Omvang reserves en voorzieningen

Analyse omvang reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Analyse omvang reserves en voorzieningen

In deze bijlage geven wij inzicht in de ontwikkelingen van de reserves en voorzieningen. Het uitgangspunt hiervoor is de stand van de Begroting 2023. Verder zijn de effecten van de voorstellen uit deze najaarsnota op de reserves en voorzieningen zichtbaar gemaakt. Wij hebben de reserves ook beoordeeld op de gewenste hoogte per reserve. U treft in het bijgevoegde schema drie opties:
A) juiste hoogte
B) vrijval mogelijk
C) dotatie gewenst

In de bijlage Bestemmingsreserve eenmalige uitgaven van deze najaarsnota wordt de Bestemmingsreserve eenmalige uitgaven verder toegelicht. 

Saldo
Nr Reserves beginstand NJN 2022 begin 2022 eind 2022 eind 2023 eind 2024 eind 2025 eind 2026 eind 2027 eind 2028 eind 2029 eind 2030
A: Algemene reserves
1 Minimum niveau 10 miljoen 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
2 Algemene reserve *) 143.393 145.124 152.888 166.254 181.921 185.562 187.664 188.456 187.888 185.837
Subtotaal rubriek A: 153.393 155.124 162.888 176.254 191.921 195.562 197.664 198.456 197.888 195.837
B: Bestemmingsreserves
1 Egalisatiereserve bedrijfsvoering 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Eenmalige uitgaven 6.314 282 328 328 328 0 0 0 0 0
3 Sociaal Noodfonds 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222
4 Reserve Rekenkamer 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
5 Denk en Doe Mee!-fonds 2.235 735 735 735 735 735 735 735 735 735
6 Water 2.548 2.359 1.990 1.607 1.224 819 404 -22 -426 -830
7 Bestedingen Eneco-gelden 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Subtotaal rubriek B: 31.577 23.608 23.285 22.902 22.519 21.786 21.371 20.945 20.541 20.137
Totaal Reserves (Rubriek A+B) 184.970 178.732 186.173 199.156 214.440 217.348 219.035 219.401 218.429 215.974
+ is toevoeging, -/- is onttrekking Mutaties
Nr Reserves mutaties NJN 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
A: Algemene reserves
1 Minimum niveau 10 miljoen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Algemene reserve *) 4.366 -1.038 -976 -1.782 908 -4.527 -5.538 -6.334 -7.070
Subtotaal rubriek A: 4.366 -1.038 -976 -1.782 908 -4.527 -5.538 -6.334 -7.070
B: Bestemmingsreserves
1 Egalisatiereserve bedrijfsvoering 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Eenmalige uitgaven 6.015 -5.340 -618 -57 0 0 0 0 0
3 Sociaal Noodfonds 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Reserve Rekenkamer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Denk en Doe Mee!-fonds 750 -750 0 0 0 0 0 0 0
6 Water 280 430 0 0 0 0 0 0 0
7 Bestedingen Eneco-gelden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotaal rubriek B: 7.045 -5.660 -618 -57 0 0 0 0 0
Totaal Reserves (Rubriek A+B) 11.411 -6.698 -1.594 -1.839 908 -4.527 -5.538 -6.334 -7.070
Saldo
Nr Reserves stand NJN 2022 begin 2022 eind 2022 eind 2023 eind 2024 eind 2025 eind 2026 eind 2027 eind 2028 eind 2029 eind 2030 Juiste hoogte?
A: Algemene reserves
1 Minimum niveau 10 miljoen 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 A
2 Algemene reserve *) 143.393 149.490 156.216 168.606 182.491 187.040 184.615 179.869 172.967 163.846 A
Subtotaal rubriek A: 153.393 159.490 166.216 178.606 192.491 197.040 194.615 189.869 182.967 173.846
B: Bestemmingsreserves
1 Egalisatiereserve bedrijfsvoering 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A
2 Eenmalige uitgaven 6.314 6.297 1.003 385 328 0 0 0 0 0 A
3 Sociaal Noodfonds 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 A
4 Reserve Rekenkamer 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 A
5 Denk en Doe Mee!-fonds 2.235 1.485 735 735 735 735 735 735 735 735 A
6 Water 2.548 2.639 2.700 2.317 1.934 1.529 1.114 688 284 -120 C
7 Bestedingen Eneco-gelden 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 A
Subtotaal rubriek B: 31.577 30.653 24.670 23.669 23.229 22.496 22.081 21.655 21.251 20.847
Totaal Reserves (Rubriek A+B) 184.970 190.143 190.886 202.275 215.720 219.536 216.696 211.524 204.218 194.693
Saldo
Nr Voorzieningen stand beginstand NJN 2022 begin 2022 eind 2022 eind 2023 eind 2024 eind 2025 eind 2026 eind 2027 eind 2028 eind 2029 eind 2030
1 Onderhoud 5.353 3.118 3.400 3.147 3.231 3.848 5.349 5.334 5.202 3.885
2 Nog uit te voeren werken bouwgr.expl. 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0
3 Diverse (verliesgevende) complexen 5.797 11.249 7.453 5.452 5.452 5.452 5.452 5.452 0 0
4 Dubieuze debiteuren 6.804 6.760 6.716 6.672 6.628 6.584 6.540 6.496 6.452 6.408
5 Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers 7.363 7.209 7.055 6.901 6.747 6.593 6.439 6.285 6.131 5.977
6 Rioolheffing middelen derden 2.273 2.120 1.437 859 512 376 456 542 622 707
7 Afvalstoffenheffing middelen derden 1.506 1.002 698 452 172 88 198 236 203 74
8 Omgevingsvergunningen 0 0 0 954 1.633 1.007 0 0 0 0
9 Gereed product 797 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Verlofsparen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Voorzieningen 29.915 31.480 26.781 24.437 24.375 23.948 24.434 24.345 18.610 17.051
+ is toevoeging, -/- is onttrekking Mutaties
Nr Mutaties voorzieningen NJN 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1 Onderhoud 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Nog uit te voeren werken bouwgr.expl. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Diverse (verliesgevende) complexen 1.797 -463 -220 0 -219 0 0 -895 0
4 Dubieuze debiteuren 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Rioolheffing middelen derden 364 236 359 429 364 258 231 31 -61
7 Afvalstoffenheffing middelen derden 337 13 2 -2 -1 -10 -10 -20 -29
8 Omgevingsvergunningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Gereed product 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Verlofsparen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Voorzieningen 0 2.498 -214 141 427 144 248 221 -884 -90
Saldo
Nr Voorzieningen stand NJN 2022 begin 2022 eind 2022 eind 2023 eind 2024 eind 2025 eind 2026 eind 2027 eind 2028 eind 2029 eind 2030 Juiste hoogte?
1 Onderhoud 5.353 3.118 3.400 3.147 3.231 3.848 5.349 5.334 5.202 3.885 A
2 Nog uit te voeren werken bouwgr.expl. 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0 A
3 Diverse (verliesgevende) complexen 5.797 13.046 8.787 6.566 6.566 6.347 6.347 6.347 0 0 A
4 Dubieuze debiteuren 6.804 6.760 6.716 6.672 6.628 6.584 6.540 6.496 6.452 6.408 A
5 Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers 7.363 7.209 7.055 6.901 6.747 6.593 6.439 6.285 6.131 5.977 A
6 Rioolheffing middelen derden 2.273 2.484 2.037 1.818 1.900 2.128 2.466 2.783 2.894 2.918 A
7 Afvalstoffenheffing middelen derden 1.506 1.339 1.048 804 522 437 537 565 512 354 A
8 Omgevingsvergunningen 0 0 0 954 1.633 1.007 0 0 0 0 A
9 Gereed product 797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A
10 Verlofsparen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A
Totaal Voorzieningen 29.915 33.978 29.065 26.862 27.227 26.944 27.678 27.810 21.191 19.542