Meer
Publicatiedatum: 15-12-2020

Inhoud

Actualisatie grondexploitatie Najaarsnota 2020

Inhoud

Actualisatie grondexploitatie Najaarsnota 2020

De "Actualisatie grondexploitatie Najaarsnota 2020" wordt tegelijkertijd met de Najaarsnota 2020 aan de gemeenteraad aangeboden, maar is geheim vanwege vertrouwelijke informatie.