Financieel overzicht programma's

Overzicht voor wijziging

Terug naar navigatie - Overzicht voor wijziging
Lasten Vóór wijziging
Programma Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
0. Bestuur en ondersteuning N 33.205 N 29.716 N 30.318 N 28.268 N 28.125
1. Integrale veiligheid en openbare orde N 8.761 N 8.348 N 8.298 N 8.372 N 8.306
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N 7.797 N 8.136 N 8.396 N 9.155 N 9.546
3. Economie N 1.493 N 1.225 N 1.189 N 1.127 N 1.130
4. Onderwijs N 10.440 N 8.441 N 8.657 N 9.284 N 9.051
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N 13.104 N 13.096 N 13.091 N 13.127 N 13.159
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N 6.760 N 6.754 N 7.019 N 7.111 N 7.199
6A. Sociale infrastructuur N 12.997 N 12.277 N 12.007 N 12.278 N 12.109
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N 54.209 N 55.742 N 55.514 N 55.297 N 55.560
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N 16.471 N 17.149 N 17.663 N 18.053 N 18.421
6D. Jeugdhulp N 20.989 N 20.408 N 21.530 N 21.529 N 21.529
7. Volksgezondheid en milieu N 18.366 N 18.651 N 19.062 N 19.399 N 19.919
8. Stadsontwikkeling N 24.238 N 17.933 N 16.023 N 5.792 N 5.225
Totaal Lasten N 228.830 N 217.876 N 218.767 N 208.792 N 209.279
Baten Vóór wijziging
Programma Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
0. Bestuur en ondersteuning V139.388 V138.901 V141.521 V143.076 V143.854
1. Integrale veiligheid en openbare orde V672 V672 V672 V672 V672
2. Verkeer, vervoer en waterstaat V519 V463 V451 V416 V416
3. Economie V1.054 V1.089 V1.089 V1.089 V1.089
4. Onderwijs V5.717 V3.497 V3.497 V3.497 V3.497
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) V4.023 V4.023 V4.023 V4.023 V4.023
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie V893 V893 V893 V893 V893
6A. Sociale infrastructuur V1.198 V1.052 V1.052 V1.052 V1.052
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) V34.359 V34.910 V34.855 V34.793 V34.732
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) V598 V609 V620 V631 V646
6D. Jeugdhulp V222 V222 V222 V222 V222
7. Volksgezondheid en milieu V15.045 V15.428 V15.850 V16.471 V17.010
8. Stadsontwikkeling V17.420 V14.841 V15.059 V1.649 V1.472
Totaal Baten V221.108 V216.600 V219.804 V208.484 V209.578
Saldi Vóór wijziging
Programma Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
0. Bestuur en ondersteuning V106.183 V109.185 V111.203 V114.808 V115.729
1. Integrale veiligheid en openbare orde N8.089 N7.676 N7.626 N7.700 N7.634
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N7.278 N7.673 N7.945 N8.739 N9.130
3. Economie N439 N136 N100 N38 N41
4. Onderwijs N4.723 N4.944 N5.160 N5.787 N5.554
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N9.081 N9.073 N9.068 N9.104 N9.136
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N5.867 N5.861 N6.126 N6.218 N6.306
6A. Sociale infrastructuur N11.799 N11.225 N10.955 N11.226 N11.057
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N19.850 N20.832 N20.659 N20.504 N20.828
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N15.873 N16.540 N17.043 N17.422 N17.775
6D. Jeugdhulp N20.767 N20.186 N21.308 N21.307 N21.307
7. Volksgezondheid en milieu N3.321 N3.223 N3.212 N2.928 N2.909
8. Stadsontwikkeling N6.818 N3.092 N964 N4.143 N3.753
Totaal saldo van baten en lasten N7.722 N1.276 V1.037 N308 V299
Mutaties reserves V5.569 V19 V320 V509 V208
Afrondingen V1 V1 N0 V1 N0
Totaal Resultaat N2.152 N1.256 V1.357 V202 V507

Overzicht van wijziging

Terug naar navigatie - Overzicht van wijziging
Lasten Wijziging
Programma Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
0. Bestuur en ondersteuning N1.807 N16 V227 V253 V233
1. Integrale veiligheid en openbare orde N20 N17 N20 N20 N20
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N2.152 N210 N70 N60 N58
3. Economie N70 V4 V1 V1 V1
4. Onderwijs N604 N517 N584 N582 N579
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N489 V29 N15 N5 N5
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N612 V62 V26 V23 V25
6A. Sociale infrastructuur N683 N528 N320 N214 N214
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N2.369 V55 V34 V103 V128
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N418 N515 N542 N558 N556
6D. Jeugdhulp N952 N506 N461 N445 N445
7. Volksgezondheid en milieu N862 V213 V204 V194 V188
8. Stadsontwikkeling N3.626 N646 N97 N1.451 N247
Totaal Lasten N14.664 N2.592 N1.617 N2.761 N1.549
Baten Wijziging
Programma Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
0. Bestuur en ondersteuning V2.772 V1.115 N147 N147 V235
1. Integrale veiligheid en openbare orde V2 N0 N0 N0 N0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat V133 V99 V100 V100 V100
3. Economie N330 N330 N330 N330 N330
4. Onderwijs V621 V621 V621 V621 V621
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N295 N0 N0 N0 N0
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie V4 N0 N0 N0 N0
6A. Sociale infrastructuur V81 V146 V146 V146 V146
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) V4.139 V941 V941 V941 V941
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N0 N0 N0 N0 N0
6D. Jeugdhulp N0 N0 N0 N0 N0
7. Volksgezondheid en milieu V421 N280 N216 N212 N206
8. Stadsontwikkeling V5.277 V652 V215 V1.770 V2
Totaal Baten V12.825 V2.964 V1.330 V2.889 V1.509
Saldi Wijziging
Programma Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
0. Bestuur en ondersteuning V965 V1.099 V80 V106 V468
1. Integrale veiligheid en openbare orde N18 N17 N20 N20 N20
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N2.019 N111 V30 V40 V42
3. Economie N400 N326 N329 N329 N329
4. Onderwijs V17 V104 V37 V39 V42
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N784 V29 N15 N5 N5
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N608 V62 V26 V23 V25
6A. Sociale infrastructuur N602 N382 N174 N68 N68
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) V1.770 V996 V975 V1.044 V1.069
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N418 N515 N542 N558 N556
6D. Jeugdhulp N952 N506 N461 N445 N445
7. Volksgezondheid en milieu N441 N67 N12 N18 N18
8. Stadsontwikkeling V1.651 V6 V118 V319 N245
Totaal saldo van baten en lasten N1.839 V372 N287 V128 N40
Mutaties reserves V3.225 V2 V10 V12 V12
Afrondingen N0 N0 N0 N0 N0
Totaal Resultaat V1.386 V374 N277 V140 N28

Overzicht na wijziging

Terug naar navigatie - Overzicht na wijziging
Lasten Ná wijziging
Programma Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
0. Bestuur en ondersteuning N35.012 N29.732 N30.091 N28.015 N27.892
1. Integrale veiligheid en openbare orde N8.781 N8.365 N8.318 N8.392 N8.326
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N9.949 N8.346 N8.466 N9.215 N9.604
3. Economie N1.563 N1.221 N1.188 N1.126 N1.129
4. Onderwijs N11.044 N8.958 N9.241 N9.866 N9.630
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N13.593 N13.067 N13.106 N13.132 N13.164
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N7.372 N6.692 N6.993 N7.088 N7.174
6A. Sociale infrastructuur N13.680 N12.805 N12.327 N12.492 N12.323
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N56.578 N55.687 N55.480 N55.194 N55.432
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N16.889 N17.664 N18.205 N18.611 N18.977
6D. Jeugdhulp N21.941 N20.914 N21.991 N21.974 N21.974
7. Volksgezondheid en milieu N19.228 N18.438 N18.858 N19.205 N19.731
8. Stadsontwikkeling N27.864 N18.579 N16.120 N7.243 N5.472
Totaal Lasten N243.494 N220.468 N220.384 N211.553 N210.828
Baten Ná wijziging
Programma Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
0. Bestuur en ondersteuning V142.160 V140.016 V141.374 V142.929 V144.089
1. Integrale veiligheid en openbare orde V674 V672 V672 V672 V672
2. Verkeer, vervoer en waterstaat V652 V562 V551 V516 V516
3. Economie V724 V759 V759 V759 V759
4. Onderwijs V6.338 V4.118 V4.118 V4.118 V4.118
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) V3.728 V4.023 V4.023 V4.023 V4.023
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie V897 V893 V893 V893 V893
6A. Sociale infrastructuur V1.279 V1.198 V1.198 V1.198 V1.198
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) V38.498 V35.851 V35.796 V35.734 V35.673
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) V598 V609 V620 V631 V646
6D. Jeugdhulp V222 V222 V222 V222 V222
7. Volksgezondheid en milieu V15.466 V15.148 V15.634 V16.259 V16.804
8. Stadsontwikkeling V22.697 V15.493 V15.274 V3.419 V1.474
Totaal Baten V233.933 V219.564 V221.134 V211.373 V211.087
Saldo van baten en lasten Ná wijziging
Programma Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
0. Bestuur en ondersteuning V107.148 V110.284 V111.283 V114.914 V116.197
1. Integrale veiligheid en openbare orde N8.107 N7.693 N7.646 N7.720 N7.654
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N9.297 N7.784 N7.915 N8.699 N9.088
3. Economie N839 N462 N429 N367 N370
4. Onderwijs N4.706 N4.840 N5.123 N5.748 N5.512
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N9.865 N9.044 N9.083 N9.109 N9.141
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N6.475 N5.799 N6.100 N6.195 N6.281
6A. Sociale infrastructuur N12.401 N11.607 N11.129 N11.294 N11.125
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N18.080 N19.836 N19.684 N19.460 N19.759
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N16.291 N17.055 N17.585 N17.980 N18.331
6D. Jeugdhulp N21.719 N20.692 N21.769 N21.752 N21.752
7. Volksgezondheid en milieu N3.762 N3.290 N3.224 N2.946 N2.927
8. Stadsontwikkeling N5.167 N3.086 N846 N3.824 N3.998
Totaal saldo van baten en lasten N9.561 N904 V750 N180 V259
Mutaties reserves V8.794 V21 V330 V521 V219
Afrondingen V1 V1 N0 V1 V1
Totaal Resultaat N766 N882 V1.080 V342 V479