Kredietenoverzicht

Kredieten en het verloop van investeringen

Terug naar navigatie - Kredieten en het verloop van investeringen

In deze bijlage geven wij een overzicht van de investeringskredieten. Sommige kredieten worden uitgegeven over meerdere jaren, zoals bijvoorbeeld voor het realiseren van een gebouw. In het onderstaande overzicht staan alle kredieten waarvan de uitvoering in eerdere jaren of in 2022 al gestart is, maar nog niet afgerond. Het overzicht bevat geen kredieten waarvan de uitvoering pas in 2023 of latere jaren begint. In het overzicht geven wij weer of we verwachten dat wij de kredieten aan het einde van 2022 af gaan sluiten. Ook geven wij aan of er besluiten in deze najaarsnota zijn, waardoor de kredieten wijzigen. In de jaarrekening worden afwijkingen op dit overzicht verantwoord.

Afdeling Krediet Besluit/jaar van votering krediet Taakveld Verstrekt krediet uitgaven Verstrekt krediet inkomsten Verlengingstermijn Verwacht restant krediet eind 2022 (uitgaven) Verwacht restant krediet eind 2022 (inkomsten) Verwacht af te sluiten einde van het jaar
Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde
Dienstverlening Verduurzaming vastgoed (wettelijk) VJN19 / NJN21 divers 591.877 - 2022 501.177 - n
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Stadsbeheer Verkeersregelinstallaties divers, voor het laatst NJN22 2.1 2.845.846 - 2023 2.234.863 - n
Stadsbeheer Verhardingen 2012-2017 divers, voor het laatst NJN22 2.1 5.939.289 -158.000 2023 2.821.309 -158.000 n
Stadsbeheer Verhardingen 2018 divers, voor het laatst NJN22 2.1 4.830.204 - 2023 1.806.719 - n
Stadsbeheer Verhardingen 2019 divers, voor het laatst NJN22 2.1 6.457.050 - 2023 4.158.569 - n
Stadsbeheer Verhardingen 2020 divers, voor het laatst NJN22 2.1 6.445.474 -250.000 2023 5.100.530 -250.000 n
Stadsbeheer Verhardingen 2021 divers, voor het laatst NJN22 2.1 3.449.267 - 2023 3.365.864 - n
Stadsbeheer Verhardingen 2022 divers, voor het laatst NJN22 2.1 5.939.350 - 2024 3.398.479 - n
Stadsbeheer Civiel technische werken 2012-2017 divers, voor het laatst NJN22 2.1 1.899.852 - 2023 176.467 - n
Stadsbeheer Civiel technische werken 2018 divers, voor het laatst NJN22 2.1 543.490 - 2023 223.305 - n
Stadsbeheer Civiel technische werken 2019 divers, voor het laatst NJN22 2.1 426.741 - 2023 323.719 - n
Stadsbeheer Civiel technische werken 2020 divers, voor het laatst NJN22 2.1 311.277 - 2023 72.425 - n
Stadsbeheer Civiel technische werken 2021 divers, voor het laatst NJN22 2.1 152.200 - 2023 62.251 - n
Stadsbeheer Civiel technische werken 2022 divers, voor het laatst NJN22 2.1 612.215 - 2024 523.719 - n
Stadsbeheer Openbare verlichting 2016-2017 divers, voor het laatst NJN22 2.1 565.390 - 2023 161.284 - n
Stadsbeheer Openbare verlichting 2018 divers, voor het laatst NJN22 2.1 689.764 - 2023 280.199 - n
Stadsbeheer Openbare verlichting 2019 divers, voor het laatst NJN22 2.1 896.971 - 2023 432.917 - n
Stadsbeheer Openbare verlichting 2020 divers, voor het laatst NJN22 2.1 900.433 - 2023 633.593 - n
Stadsbeheer Openbare verlichting 2021 divers, voor het laatst NJN22 2.1 1.364.777 - 2023 984.860 - n
Stadsbeheer Openbare verlichting 2022 divers, voor het laatst NJN22 2.1 597.932 - 2024 36.513 - n
Stadsontwikkeling Verkeersveiligheid BG21 / NJN22 2.1 650.000 - 2023 600.000 - n
Stadsontwikkeling Schoolzones basisscholen VJN19 / VJN21 2.1 109.000 -34.000 n.v.t. 74.059 -34.000 j
Stadsontwikkeling Vervoersknooppunt Rivium VJN17 / NJN18 / NJN19 / VJN22 2.1 2.964.000 -1.102.000 2023 1.771.410 -1.102.000 n
Stadsontwikkeling Vervoersknooppunt Rivium-Waterbus VJN20 / VJN22 2.1 1.417.000 - 2023 793.701 - n
Stadsontwikkeling Vervoersknooppunt Rivium - P&R VJN20 / NJN22 2.1 1.055.590 - 2025 1.055.590 - n
Stadsbeheer Wijkontsluiting Schollevaar divers, voor het laatst NJN22 2.1 4.034.953 -887.000 2023 887.001 - n
Stadsontwikkeling Parkeerbeleid NJN15 / NJN22 2.2 249.000 - 2023 175.781 - n
Stadsontwikkeling Fietsbrug Algeraweg-Schonberglaan BG20 / NJN19 / VJN22 2.1 300.000 -150.000 2023 300.000 -150.000 n
Programma 3 Economie
Stadsbeheer Gebiedsaanpak Schollevaar divers, voor het laatst BG23 3.2 1.026.141 - 2026 395.135 - n
Stadsontwikkeling Revitalisering Hoofdweggebied vak A NJN16 / NJN21 / NJN22 3.2 1.882.000 -932.000 2023 1.826.926 -932.000 n
Stadsbeheer Revitalisering De Scholver divers, voor het laatst NJN22 3.2 1.451.307 - 2024 22.001 - n
Programm 4 Onderwijs
Dienstverlening Gymlokaal en materiaal Meeuwensingel VJN16 4.2 50.000 - n.v.t. 13.310 - j
Dienstverlening SBWRM IJsselcollege Pelikaanwg/Alken NJN13 / VJN14 4.2 2.646.500 - n.v.t. 1.066 - j
Samenleving Nieuwbouw onderwijs Alkenlaan VJN18 4.2 8.674.000 - n.v.t. 1.796.176 - j
Samenleving Nieuwbouw onderwijs Meeuwensingel VJN18 / BG22 / VJN22 4.2 16.550.000 - 2027 13.477.198 - n
Samenleving Nieuwbouw onderwijs Florabuurt VJN18 / BG22 / VJN22 4.2 10.956.000 - 2027 10.949.246 - n
Samenleving Voorber.krediet 2e Comenius college VJN19 / VJN22 4.2 1.000.000 - 2023 481.330 - n
Programma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)
Dienstverlening Zwembad/sporthal Aquapelle NJN20 / NJN22 5.2 630.849 - 2023 150.000 - n
Dienstverlening Vastgoed zonnepanelen VJN18 / BG22 5.2 703.041 - 2023 703.041 - n
Dienstverlening Vastgoed zonnepanelen buitensport VJN18 / BG22 5.2 393.930 - n.v.t. 125.822 - j
Dienstverlening Vervanging toplagen sportvelden e.d. divers, voor het laatst NJN22 5.2 1.861.517 - 2023 167.742 - n
Dienstverlening Padelbanen TC Capelle NJN20 5.2 190.000 - n.v.t. 6.543 - j
Dienstverlening Zwembad en sporthal De Pelikaan VJN15 / NJN20 5.2 2.070.400 - n.v.t. 0 - j
Dienstverlening LED verlichting buitensport VJN18 / VJN21 5.2 736.973 - n.v.t. 26.594 - j
Programma 5B Openbaar Groen en (openlucht) Recreatie
Stadsbeheer Groen 2016-2017 divers, voor het laatst NJN22 5.7 779.288 - 2023 311.850 - n
Stadsbeheer Groen 2018 divers, voor het laatst NJN22 5.7 2.126.621 - 2023 169.967 - n
Stadsbeheer Groen 2019 divers, voor het laatst NJN22 5.7 2.486.145 - 2023 2.106.501 - n
Stadsbeheer Groen 2020 divers, voor het laatst NJN22 5.7 475.151 - 2023 366.730 - n
Stadsbeheer Groen 2021 divers, voor het laatst NJN22 5.7 929.130 - 2023 572.670 - n
Stadsbeheer Groen 2022 divers, voor het laatst NJN22 5.7 734.200 - 2024 317.100 - n
Stadsbeheer Water 2015-2017 divers, voor het laatst NJN22 5.7 469.856 - 2023 433.665 - n
Stadsbeheer Water 2019 divers, voor het laatst NJN22 5.7 94.300 - 2023 94.300 - n
Stadsbeheer Water 2020 divers, voor het laatst NJN22 5.7 1.334.403 - 2023 555.638 - n
Stadsbeheer Water 2021 divers, voor het laatst NJN22 5.7 261.051 - 2023 230.519 - n
Stadsbeheer Water 2022 divers, voor het laatst NJN22 5.7 436.742 - n.v.t. 45 - j
Stadsbeheer Speelplaatsen 2017 divers, voor het laatst NJN22 5.7 187.850 - 2023 31.050 - n
Stadsbeheer Speelplaatsen 2018 divers, voor het laatst NJN22 5.7 125.200 - 2023 54.740 - n
Stadsbeheer Speelplaatsen 2019 divers, voor het laatst NJN22 5.7 56.399 - 2023 27.899 - n
Stadsbeheer Speelplaatsen 2020 divers, voor het laatst NJN22 5.7 288.559 - 2023 268.241 - n
Stadsbeheer Speelplaatsen 2021 divers, voor het laatst NJN22 5.7 201.916 - 2023 17.480 - n
Stadsbeheer Speelplaatsen 2022 divers, voor het laatst NJN22 5.7 293.112 - 2024 129.750 - n
Programma 6A Sociale infrastructuur
Programma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning
Samenleving Aanschaf handbewogen rolstoelen BG21 / NJN20 / NJN21 / NJN22 6.6 200.000 - n.v.t. - - j
Samenleving Aanschaf elektrische rolstoelen BG21 / NJN20 / NJN21 / NJN22 6.6 300.000 - n.v.t. - - j
Samenleving Aanschaf scootermobielen BG21 / NJN20 / NJN21 / NJN22 6.6 600.000 - n.v.t. - - j
Programma 7 Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu
Stadsbeheer Riolering 2012-2017 divers, voor het laatst NJN22 7.2 5.494.389 - 2023 1.435.275 - n
Stadsbeheer Riolering 2018 divers, voor het laatst NJN22 7.2 3.925.399 - 2023 1.580.803 - n
Stadsbeheer Riolering 2019 divers, voor het laatst NJN22 7.2 5.220.880 - 2023 2.986.173 - n
Stadsbeheer Riolering 2020 divers, voor het laatst NJN22 7.2 6.775.874 - 2023 4.294.367 - n
Stadsbeheer Riolering 2021 divers, voor het laatst NJN22 7.2 4.354.683 -150.000 2023 4.131.459 -150.000 n
Stadsbeheer Riolering 2022 divers, voor het laatst NJN22 7.2 5.627.077 -65.000 2023 3.945.992 -65.000 n
Stadsbeheer Containisering afval divers, voor het laatst NJN22 7.3 900.955 - n.v.t. 1.501 - j
Programma 8 Stadsontwikkeling
Stadsontwikkeling Rivium District BG19 / NJN22 8.1 750.000 -750.000 2025 700.000 -700.000 n
Stadsontwikkeling Rivium District Park VJN18 / NJN22 8.1 200.000 - 2025 200.000 - n
Dienstverlening Energiebesparende maatregelen 1e begr wijz 2015 8.3 129.000 - 2018 78.838 - n
Stadsbeheer Centraal Capelle - Centrumring divers, voor het laatst NJN22 8.3 10.898.466 - 2026 6.138.156 - n
Stadsontwikkeling Landelijk Capelle VJN17 / VJN19 / NJN22 8.3 1.323.289 - 2025 1.222.531 - n
Bedrijfsvoeringskosten
Dienstverlening Meubilair, audio en apparatuur divers, voor het laatst NJN22 BvC 375.000 - 2023 111.784 - n
Stadsbeheer Voertuigen en hulpstukken VJN22 / NJN22 BvC 90.000 - n.v.t. 6.995 - j
TOTAAL 165.506.535 -4.478.000 95.620.454 -3.541.000