Voortgang gebiedsvisie Centraal Capelle

Voortgang gebiedsvisie Centraal Capelle

Rivierweg-Meeuwensingel
GEREED: Alle werkzaamheden zijn afgerond uitgezonderd het onttrekken van de brug ter hoogte van de Pluvier-straat. De procedure hiervoor is in afwachting van indiening en goedkeuring door het Denk en Doemeefonds voor verplaatsing naar de Torenhof.


Gemeentetuin
EERSTE FASE GEREED: De werkzaamheden voor de inrichting van de eerste fase van de gemeentetuin zijn afge-rond.
De tweede fase van de gemeentetuin wordt afgerond gelijk met inrichting van het Stadsplein, gepland in 2022-2023.


Reigerlaan-Kerklaan-Fluiterlaan
GEREED: Alle werkzaamheden zijn afgerond inclusief het groen. De bomen en beplanting zijn aangebracht.

Kerklaan (entree fietsenstalling/Koperwiek)


Rivierweg midden

Dec. 20 - Juni 21: De uitvoering is in volle gang. De herinrichting van de Rivierweg - midden en de parkeerplaats worden gefaseerd uitgevoerd om de overlast tot een minimum te beperken. De werkzaamheden zijn momenteel halverwege. De bomen en vaste planten worden in het plantseizoen 2021-2022 aangebracht.


Stadsplein
Januari 20 - juni 21: Het ontwerp van het Stadsplein is eind 2020 met de raad gedeeld. In 2021 wordt het ontwerp aan de Capellenaren gepresenteerd. Momenteel wordt het ontwerp uitgewerkt tot definitief ontwerp.  De uitvoering wordt afgestemd op de werkzaamheden van RET en Wereldhave aan de Koperwiek.


Alkenlaan-Pelikaanweg
EERSTE FASE GEREED: De werkzaamheden voor de inrichting van de eerste fase zijn gereed.
De inrichting van tweede fase wordt uitgevoerd als de bouwwerkzaamheden op de scholenlocatie en de Post NL locatie gereed zijn.

Alkenlaan (parkeerterrein Aquapelle)

 

Planning gebiedsvisie grafisch weergegeven

Onderstaand treft u een weergave aan van de (beoogde) planning van de start van de uitvoering werkzaamheden aan de Centrumring en de werkzaamheden welke momenteel in uitvoering zijn.

Planning uitvoering werkzaamheden

 

Overzicht werkzaamheden 2021

Prognose per jaarschijf

Krediet Budget
Prognose per jaarschijf Investeringskosten Begroot Werkelijk & Prognose Saldo Begroot Werkelijk & Prognose Saldo
Totaal uitgaven 2017 - Fase 1 2.359 1.644 1.645 0 715 801 -86
Totaal inkomsten 2017 - Fase 1 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 2017 - Fase 1 2.359 1.644 1.645 0 715 801 -86 gereed
Totaal uitgaven 2018 - Fase 2 2.685 2.055 2.216 -162 630 528 102
Totaal inkomsten 2018 - Fase 2 -446 -446 -446 0 0 0 0
Totaal 2018 - Fase 2 2.239 1.609 1.770 -162 630 528 102 gereed
Herinrichting parkeerterreinen AH 1.151 907 2.333 101 244 757 -121
Herinrichting Kerklaan Noord / Fluiterlaan West 1.720 1.327 392
Herinrichting pp Gemeentehuis (LIJSTERSINGEL) 200 200 0
Totaal uitgaven 2019 - Fase 3 3.071 2.434 2.333 101 636 757 -121
Totaal inkomsten 2019 - Fase 3 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 2019 - Fase 3 3.071 2.434 2.333 101 636 757 -121
Herinrichting Alkenlaan/Pelikaanweg (fase 1) 804 631 3.546 0 172 660 106
Herinrichting Rivierweg Midden (ZUID) 1.298 1.077 221
Herinrichting pp Gemeentehuis (PARKEERPLAATS) 2.210 1.838 373
Totaal uitgaven 2020 - Fase 4 4.312 3.546 3.546 0 766 660 106
Totaal inkomsten 2020 - Fase 4 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 2020 - Fase 4 4.312 3.546 3.546 0 766 660 106
Herinrichten Stadsplein 504 0 0 0 504 1.360 0
Herinrichting Alkenlaan/Pelikaanweg (fase 2) 200 200 200 0 0
Herinrichting Rivierweg Midden (NOORD) 1.235 1.028 1.028 0 207
Herinrichting Fluiterlaan West / Rivierweg Noord **** excl 970K **** 949 471 471 0 478
Herinrichting Amandelpark 172 0 0 0 172
Totaal uitgaven 2021 - Fase 5 3.059 1.699 1.699 0 1.360 1.360 0
Totaal inkomsten 2021 - Fase 5 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 2022 - Fase 5 3.059 1.699 1.699 0 1.360 1.360 0
Herinrichten Duikerlaan 1.281 980 980 0 301 739 0
Herinrichten Fluiterlaan Oost 1.017 762 762 0 256
Herinrichten Kerklaan Zuid 776 627 627 0 150
Logische verbinding fietsverbinding Wiekslag 189 156 156 0 32
Totaal uitgaven 2022 - Fase 6 3.263 2.524 2.524 0 739 739 0
Totaal inkomsten 2022 - Fase 6 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 2023 - Fase 6 3.263 2.524 2.524 0 739 739 0
TOTAAL OR CENTRUMGEBIED
Totaal uitgaven 18.750 13.903 13.963 -61 4.846 4.845 1
Totaal inkomsten -446 -446 -446 0 0 0 0
Totaal 18.304 13.457 13.517 -61 4.846 4.845 1