Bevolkingsprognose

Bevolkingsprognose

Terug naar navigatie - Bevolkingsprognose

Voor deze begroting zijn de inwoneraantallen en is de woningbouwplanning geactualiseerd.

Het aantal inwoners stijgt de afgelopen jaren meestal licht. In de laatste meting, per 1 januari 2022, kwam het aantal inwoners uit op 67.225. Vergeleken met 2008, 14 jaar geleden, is er een stijging van 2.200 inwoners (+ 3,3%). Het aantal is, ten opzichte van 2021, lichtelijk gedaald met 0,15%. Onderstaand vertonen wij het verloop, met metingen telkens op 1 januari van het jaar.

Het aantal inwoners is één van de belangrijkste verdeelmaatstaven van de algemene uitkering. Tot en met de Begroting 2018 hebben wij de meerjarenprognose stabiel op 66.500 gehouden. Bij de Begroting 2019 hebben wij echter een licht stijgende trend opgenomen in de prognose voor de algemene uitkering. Wij verwachten namelijk een toename van het aantal inwoners in Capelle, omdat er een omvangrijk woningbouwprogramma is voor de komende jaren. De aantallen zijn terug te vinden in de bijlage Algemene Uitkering.

De groei van het aantal inwoners heeft onder andere invloed op het aantal raadsleden, conform artikel 8.1 Gemeentewet. Wanneer de grens van 70.000 inwoners is gepasseerd, neemt het aantal raadsleden toe van 33 naar 35. Wanneer ook de grens van 80.000 inwoners is gepasseerd, neemt het aantal raadsleden toe van 35 naar 37.

Jaar Aantal inwoners per 1/1
2008 65.022
2009 65.273
2010 65.345
2011 66.104
2012 66.120
2013 66.024
2014 66.178
2015 66.478
2016 66.486
2017 66.421
2018 66.854
2019 66.818
2020 67.122
2021 67.319
2022 67.225