Bestemmingsreserve eenmalige uitgaven

Verloop bestemmingsreserve eenmalige uitgaven

Het onderstaande overzicht geeft inzicht in het verloop van de Reserve eenmalige uitgaven. De reserve heeft een administratief karakter en is bedoeld om eenmalig budgetten die in enig jaar niet zijn besteed in een volgend jaar beschikbaar te houden. Hiervoor hoeft niet opnieuw budget door de raad beschikbaar te worden gesteld. Besteding moet binnen drie jaar plaatsvinden (incl. eerste jaar van begroten), anders valt dit vrij ten gunste van de algemene middelen. Wanneer verlenging van de termijn noodzakelijk is, wordt daarvoor een voorstel gedaan bij voor- of najaarsnota of jaarrekening.
In de eerste kolom is inzichtelijk gemaakt of er mutaties in het overzicht die het gevolg zijn van besluiten in deze najaarsnota. Als er staat “nieuw” dan betreft dit een nieuwe post die toegevoegd wordt. Als er staat “doorschuiven” dan is dit een post die doorschuift naar een ander jaar.

Mutatie NJN20 Omschrijving Besluit Verloop 2021 2022 2023 2024 2025
Bedrag Nieuw of Doorgeschuiven Stand 1-1 Ont Dot Stand 31-12 Ont Dot Stand Ont Dot Stand Ont Dot Stand Ont Dot Stand
Programma 0
20 N Welke raad wilt u zijn? VJN 2019 0.4.11 2021 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 N Datalab NJN 2020 0.18 2022 58 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Totaal Programma 0 78 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 1
Straatroven en overvallen / Wijkveiligheidsplan NJN2018 1.4.2/NJN2020 1.2 2021 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weerbaarheid bestuur Jaarrekening 2018 / NJN2020 1.1 2021 110 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Programma 1 170 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 2
Gemeentelijk mobiliteitsplan NJN2018 2.4.7 2021 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nieuwe mobilieit Wijz.voorstel Begr.2020 2022 96 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voorbereiding Fietsbrug Algeraweg - Schonberglaan Wijz.voorstel Begr.2019 2021 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lasten verharding NJN2020 2.5 2022 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
293 N Budget Burgemeester Van Dijk Laan 2020 Jaarrek 2020 2022 293 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
950 N Budget Civieltechnische Werken 2020 Jaarrek 2020 2022 950 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 N Aanpak fietsroutes NJN 2020 2.3. 2022 74 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 D Fietsbrug A-S NJN 2019 2.4.8. 2021 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 D Nieuwe mobiliteit 1e BW 2020 2022 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 N Programma mobiliteit 1e BW 2018 2021 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 N Schoolzones VJN 2019 2.4.3. 2021 52 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.446 Totaal Programma 2 1.681 1.681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 3
-15 D Hoofdweg Vak A Middellange termijn NJN2013 2.6.1 / VJN2015 2.17.7 / NJN2016 5.4.2 / NJN 2018 3.4.1. / Jaarrek. 2020 2021 265 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 D Leidraad Hoofdweggebied VJN2018 3.4.4 / VJN2019 3.4.2 / NJN 2020 3.4. / Jaarrek 2020 2021 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-5 Totaal Programma 3 305 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 4
Verhuiskosten Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs Jaarrekening 2019 2021 452 86 0 366 0 0 366 64 0 302 302 0 0 0 0 0
Totaal Programma 4 452 86 0 366 0 0 366 64 0 302 302 0 0 0 0 0
Programma 5a
Transitie & exploitatie zwembad (voordeel kapitaallasten) NJN 2017 5.4.2 2021 79 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrijval budget Subsidieregeling Evenementen NJN 2020 5A.1 2022 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Programma 5a 179 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 5b
21 D Kwaliteitsimpuls openbare ruimte Wijzigingsvoorstel begroting 2018/NJN2020 2021 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 D Rivier als getijdenpark VJN2018 5.4.9 2021 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
487 N Budget groen 2020 Jaarrek 2020 2022 487 487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 N Budget Schollebos 2020 Jaarrek 2020 2022 160 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
671 Totaal Programma 5b 671 671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 6a
139 N Budget WOP 2020 Jaarrekening 2020 2022 139 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exploitatie gemeentelijk vastgoed - Maria Daneelserf NJN2018 1.4.3 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huiskamer van de Wijk Purmerhoek NJN2020 6a.4 2022 75 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 D Toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet NJN2020 6a.5 / Jaarrek. 2020 2022 95 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Totaal Programma 6a 309 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 6b
Stroomlijnen, verbeteren toegang inkomenondersteuning NJN2018 6.4.19/NJN 2020 6B.4 2022 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impulsbudget Samenwerkingsproject begeleiding jongeren naar werk Jaarrekening 2017 2021 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheveling en Vrijval Jeugdfonds Sport & Cultuur– NJN2020 6B.1 2022 110 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toekomstverkenning Stichting CapelleWerkt NJN2020 6B.12 2022 75 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrijval resterende budget 2020 MKB werkoffensief NJN2020 6B,8 2022 158 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Programma 6b 593 593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 6d
Transformatiebudget GRJR NJN2020 6D.1 2022 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extra financiële middelen voor huiselijk geweld NJN2020 6D.2 2022 160 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Programma 6d 215 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 7
16 D Uitvoering Subsidieregeling AED NJN 2018 7.4.4. / Jaarrekening 2020 2021 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 D Klimaatmiddelen (algemene uitkering) / transitievisie Warmte Jaarrekening 2019 / VJN 2020 7.1. / Jaarrekening 2020 2021 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 N Actieplan circulair Capelle NJN 2020 7.1 / Jaarrekening 2020 2022 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Totaal Programma 7 92 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 8
Implementatie omgevingswet NJN2016 8.4.1 2021 65 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s-Gravenweg 325 NJN2019 8.4.8 2021 -120 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 D DOE MEE programma VJN2016 10.4.2 2021 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 D Promoten-coördineren evenementen Centraal Capelle VJN2016 10.4.2 2021 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 D Landelijk Capelle VJN2019 8.4.7 2021 833 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 D Florabuurt VJN2018 8.4.7 2021 101 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507 N Budget Centrumgebied 2020 Jaarrek 2020 2022 507 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
668 Totaal Programma 8 1.413 1.533 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afronding 1 3
3.109 Totaal 6.159 5.914 120 366 0 0 366 64 0 302 302 0 0 0 0 0