Actualisatie grondexploitatie Najaarsnota 2020

Actualisatie grondexploitatie Najaarsnota 2020

De "Actualisatie grondexploitatie Najaarsnota 2020" wordt tegelijkertijd met de Najaarsnota 2020 aan de gemeenteraad aangeboden, maar is geheim vanwege vertrouwelijke informatie.