Inkomende subsidies

Overzicht inkomende subsidies

Terug naar navigatie - Overzicht inkomende subsidies

Hieronder treft u een overzicht aan van alle subsidies voor projecten per 11-10-2022 . De subsidies zijn afkomstig van externe partijen. In de collegebrief van week 15 in 2017 hebben wij aangegeven om dit overzicht een vaste plek in de P&C-cyclus te willen geven. Dit doen wij in de najaarsnota en jaarrekening. Het overzicht bevat zowel aangevraagde, beschikte/lopende als afgewezen subsidies.

Enkele subsidies zijn aangevraagd vooruitlopend op besluitvorming van ons en uw raad. Dit is omdat veel regelingen binnen korte tijd moeten worden aangevraagd en het onwenselijk is inkomsten te missen. Subsidieaanvragen liggen altijd in de lijn van de beleidswensen. Dit betreft een mandaat voor de directeur en gebeurt altijd onder voorbehoud van goedkeuring door uw raad of ons. Als uw raad of wij onverwijld besluiten niet in te stemmen met het beleidsvoornemen, wordt de subsidieaanvraag ingetrokken. Mogelijk uitzondering hierop is als een en ander is vastgelegd in een convenant of bestuurlijke overeenkomst welke in sommige gevallen juridisch bindend kan zijn. Enkele subsidies die vooruitlopend op besluitvorming door uw raad zijn aangevraagd waren: De Rijkssubsidie voor versnelling woningbouw (hierover komt vervolgbesluitvorming van de deelprojecten die hier onderdeel van uitmaken), Rijkssubsidies verkeersveiligheid en de subsidie voor een onderzoek naar de uitbreiding van Parkshuttle, met platoonen en veiligheid middels automatische camerabewaking zijn aangevraagd vooruitlopend op de besluitvorming door uw raad. Mochten wij of uw raad anders besluiten, dan komt de subsidieaanvraag te vervallen, of zal hier geen vervolg voor worden aangevraagd.

Aanvragen verwerken wij financieel als te verwachten baten als een beschikking is afgegeven.

Naam Project Afdeling organisatie Regeling / Subsidieverstrekker Subsidie Status
Rivium Vervoersknooppunt OV en Fietsverbindingen (reservering Rijk) SO Rijk versnellingsafspraken V25.415 Aanmelding
Warmtenet, eerste fase SO Nationaal Groeifonds V5.582 Eerste fase
Vervoersknooppunt Rivium B. SO Verkeers-onderneming V4.250 Afrondend
Snelfietsroute Algerabrug-Capelsebrug(noordelijke route) SO KTA- Rijk en MRDH (MOVE) V1.740 Aanmelding
Rijkssubsidie Verkeersveiligheid 2022-2025 + MRDH bijdrage SB Ministerie van VWS + MRDH V1.343 Lopend
NK1 facinatio, 160 Soc. Huurwoningen, spreiding soc. Huurwoningen regio Rotterdam 2021 SO Provincie Zuid- Holland V1.200 Lopend
Parkshuttle Rivium P+R met DRIS Systeem bij Waterbus en Waterbushalte SO MRDH V1.100 Lopend
Herindeling Capelseplein autodeel SO KTA- Rijk en MRDH V1.022 Aanmelding
ESF RRRIA2 Rotterdam Rijnmond, uitgevoerd door GR Ijsselgemeenten (verwerving maatschappelijke partners) SL Agentschap SZW V744 Afgerond
Snelfietsroute Algerabrug-Rotterdam via IJsseldijk(zuidelijke route) SO KTA- Rijk en MRDH(MOVE) V664 Aanmelding
Wijkontsluiting Schollevaar - rotonde Burgemeester Van Dijklaan SB MRDH- kleine projecten V549 Afrondend
RIO en IPTA BCO Mnisterie van Justitie V548 Lopend
2021- RREW- regeling reductie energiegebruik SO Ministerie… V500 Afrondend
Florabuurt- sociale huur en middenhuur SO Provincie Zuid-Holland V500 Beschikt nog niet lopend
Snelfietsroute F20- Rotterdam - Gouda (via's Gravenweg), concept vervolg op rijk SO Provincie Zuid-Holland (75%?) V436 Aanmelding
Rijkssubsidie Verkeersveiligheid 2021 (verlengt t/m 31 december 2022) zaaknummer 31165829 en nummer 5000004666 + MRDH bijdrage 20VCA0758 SB Ministerie van VWS+ MRDH V402 Lopend
Herindeling Capelseplein fietsdeel SO KTA- Rijk en MRDH V381 Aanmelding
Verbreden fietspad duikerlaan veiligheid SB MRDH ipva 2022 V332 Lopend
Fietspad Slotlaan SO MRDH IPVA 2022 V330 Verplaatsen naar 2023
Centrum fietspad ov knooppunt Lijstersingel SB MRDH ipva 2022 V327 Lopend
nr. 14 de Contrabas SUVIS21-2-02685689 SL RVO- ventilatie op scholen V296 Beschikt
SDE1917185- Zonnepanelen Zwembad, Alkenlaan 85/ 83 / Pelikaanweg 4? € 6134.- pj 15 jaar DV SDE+ V291 Beschikt
2021 Aanvullende subsidie Snelfietsroute Gouda- Rotterdam SB MRDH IPVA 2022 V289 Afgewezen, aanmedling via Provincie ZH
nr. 08 Comenius Lyceum SUVIS21-2-02677313 SL RVO- ventilatie op scholen V256 Beschikt
Interreg Star2C's SB 2MERS V246 Afgerond
Rotonde Burg. Van Beresteinlaan-Operalaan SB MRDH- kleine projecten V221 Lopend
nr. 05 De Tweemaster SUVIS21-2-02677294 SL RVO- ventilatie op scholen V210 Beschikt
ZonMw - Personen met Verward gedrag- vroegsignalering- SL ZonMw V210 afgerond
nr. 01 MFC Facinatio SUVIS21-2-02669290 SL RVO- ventilatie op scholen V186 Beschikt
Uitvoeringskosten geluidssanering verkeerslawaai SO BSV V185 Lopend
2020- RRE- regeling reductie energiegebruik SO Ministerie V180 Afgerond
Wijkontsluiting Schollevaar - rotonde SO MRDH V179 Lopend
VRR corona CTB VRR ministerie van justitie V173 Afrondend, deel terugbetalen
MRDH- Schoolomgevingen 2020-2021-2022 (20VCA681) SO/ Verkeer MRDH V165 Lopend
nr. 02 Montessori Reigerlaan SUVIS21-2-02672962 SL RVO- ventilatie op scholen V159 Beschikt
Florabuurt- Van Capellen Stichting SO Van Capellen Stichting V153 Afrondend
nr. 04 De Catamaran SUVIS21-2-02673538 SL RVO- ventilatie op scholen V150 Beschikt
nr. 09 Accent praktijkonderwijs SUVIS21-2-02677319 toegewezen SL RVO- ventilatie op scholen V150 Beschikt
2021 Subsidie Vliegende brigade- Rivium SO Provincie Zuid-Holland V150 aangevraagd bedrag ontvangen (112,5k ontvangen van 150K), Sisa verantwoord
2021 Vliegende Brigade, aanvraag 2 Florabuurt, DOS-2021-0008763 PZH-2022-798378958 SO Provincie Zuid-Holland V150 aangevraagd bedrag ontvangen (112,5k ontvangen van 150K), verantwoording Sisa opgevoerd?
Kruising boulevard promenade SO MRDH ipva 2022 V149 aangemeld 31-7-2021, def aanvraag april 2022? Ab
2019- MRDH - Schoolomgeving brug scholen Reigerlaan/Pelikaanweg, Capelle aan den Ijssel SB MRDH- VV infra V125 Lopend, Acc. Contr loopt
MRDH- Rivium gebiedspaspoort 2.0, nadere onderleggers bij het transformatiegebied. SO MRDH-Economie V122 afgerond
Vervangen I-VRI's (niet Rivium), KTA? MRDH SB/SO MRDH V120 aanmelding, omzetten naar aanvraag deadline 1 okt 2022
nr. 11 de Fontein SUVIS21-2-02685671 SL RVO- ventilatie op scholen V94 Beschikt
nr. 13 Horizon Koggewaard SUVIS21-2-02685683 SL RVO- ventilatie op scholen V87 Beschikt
Nr. 10. Groen van Prinsteren SUVIS21-2-02685665 SL RVO- ventilatie op scholen V83 Beschikt
nr. 03 Het Baken SUVIS21-2-02673532 SL RVO- ventilatie op scholen V81 Beschikt
SDE1910739 Zonnepanelen Eben heazer, Lijstersingel 22A (tijdelijke school) DV SDE+ V75 gerealiseerd, certiq aangevraagd, 22-12-2020, voorschotverlening 100,94 pm voor 2020.
Provincie, subsidie noodsteun culturerele sector 1e tranche SL Provincie Zuid-Holland V75 volledig afgerond, deel terugbetaald
nr. 12 de Balans SUVIS21-2-02685677 SL RVO- ventilatie op scholen V74 Beschikt
Capelseweg 39A, KorfbalClubCapelle. SDE1824469 DV SDE+ V73 Lopend
nr. 07 Sjalomschool SUVIS21-2-02677307 SL RVO- ventilatie op scholen V73 Beschikt
Parkshuttle- Vervolgaanvraag 1- Implementatieplan Uitbreiding van 6 naar 10 SO MRDH- AVLM project V68 Lopend
Parkshuttle- Vervolgaanvraag 3 - Implementatieplan Slimme camera's SO MRDH- AVLM Project V65 Lopend
MRDH-maatwerkvoorzieningen- Buurtbus vervolg 2021 SO MRDH V48 Afrondend
MRDH-maatwerkvoorzieningen- Buurtbus vervolg 2022 SO MRDH V63 Lopend
nr. 06 SVC SUVIS21-2-02677300 SL RVO- ventilatie op scholen V62 Beschikt
SDE2027899 2020 Alkenlaan 91/ nieuwbouw Eben Haezer- De Olijfboom (Pelikaanweg 4 idem als Zwembad) DV SDE++ V59 Tijdelijk stil
Wapens en Jongeren, proj num 284725 4076681 youchoose 2022 BCO Ministerie van justitie V58 Lopend
2020 Alles KIDDZ SL Min JenV V57 Afgerond
2020 Handhaving Werkplein, slaag en faalfactoren SL/ GR A en O V48 Afgerond
MRDH- Buurtbus maatwerkvoorziening Capelle 2019-2020 SO MRDH V47 Afgerond(laatste betaling)
1e fase Haalbaarheidstudies 3 onderzoeken MRDH? SO MRDH-AVLM V44 Afgerond
Parkshuttle- Vervolgaanvraag 2 - Implementatieplan Besturing op afstand SO MRDH- AVLM project V42 Lopend
Icoonsoorten SB Provincie Zuid-Holland V42 Lopend
Walhallab, kansen voor de jeugd, MDT SL ZonMW V38 Afgerond
PC Boutensingel 1, SDE1824722, 1-5-2020 t/m 30-4-2035 DV SDE+ V35 Lopend
SDE2021773 Zonnepanelen Lijstersingel 22 "De Bouwsteen" DV SDE++ V35 Lopend
2022 Bushalte Duikerlaan SB MRDH ipva 2022 V35 Afrondend
Zonnepanelen op de Capelseweg 31 DV SDE++ V33 Beschikt
Regeling grote gezinnen SO Ministerie van justitie en veiligheid V33 Afgerond
Zonnepanelen op de Capelseweg 33, SDE1828747, 2020- 2035 DV SDE+ V28 Lopend
Zonnepanelen op de Couwenhoekseweg 1 CVV "De Zwervers DV SDE+ V26 Lopend
EAW Extern Advies Warmtetransitie 2020, EAW-20-00198780 SO RVO V21 Afrondend
Zonnepanelen op de Capelseweg 37, Eurostars DV SDE+ V18 Beschikt
Parkshuttle IVRI's 2021 SO/SB MRDH IPVA 2021 V17 Beschikt
Zonnepanelen Sporthal Lijstersingel 20, sde13718649 DV SDE+ V15 Lopend
Ex gedetineerden 2022 BCO Ministerie van justitie V14 Afgerond
Verkeerseducatie 2021 Capelle aan den Ijssel SO MRDH/ Verkeer V12 Afgerond
Zonnepanelen Spoorlaan 18, rioolgemaal DV SDE+ V12 Batalingen tijdelijk stilgelegd, ivm schade
2021 Leidinggeven op afstand BCO A en O V5 Afgerond
Groenedijk 10, SDE1361861 2014-2029, gemeentewerf DV SDE+ V4 Lopend
Zonnepanelen Educatusstraat 10, 2909PK Capelle aan den Ijssel. SDE1631326 DV SDE+ V4 Lopend