Personele sterkte en personeelslasten

Personele sterkte en personeelslasten 2023-2030

Terug naar navigatie - Personele sterkte en personeelslasten 2023-2030
Organisatie-eenheid Budget Toegestane formatie in fte
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Bestuur
Raadsleden 828 828 828 828 828 828 828 828 33 33 33 33 33 33 33 33
Griffie 636 626 606 606 606 606 606 606 7 6 6 6 6 6 6 6
Burgemeester en wethouders 881 881 881 881 881 881 881 881 6 6 6 6 6 6 6 6
Subtotaal Bestuur 2.345 2.335 2.315 2.315 2.315 2.315 2.315 2.315 46 45 45 45 45 45 45 45
Organisatie
Gemeentesecretaris / directie 1.129 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 13 12 12 12 12 12 12 12
BCO 7.358 7.358 7.358 7.358 7.358 7.358 7.358 7.358 83 83 83 83 83 83 83 83
Publiekszaken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samenleving 6.506 6.400 6.244 6.244 6.244 6.244 6.244 6.244 77 76 74 74 74 74 74 74
Stadsbeheer 8.404 8.404 8.404 8.404 8.404 8.249 8.249 8.249 121 121 121 121 121 119 119 119
Stadsontwikkeling 6.867 6.867 6.867 6.867 6.867 6.867 6.867 6.867 71 71 71 71 71 71 71 71
Dienstverlening 5.294 5.294 5.257 5.257 5.257 5.257 5.257 5.257 76 76 75 75 75 75 75 75
Financiën 4.341 4.171 4.091 4.091 4.091 4.091 4.091 4.091 51 50 48 48 48 48 48 48
Subtotaal Organisatie 39.899 39.524 39.251 39.251 39.251 39.096 39.096 39.096 491 488 483 483 483 482 482 482
Overige
Forensenvergoeding 169 169 169 169 169 169 169 169
Ambtsjubilea 27 29 34 49 49 49 49 49
Ondernemingsraad 82 82 82 82 82 82 82 82
Stelpost cao loonontwikkeling 1.083 1.083 1.083 1.083 1.083 1.083 1.083 1.083
Subtotaal Overige 1.361 1.363 1.368 1.383 1.383 1.383 1.383 1.383
Totaal 43.605 43.222 42.934 42.949 42.949 42.794 42.794 42.794 536 533 528 528 528 527 527 527