Najaarsnota 2022

Hierbij presenteren wij u de Najaarsnota 2022. De Najaarsnota 2022 is vastgesteld in de Raad van 19 december 2022 met inachtneming van het amendement bij de Belastingverordeningen 2023 "Aanpassing tarieven afval en riool 2023" en het besluit "Aanpak en bestedingsvoorstel ondersteunen financiële bestaanszekerheid 2022 en eerste helft 2023 van 19 december 2022. Het vastgestelde raadsbesluit vindt u onder Raadsbesluit.  

Het amendement van de Belastingverordeningen 2023 en het besluit bij ondersteunen financiële bestaanszekerheid zijn niet cijfermatig verwerkt in de najaarsnota die u op deze website kunt lezen. Een PDF van de Najaarsnota 2022 (Najaarsnota 2022 - Raadsvergadering  exclusief aangepast raadsbesluit) vindt u bovenaan deze pagina bij de paperclip met bijlagen. 

Capelle aan den IJssel,  20 december 2022


Het college van burgemeester en wethouders.