroting 2021 zijn verwerkt. Zo ontstaat een compleet beeld van de baten en lasten in 2021 van dit moment.

Links in de tabel staan de mutaties (meestal nadelen) en rechts staat de dekking (voordelen). Deze dekking bestaat vooral uit de compensatie van de Rijksoverheid in het gemeentefonds, die ook in het wijzigingsvoorstel op programma 0 is gespecificeerd. Voor de volledigheid merken wij op dat het gemeentefonds een algemeen dekkingsmiddel is, waardoor gemeenten vrij zijn om deze naar eigen inzicht te besteden. Ook geldt dat de verdeling van compensatie over de gemeenten op een generieke manier plaatsvindt en niet op basis van bijvoorbeeld verantwoordingen van gemeenten. Tussen feitelijke nadelen in onze gemeente en dekking uit het gemeentefonds ontstaan dus verschillen.

2021
Nr. Prog. Taakv. Port.f. Onderwerp Lasten Baten Saldo Dekking Saldo na dekking
1 0 0.1. Burgemeester Verkiezingen 2021 coronaproof maken N292 N0 N292 AU verkiezingen (ontvangst in 2020) V86 N206
2 div div Van Veen Heroverweging maatregelen privaatrechtelijke vorderingen N540 N0 N540 Nee N540
3 0 0.4. Van Veen GR Ijsselgemeenten ICT (schatting 50% door corona) N9 N0 N9 Nee N9
4 0 0.4. Burgemeester Bedrijfsvoering: structurele extra schoonmaakkosten N18 N0 N18 Nee N18
5 0 0.5. Van Veen Dvidend Irado N0 V174 V174 Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden N174 N0
6a 0 0.7. Van Veen Algemene compensatie gemeentefonds N0 N0 N0 AU V2.078 V2.078
6b 0 0.7. Van Veen Algemene compensatie gemeentefonds (opschalingskorting) N0 N0 N0 Nee V646 V646
7 0 0.4. Burgemeester Extra middelen communicatie Corona N200 N0 N200 Nee N200
8 0 0.8. Van Veen Corona-middelen N1.000 N0 N1.000 Nee N1.000
9 2 2.1. Wilson Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona) V72 N0 V72 Nee V72
10 2 2.1. Wilson Vertraging onderzoek Asfalt 2020 -> 2021 N50 N0 N50 Nee N50
11 3 3.1 Westerdijk Aanvraag MKB Deal N0 N33 N33 Nee N33
12 3 3.4. Van Veen Minder inkomsten logiesbelasting N0 N35 N35 AU toeristenbelasting V17 N18
13 5A 5.3. Westerdijk Doorschuiven budget subsidieregeling evenementen naar 2021 N100 N0 N100 Nee N100
14 5B 5.7 Wilson Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona) V23 N0 V23 Nee V23
15 6A 6.1. Wilson Ouderencoach N19 N0 N19 Nee N19
16 6A 6.1. Wilson Compensatie meerkosten Corona Stichting Welzijn Capelle N128 N0 N128 Nee N128
17 6A 6.1. Hartnagel Bestrijding van de effecten van de coronamaatregelen op jongeren N154 N0 N154 Nee N154
18 6A 6.1. Wilson Extra strategische beleidscapaciteit maatschappelijke impact corona N53 N0 N53 Nee N53
19 6B 6.3. Westerdijk Minder aanvragen Jeugdfonds Sport & Cultuur (budget naar 2021) N110 N0 N110 Nee N110
20 6B 6.3. Westerdijk Toename bijstandsbestand (in principe compensatie met BUIG) pm pm pm Nee pm
21 6B 6.3. Westerdijk Tijdelijke Overbruggingsregeling Zefstandig Ondernemers (TOZO) N2.168 V2.168 N0 Nee N0
22 6B 6.3. Westerdijk Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) N238 N0 N238 Zit verwerkt in V 2.078 AU N238
23 6B 6.3. Westerdijk Extra rijksgelden voor schuldenproblematiek N48 N0 N48 Zit verwerkt in V 2.078 AU N48
24 7 7.1. Wilson Nieuw tijdelijk beleid Gezondheid in het kader van corona N70 N0 N70 Nee N70
25 7 7.2. Wilson Vertraging projecten riool (schatting 2/12e door corona) V18 N0 V18 Voorziening rioolheffing middelen derden N18 N0
Totaal N5.085 V2.274 N2.811 V2.636 N175
2022
Nr. Prog. Taakv. Port.f. Onderwerp Lasten Baten Saldo Dekking Saldo na dekking
1 0 0.4. Van Veen GR Ijsselgemeenten ICT (schatting 50% door corona) N4 N0 N4 Nee N4
2 0 0.4. Burgemeester Bedrijfsvoering: structurele extra schoonmaakkosten N18 N0 N18 Nee N18
3 2 2.1. Wilson Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona) V22 N0 V22 Nee V22
4 5B 5.7 Wilson Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona) V1 N0 V1 Reserve Water V1 N0
5 6A 6.1. Wilson Extra strategische beleidscapaciteit maatschappelijke impact corona N106 N0 N106 Nee N106
6 6B 6.3. Westerdijk Extra rijksgelden voor schuldenproblematiek N48 N0 N48 pm N48
7 7 7.2. Wilson Vertraging projecten riool (schatting 2/12e door corona) V2 N0 V2 Voorziening rioolheffing middelen derden N2 N0
Totaal N151 N0 N151 N1 N153
2023
Nr. Prog. Taakv. Port.f. Onderwerp Lasten Baten Saldo Dekking Saldo na dekking
1 0 0.4. Van Veen GR Ijsselgemeenten ICT (schatting 50% door corona) N4 N0 N4 Nee N4
2 0 0.4. Burgemeester Bedrijfsvoering: structurele extra schoonmaakkosten N18 N0 N18 Nee N18
3 2 2.1. Wilson Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona) N2 N0 N2 Nee N2
4 5B 5.7 Wilson Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona) N7 N0 N7 Reserve Water V2 N5
5 6A 6.1. Wilson Extra strategische beleidscapaciteit maatschappelijke impact corona N106 N0 N106 Nee N106
6 6B 6.3. Westerdijk Extra rijksgelden voor schuldenproblematiek N69 N0 N69 pm N69
7 7 7.2. Wilson Vertraging projecten riool (schatting 2/12e door corona) N1 N0 N1 Voorziening rioolheffing middelen derden V1 N0
Totaal N205 N0 N205 V2 N203
2024
Nr. Prog. Taakv. Port.f. Onderwerp Lasten Baten Saldo Dekking Saldo na dekking
1 0 0.4. Van Veen GR Ijsselgemeenten ICT (schatting 50% door corona) N4 N0 N4 Nee N4
2 0 0.4. Burgemeester Bedrijfsvoering: structurele extra schoonmaakkosten N18 N0 N18 Nee N18
3 2 2.1. Wilson Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona) N7 N0 N7 Nee N7
4 5B 5.7 Wilson Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona) N6 N0 N6 Reserve Water V2 N4
5 7 7.2. Wilson Vertraging projecten riool (schatting 2/12e door corona) N4 N0 N4 Voorziening rioolheffing middelen derden V4 N0
Totaal N38 N0 N38 V6 N33
2025
Nr. Prog. Taakv. Port.f. Onderwerp Lasten Baten Saldo Dekking Saldo na dekking
1 0 0.4. Van Veen GR Ijsselgemeenten ICT (schatting 50% door corona) N4 N0 N4 Nee N4
2 0 0.4. Burgemeester Bedrijfsvoering: structurele extra schoonmaakkosten N18 N0 N18 Nee N18
3 2 2.1. Wilson Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona) N7 N0 N7 Nee N7
4 5B 5.7 Wilson Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona) N6 N0 N6 Reserve Water V2 N4
5 7 7.2. Wilson Vertraging projecten riool (schatting 2/12e door corona) N4 N0 N4 Voorziening rioolheffing middelen derden V4 N0
Totaal N38 N0 N38 V6 N33