Amendementen en moties

Amendementen

Terug naar navigatie - Amendementen

De volgende amendementen zijn aangenomen tijdens de raadsvergadering van 14 november 2022:

Met het aannemen van deze amendementen is de eindstand van de Begroting 2023 gewijzigd. 

Begroting en meerjarenbegroting
Financiële eindstand (bedragen in € 1.000) 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Eindstand Begroting 2022 V5.031 V970 V710 V1.218 N336 N919 N1.339 N1.339
Eindstand Najaarsnota 2021 V3.582 V3.818 V1.670 V1.940 V304 V1.367 V109 V109
Eindstand Voorjaarsnota 2022 V5.114 V2.793 V1.156 V1.446 N225 N1.371 N1.267 N1.527
Actualisatie N2.355 N2.280 N2.259 N2.361 N2.399 N2.259 N1.861 N2.025
Wijzigingsvoorstellen V395 V12.803 V16.720 V4.506 V4.676 V4.372 V2.510 V1.451
Eindstand Begroting 2023 V3.154 V13.316 V15.617 V3.591 V2.052 V742 N618 N2.101
Besluitvorming Begroting 2023:
- Amendement "Geen eenmalige compensatie zonder effect" V4.610
- Amendement "Wees loyaal, maar budgetteer niet te royaal" V50 V50 V50 V50 V50 V50 V50
Eindstand Begroting 2023 inclusief aangenomen amendementen V7.764 V13.366 V15.667 V3.641 V2.102 V792 N568 N2.051
Restant taakstelling N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0