Niet gewijzigde prestaties doelenboom t.o.v. Voorjaarsnota 2022

Inleiding

Onderstaande maatregelen ('wat gaan wij daarvoor doen') van de doelenboom Begroting 2022 zijn in de Voorjaarsnota 2022 op 'groen' (gerealiseerd) of 'rood' (niet gerealiseerd en worden niet gerealiseerd)' gezet en tonen wij daarom niet nogmaals in de programma's. 

Wat willen wij bereiken?

Programma 2 - TV2.1/TV 2.5 Alle modaliteiten in balans

Wat gaan wij daarvoor doen?

Programma 3 - TV3.1 Voortzetten van de goede relatie met ondernemers

Wat gaan wij daarvoor doen?

Programma 6A - TV6.1 Capelse kinderen en jongeren groeien veilig op

Wat gaan wij daarvoor doen?

Programma 6B - TV6.5 Iedere Capellenaar werkt en/of participeert naar vermogen

Wat gaan wij daarvoor doen?

Programma 7 - TV7.4 Inzetten op energiebesparing

Wat gaan wij daarvoor doen?

Programma 8 - TV8.1 Voorbereid zijn op de invoering van de Omgevingswet op 1 juli 2022

Wat gaan wij daarvoor doen?

Programma 8 - TV8.3 Consolideren, spreiden en vernieuwing van de sociale woningcorporatie huurwoningenvoorraad

Wat gaan wij daarvoor doen?