Actualisatie grondexploitatie Najaarsnota 2022

Actualisatie grondexploitatie Najaarsnota 2022

De "Actualisatie grondexploitatie Najaarsnota 2022" wordt tegelijkertijd met de Najaarsnota 2022 aan uw raad aangeboden, maar is geheim vanwege vertrouwelijke informatie.