Meer
Publicatiedatum: 15-12-2020

Inhoud

Verloop post onvoorzien

Inhoud

Verloop van de post onvoorzien

Het college is bevoegd tot bestedingen ten lasten van de post onvoorzien. De omvang van de post onvoorzien is begroot op € 0,50  per inwoner, oftewel N 33. De post onvoorzien maakt deel uit van taakveld 0.8 Overige baten en lasten. In de tabel hieronder is het verloop van het budget opgenomen. 

Budget post Onvoorzien 2020
Stand per 1 januari 2020 33
Bestedingsbesluit:
Bij de vaststelling van de VJN 2020 is het besluit genomen om het budget beschikbaar te stellen voor 2 extra pagina's in de IJssel- en Lekstreek gedurende 6 maandan. -33
Prognose stand per 31 december 2020 0