Bestemmingsreserve eenmalige uitgaven

Verloop bestemmingsreserve eenmalige uitgaven

Terug naar navigatie - Verloop bestemmingsreserve eenmalige uitgaven

Het onderstaande overzicht geeft inzicht in het verloop van de Reserve eenmalige uitgaven. De reserve heeft een administratief karakter en is bedoeld om eenmalig budgetten die in enig jaar niet zijn besteed in een volgend jaar beschikbaar te houden. Hiervoor hoeft niet opnieuw budget door de raad beschikbaar te worden gesteld. Besteding moet binnen drie jaar plaatsvinden (incl. eerste jaar van begroten), anders valt dit vrij ten gunste van de algemene middelen. Wanneer verlenging van de termijn noodzakelijk is, wordt daarvoor een voorstel gedaan bij voor- of najaarsnota of jaarrekening.
In de eerste kolom is inzichtelijk gemaakt of er mutaties in het overzicht die het gevolg zijn van besluiten in deze najaarsnota. Als er staat “nieuw” dan betreft dit een nieuwe post die toegevoegd wordt. Als er staat “doorschuiven” dan is dit een post die doorschuift naar een ander jaar.

Mutatie NJN22 Omschrijving Besluit Verloop 2022 2023 2024 2025 2026 2027 e.v.
Bedrag Nieuw of door-schuiven Stand 1-1 Dot Ont Stand 31-12 Dot Ont Stand Dot Ont Stand Dot Ont Stand Dot Ont Stand Dot Ont Stand
Programma 0
Datalab NJN 2020 0.18 / NJN2021 0.23 2022 27 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overhevelen Corona-middelen VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17 2024 342 0 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extra Communicatie Corona VJN 2021 0.17 2024 75 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SROI Jaarrekening 2021 2024 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vervanging Lockers VJN 2021 0.15 2024 23 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 N Opleidingsplan burgerzaken VJN 2022 0.10 2025 0 60 0 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 N Social Return Jaarrekening 2021 2024 0 165 0 165 0 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 N Implementatie Proactis VJN22 0.21 2025 0 80 0 80 0 0 80 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 N Financials/Gouw/Pepperflow VJN22 0.21 2025 0 80 0 80 0 0 80 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
385 Totaal Programma 0 480 385 480 385 0 225 160 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 1
Weerbaarheid bestuur NJN 2020 1.1 2022 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taxatie voor verzekering Slotlaan VJN 2021 0.5 2024 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 D Weerbaarheidsgelden NJN 2020 1.1 / NJN 2021 1.1 2023 56 55 56 55 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 D Wijkveiligheidsplan Jaarrekening 2018 / NJN 2020 1.1 2023 32 32 32 32 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Totaal Programma 1 152 87 152 87 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 2
140 D Nieuwe mobilieit Begr. 2020 / NJN2021 2.2 2022 137 140 137 140 0 55 85 0 55 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0
70 D Fietsbeleid VJN 2021 2.4 2023 40 70 40 70 0 40 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Vervoersknoop Rivium VJN 2020 2.4 / VJN 2021 2.6 2023 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
273 D Voorbereidingsbudget MIRT VJN 2021 2.8 2023 136 273 136 273 0 180 93 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 D Verkeerseducatie Begr.2021 2.1 2023 43 107 43 107 0 40 67 0 40 27 0 27 0 0 0 0 0 0 0
90 D Verkeersveiligheid Begr.2021 2.2 2023 127 90 127 90 0 75 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215 D KTA Capelseplein VJN 2021 2.3 2023 140 215 140 215 0 115 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 D KTA -i-VRI's VJN 2021 2.3 2023 40 60 40 60 0 30 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 D Verkeersbeleid - Meten is weten VJN 2021 2.5 2023 40 94 40 94 0 50 44 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CTW NJN 2019 2.4.3 / VJN 2020 2.3 2022 38 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 N Wegcategorisering, weg en fiets Begr. 2022 2.1 2024 0 70 0 70 0 35 35 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 N Werkgevers- en bewonersaanpak Begr. 2021 2.1 2024 0 36 0 36 0 20 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 D Actieplan corona VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17 2024 0 15 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1170 Totaal Programma 2 841 1.170 841 1.170 0 655 515 0 458 57 0 57 0 0 0 0 0 0 0
Programma 3
180 D Hoofdweg Vak A Middellange termijn NJN2013 2.6.1 / VJN2015 2.17.7 / NJN2016 5.4.2 / NJN 2018 3.4.1. / Jaarrekening. 2020 2022 226 180 226 180 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projectplan BIZ Capelle XL Wijzigingsvoorstel begroting 2021 3.1 2024 75 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 D BIZ Capelle-West quick wins VJN2017 3.4.4 2022 20 20 20 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overhevelen Corona-middelen VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17 2024 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MKB-deal NJN21 3.1 2024 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 D Voorbereidingsbudget Gebiedsinrichtingsplan BIZ Capelle-West VJN21 3.2 2024 25 25 25 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 N Programma Economie NJN2021 3.4 2024 0 30 0 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
255 Totaal Programma 3 399 255 399 255 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 4
Verhuiskosten Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs Jaarrekening 2019 2022 349 0 171 178 150 0 328 0 0 328 0 0 328 0 328 0 0 0 0
Budget aanpak laaggeletterheid Begroting 2021 2024 39 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overhevelen Corona-middelen VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17 2024 150 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taxatie Berliozstraat etc VJN 2021 0.5 2024 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 N Onderzoeksopdracht onderwijs NJN21 0.6/NJN 22 4.1 2024 0 25 0 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
350 N Ventilatie scholen VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17 2024 0 350 0 350 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 N Capelle Stagestad VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17 2024 0 40 0 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
415 Totaal Programma 4 550 415 372 593 150 415 328 0 0 328 0 0 328 0 328 0 0 0 0
Programma 5A
Onderzoek sporthal Schenkel BG 2021 5A.2 2024 26 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 D Evenementen NJN 2020 5A.1 / NJN 2021 5A.4 2024 147 0 0 147 0 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taxatie verzekering Lijstersingel 20 VJN 2021 0.5 2024 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Totaal Programma 5A 179 0 32 147 0 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 5B
84 D Overhevelen Corona-middelen VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17 2024 131 84 131 84 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Totaal Programma 5B 131 84 131 84 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 6A
Huiskamer van de Wijk Purmerhoek NJN2020 6A.4 2022 75 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet NJN2020 6A.5 / Jaarrekening. 2020 2022 140 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budget coronaplan jongeren VJN 2021 2024 122 0 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St.Welzijn Capelle overschot 2020 NJN 2021 6A.5 2024 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budget Alles Kidzz NJN 2021 6A.6 2024 43 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budget Veilige scholen NJN 2021 6A.7 2024 35 0 0 35 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overhevelen Corona-middelen VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17 2024 286 0 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coronabudget SWC NJN 2020 0.12 / VJN 2021 6A.6 2024 53 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOP's Jaarrekening 2021 2024 132 0 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coulance regeling welzijnsaccommodaties VJN 2021 0.4 2024 66 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 N Aanpak eenzaamheid NJN 2022 6A.4 2024 0 40 0 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 N Ontmoetingsactiviteiten VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17 2024 0 67 0 67 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Totaal Programma 6A 982 107 947 142 0 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 6B
Overheveling budget pilot saneringskrediet (schuldenaanpak) BG 2020 2023 37 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budget Wet inburgering BG 2021 6B.2, 6B.7, 6B.8 en 6B.9 2023 27 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 D Jeugdfonds Sport & Cultuur: Sportactiviteiten kwetsbare kinderen NJN 2021 6B.10 2024 75 100 75 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 D EĆ©nmalige rijksgelden schulden-problematiek SWC VJN 2021 6B.6 2024 36 84 36 84 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 Totaal Programma 6B 175 184 175 184 0 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 6C
85 N Onderzoeksopdracht WMO NJN 2021 0.6 2024 0 85 0 85 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Totaal Programma 6C 0 85 0 85 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 6D
Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) NJN 2021 6D.2 2022 205 0 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 N Decentralisatie uitkering vrouwenopvang (DUVO) NJN 2022 6D.1 2025 0 39 0 39 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Totaal Programma 6D 205 39 205 39 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 7
50 D Overheveling budget seksuele gezondheid jongeren BG 2021 7.6/ NJN22 7.1 2023 50 50 50 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doorschuiven budget Regeling reductie energiegebruik Woningen VJN 2021 7.8 2023 0 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPUK sportakkoord onderdeel leefstijl VJN 2021 7.1 2024 70 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 D Ongedierte bestrijding VJN 2021 7.7 2024 25 50 25 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taxatie verzekering Spoorlaan 18 VJN 2021 0.5 2024 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsidie groene daken / transitievisie VJN 2020 amendement 2024 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Actieplan geluid BG21 7.3 2024 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 D Bodemkwaliteitsplan VJN2022 7.7 2025 0 45 0 45 0 45