Amendementen en moties

Amendementen

Er zijn geen aangenomen amendementen.

Moties

Er zijn geen aangenomen moties.