Financieel overzicht programma's

Overzicht voor wijziging

Terug naar navigatie - Overzicht voor wijziging
Lasten Vóór wijziging
Programma Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030
0. Bestuur en ondersteuning N 33.825 N 35.516 N 35.100 N 34.436 N 34.732 N 34.840 N 34.521 N 34.228 N 34.354
1. Integrale veiligheid en openbare orde N 8.796 N 9.587 N 9.410 N 9.471 N 9.450 N 9.457 N 9.453 N 9.457 N 9.458
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N 10.170 N 10.298 N 10.877 N 11.249 N 11.748 N 12.499 N 12.786 N 13.341 N 13.885
3. Economie N 1.686 N 1.509 N 1.141 N 1.132 N 1.129 N 1.130 N 1.131 N 1.132 N 1.132
4. Onderwijs N 15.171 N 9.335 N 9.121 N 9.214 N 9.629 N 10.143 N 10.186 N 10.242 N 10.293
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N 13.609 N 14.321 N 14.117 N 14.089 N 14.121 N 14.146 N 14.155 N 14.111 N 14.158
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N 6.923 N 7.292 N 7.326 N 7.460 N 7.727 N 7.865 N 8.027 N 8.173 N 8.287
6A. Sociale infrastructuur N 16.397 N 18.655 N 16.763 N 16.566 N 16.555 N 16.539 N 16.189 N 16.192 N 16.195
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N 55.350 N 53.131 N 54.007 N 54.352 N 54.656 N 54.486 N 54.185 N 53.920 N 53.609
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N 18.824 N 19.710 N 20.076 N 20.256 N 20.613 N 21.011 N 21.285 N 21.528 N 21.818
6D. Jeugdzorg N 24.709 N 23.742 N 21.819 N 20.304 N 19.204 N 19.231 N 19.497 N 19.770 N 20.052
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu N 20.065 N 21.727 N 21.633 N 22.123 N 23.159 N 24.399 N 25.075 N 25.826 N 26.543
8. Stadsontwikkeling N 30.516 N 36.003 N 15.536 N 10.187 N 10.110 N 9.364 N 6.936 N 12.358 N 6.195
Totaal Lasten N 256.041 N 260.825 N 236.926 N 230.839 N 232.833 N 235.109 N 233.425 N 240.277 N 235.980
Baten Vóór wijziging
Programma Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030
0. Bestuur en ondersteuning V159.128 V168.444 V172.301 V173.789 V161.906 V162.287 V161.875 V161.413 V161.284
1. Integrale veiligheid en openbare orde V679 V693 V690 V686 V685 V685 V685 V685 V685
2. Verkeer, vervoer en waterstaat V716 V679 V644 V644 V644 V644 V644 V644 V644
3. Economie V787 V762 V762 V762 V762 V762 V762 V762 V762
4. Onderwijs V9.634 V4.634 V4.291 V4.288 V4.286 V4.286 V4.286 V4.286 V4.286
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) V4.139 V4.389 V4.369 V4.350 V4.341 V4.341 V4.341 V4.341 V4.341
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie V893 V894 V894 V894 V894 V894 V894 V894 V894
6A. Sociale infrastructuur V3.209 V3.544 V1.533 V1.523 V1.519 V1.519 V1.519 V1.519 V1.519
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) V35.054 V35.551 V35.651 V35.691 V35.727 V35.727 V35.436 V35.181 V34.882
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) V512 V476 V510 V818 V856 V891 V924 V954 V982
6D. Jeugdzorg V222 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu V15.355 V15.739 V15.973 V16.476 V17.557 V18.845 V19.540 V20.307 V21.042
8. Stadsontwikkeling V19.474 V32.462 V12.291 V6.202 V6.563 V5.914 V2.885 V8.285 V2.171
Totaal Baten V249.803 V268.266 V249.909 V246.123 V235.741 V236.796 V233.791 V239.272 V233.493
Saldi Vóór wijziging
Programma Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030
0. Bestuur en ondersteuning V125.303 V132.928 V137.201 V139.353 V127.175 V127.447 V127.354 V127.186 V126.930
1. Integrale veiligheid en openbare orde N8.117 N8.894 N8.720 N8.785 N8.766 N8.772 N8.768 N8.772 N8.774
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N9.455 N9.619 N10.233 N10.605 N11.104 N11.855 N12.142 N12.696 N13.241
3. Economie N898 N747 N379 N371 N368 N369 N369 N370 N370
4. Onderwijs N5.537 N4.701 N4.830 N4.926 N5.342 N5.857 N5.900 N5.955 N6.006
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N9.470 N9.932 N9.749 N9.740 N9.780 N9.805 N9.814 N9.770 N9.816
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N6.029 N6.398 N6.432 N6.566 N6.834 N6.972 N7.133 N7.280 N7.394
6A. Sociale infrastructuur N13.188 N15.111 N15.230 N15.043 N15.036 N15.020 N14.670 N14.673 N14.676
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N20.296 N17.580 N18.356 N18.660 N18.928 N18.759 N18.748 N18.738 N18.727
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N18.311 N19.233 N19.566 N19.438 N19.757 N20.120 N20.361 N20.574 N20.836
6D. Jeugdzorg N24.487 N23.742 N21.819 N20.304 N19.204 N19.231 N19.497 N19.770 N20.052
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu N4.711 N5.988 N5.659 N5.648 N5.602 N5.553 N5.535 N5.519 N5.501
8. Stadsontwikkeling N11.042 N3.541 N3.245 N3.985 N3.547 N3.450 N4.051 N4.073 N4.024
Totaal saldo van baten en lasten N6.238 V7.441 V12.982 V15.284 V2.908 V1.686 V366 N1.005 N2.487
Mutaties reserves V8.140 V323 V383 V383 V733 V415 V426 V436 V436
Afrondingen N1 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal Resultaat V1.901 V7.764 V13.366 V15.667 V3.641 V2.102 V792 N568 N2.051

Overzicht van wijziging

Terug naar navigatie - Overzicht van wijziging
Lasten Wijziging
Programma Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030
0. Bestuur en ondersteuning V1.910 N1.119 V7 V113 V38 V266 N31 V62 V151
1. Integrale veiligheid en openbare orde N193 N349 V12 V1 V1 N2 N2 N4 N7
2. Verkeer, vervoer en waterstaat V1.485 N963 N316 V412 V466 V468 V332 V101 N75
3. Economie V351 N218 V1 N1 N1 N2 N3 N4 N5
4. Onderwijs V2.634 N2.233 V71 V2 V2 N84 N82 N160 N234
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N96 N48 V39 N1 N1 N36 N35 N65 N92
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie V269 V326 N8 V7 V76 N28 N16 N68 N103
6A. Sociale infrastructuur N4.519 N622 V5 N0 N0 N5 N5 N9 N13
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N1.342 N3.930 V3.342 V3.760 V3.675 V3.168 V2.926 V2.658 V2.356
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) V1.269 V98 V314 V275 V235 V192 V152 V109 V109
6D. Jeugdzorg N1.694 N1.124 N1.085 N1.085 N1.085 N1.085 N1.085 N1.085 N1.085
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu V264 N148 V298 V385 V321 V208 V181 N29 N130
8. Stadsontwikkeling V3.204 N2.054 V512 V65 N440 N27 N107 N277 N36
Totaal Lasten V3.542 N12.384 V3.192 V3.933 V3.287 V3.033 V2.225 V1.229 V836
Baten Wijziging
Programma Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030
0. Bestuur en ondersteuning V8.314 V8.304 V816 N527 V2.525 N2.482 N2.482 N2.482 N2.482
1. Integrale veiligheid en openbare orde V199 V274 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
3. Economie N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
4. Onderwijs N1.936 V1.936 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) V122 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6A. Sociale infrastructuur V4.649 V525 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N1.512 N4.124 N5.014 N5.043 N4.963 N4.830 N5.143 N5.303 N5.514
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N83 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
6D. Jeugdzorg V116 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu N297 N61 N338 N425 N361 N248 N221 N11 V90
8. Stadsontwikkeling N1.703 N1.168 N250 V223 V420 N0 V83 V233 N0
Totaal Baten V7.869 V5.686 N4.786 N5.772 N2.379 N7.560 N7.763 N7.563 N7.906
Saldi Wijziging
Programma Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030
0. Bestuur en ondersteuning V10.224 V7.185 V823 N414 V2.563 N2.216 N2.513 N2.420 N2.331
1. Integrale veiligheid en openbare orde V6 N75 V12 V1 V1 N2 N2 N4 N7
2. Verkeer, vervoer en waterstaat V1.485 N963 N316 V412 V466 V468 V332 V101 N75
3. Economie V351 N218 V1 N1 N1 N2 N3 N4 N5
4. Onderwijs V698 N297 V71 V2 V2 N84 N82 N160 N234
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) V26 N48 V39 N1 N1 N36 N35 N65 N92
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie V269 V326 N8 V7 V76 N28 N16 N68 N103
6A. Sociale infrastructuur V130 N97 V5 N0 N0 N5 N5 N9 N13
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N2.854 N8.054 N1.672 N1.283 N1.288 N1.662 N2.217 N2.645 N3.158
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) V1.186 V98 V314 V275 V235 V192 V152 V109 V109
6D. Jeugdzorg N1.578 N1.124 N1.085 N1.085 N1.085 N1.085 N1.085 N1.085 N1.085
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu N33 N209 N40 N40 N40 N40 N40 N40 N40
8. Stadsontwikkeling V1.501 N3.222 V262 V288 N20 N27 N24 N44 N36
Totaal saldo van baten en lasten V11.411 N6.698 N1.594 N1.839 V908 N4.527 N5.538 N6.334 N7.070
Mutaties reserves N7.045 V5.660 V618 V57 N0 N0 N0 N0 N0
Afrondingen N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal Resultaat V4.366 N1.038 N976 N1.782 V908 N4.527 N5.538 N6.334 N7.070

Overzicht na wijziging

Terug naar navigatie - Overzicht na wijziging
Lasten Ná wijziging
Programma Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030
0. Bestuur en ondersteuning N31.915 N36.635 N35.093 N34.323 N34.694 N34.574 N34.552 N34.166 N34.203
1. Integrale veiligheid en openbare orde N8.989 N9.936 N9.398 N9.470 N9.449 N9.459 N9.455 N9.461 N9.465
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N8.685 N11.261 N11.193 N10.837 N11.282 N12.031 N12.454 N13.240 N13.960
3. Economie N1.335 N1.727 N1.140 N1.133 N1.130 N1.132 N1.134 N1.136 N1.137
4. Onderwijs N12.537 N11.568 N9.050 N9.212 N9.627 N10.227 N10.268 N10.402 N10.527
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N13.705 N14.369 N14.078 N14.090 N14.122 N14.182 N14.190 N14.176 N14.250
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N6.654 N6.966 N7.334 N7.453 N7.651 N7.893 N8.043 N8.241 N8.390
6A. Sociale infrastructuur N20.916 N19.277 N16.758 N16.566 N16.555 N16.544 N16.194 N16.201 N16.208
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N56.692 N57.061 N50.665 N50.592 N50.981 N51.318 N51.259 N51.262 N51.253
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N17.555 N19.612 N19.762 N19.981 N20.378 N20.819 N21.133 N21.419 N21.709
6D. Jeugdzorg N26.403 N24.866 N22.904 N21.389 N20.289 N20.316 N20.582 N20.855 N21.137
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu N19.801 N21.875 N21.335 N21.738 N22.838 N24.191 N24.894 N25.855 N26.673
8. Stadsontwikkeling N27.312 N38.057 N15.024 N10.122 N10.550 N9.391 N7.043 N12.635 N6.231
Totaal Lasten N252.499 N273.209 N233.734 N226.906 N229.546 N232.076 N231.200 N239.048 N235.144
Baten Ná wijziging
Programma Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030
0. Bestuur en ondersteuning V167.442 V176.748 V173.117 V173.262 V164.431 V159.805 V159.393 V158.931 V158.802
1. Integrale veiligheid en openbare orde V878 V967 V690 V686 V685 V685 V685 V685 V685
2. Verkeer, vervoer en waterstaat V716 V679 V644 V644 V644 V644 V644 V644 V644
3. Economie V787 V762 V762 V762 V762 V762 V762 V762 V762
4. Onderwijs V7.698 V6.570 V4.291 V4.288 V4.286 V4.286 V4.286 V4.286 V4.286
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) V4.261 V4.389 V4.369 V4.350 V4.341 V4.341 V4.341 V4.341 V4.341
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie V893 V894 V894 V894 V894 V894 V894 V894 V894
6A. Sociale infrastructuur V7.858 V4.069 V1.533 V1.523 V1.519 V1.519 V1.519 V1.519 V1.519
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) V33.542 V31.427 V30.637 V30.648 V30.764 V30.897 V30.293 V29.878 V29.368
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) V429 V476 V510 V818 V856 V891 V924 V954 V982
6D. Jeugdzorg V338 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu V15.058 V15.678 V15.635 V16.051 V17.196 V18.597 V19.319 V20.296 V21.132
8. Stadsontwikkeling V17.771 V31.294 V12.041 V6.425 V6.983 V5.914 V2.968 V8.518 V2.171
Totaal Baten V257.672 V273.952 V245.123 V240.351 V233.362 V229.236 V226.028 V231.709 V225.587
Saldo van baten en lasten Ná wijziging
Programma Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030
0. Bestuur en ondersteuning V135.527 V140.113 V138.024 V138.939 V129.738 V125.231 V124.841 V124.766 V124.599
1. Integrale veiligheid en openbare orde N8.111 N8.969 N8.708 N8.784 N8.765 N8.774 N8.770 N8.776 N8.781
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N7.970 N10.582 N10.549 N10.193 N10.638 N11.387 N11.810 N12.595 N13.316
3. Economie N547 N965 N378 N372 N369 N371 N372 N374 N375
4. Onderwijs N4.839 N4.998 N4.759 N4.924 N5.340 N5.941 N5.982 N6.115 N6.240
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N9.444 N9.980 N9.710 N9.741 N9.781 N9.841 N9.849 N9.835 N9.908
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N5.760 N6.072 N6.440 N6.559 N6.758 N7.000 N7.149 N7.348 N7.497
6A. Sociale infrastructuur N13.058 N15.208 N15.225 N15.043 N15.036 N15.025 N14.675 N14.682 N14.689
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N23.150 N25.634 N20.028 N19.943 N20.216 N20.421 N20.965 N21.383 N21.885
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N17.125 N19.135 N19.252 N19.163 N19.522 N19.928 N20.209 N20.465 N20.727
6D. Jeugdzorg N26.065 N24.866 N22.904 N21.389 N20.289 N20.316 N20.582 N20.855 N21.137
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu N4.744 N6.197 N5.699 N5.688 N5.642 N5.593 N5.575 N5.559 N5.541
8. Stadsontwikkeling N9.541 N6.763 N2.983 N3.697 N3.567 N3.477 N4.075 N4.117 N4.060
Totaal saldo van baten en lasten V5.173 V743 V11.388 V13.445 V3.816 N2.841 N5.172 N7.339 N9.557
Mutaties reserves V1.095 V5.983 V1.001 V440 V733 V415 V426 V436 V436
Afrondingen N1 N0 V1 N0 N0 V1 N0 V1 N0
Totaal Resultaat V6.267 V6.726 V12.390 V13.885 V4.549 N2.425 N4.746 N6.902 N9.121