Voortgang gebiedsvisie Centraal Capelle

Voortgang gebiedsvisie Centraal Capelle

Rivierweg-Meeuwensingel
GEREED: Alle werkzaamheden zijn afgerond uitgezonderd het onttrekken van de brug ter hoogte van de Pluvierstraat. De procedure hiervoor is in afwachting van indiening en goedkeuring door het Denk en Doe-meefonds voor verplaating naar de Torenhof.

Gemeentetuin
EERSTE FASE GEREED: De werkzaamheden voor de inrichting van de eerste fase van de gemeentetuin zijn afgerond.
De tweede fase van de gemeentetuin wordt afgerond gelijk met inrichting van het Stadsplein, gepland in 2021.

Reigerlaan-Kerklaan-Fluiterlaan
GEREED: Alle werkzaamheden zijn afgerond inclusief het groen. De bomen en beplanting zijn aangebracht.

Foto van de FluiterlaanFoto van de Kerklaan

Rivierweg midden
November 20 - Mei 21: Met alle omwonenden en stakeholders is het ontwerp besproken en de contract-stukken zijn gereed. Momenteel is de aanbesteding. Naar verwachting starten de werkzaamheden na gun-ning eind 2020/ begin volgend jaar. De parkeerplaats wordt gefaseerd uitgevoerd om de overlast tot een minimum te beperken.

Stadsplein
November 20 - december 20: Het ontwerp van het Stadsplein is met de raad gedeeld. Voor het einde van het jaar wordt het ontwerp aan de Capellenaren gepresenteerd. Vanaf januari 2021 wordt het ontwerp uit-gewerkt tot definitief ontwerp.
De uitvoering wordt afgestemd op de werkzaamheden van RET en Wereldhave aan de Koperwiek.

Alkenlaan-Pelikaanweg
EERSTE FASE GEREED: De werkzaamheden voor de inrichting van de eerste fase zijn gereed behoudens de groenvoorziening en de aansluiting van voet/fiets brug op Reigerlaan. Deze beide volgen binnenkort.
De inrichting van tweede fase wordt uitgevoerd als de sloop-/ bouwwerkzaamheden op de scholenlocatie en de Post NL locatie gereed zijn.

Bereikbaarheid en communicatie
De ring rondom winkelcentrum de Koperwiek is goed bereikbaar. Met de omgeving vindt een goede af-stemming plaats waardoor de overlast wordt beperkt tot een minimum. Klachten worden bijgehouden en zo snel mogelijk beantwoord. Er zijn op dit moment geen openstaande klachten.

Foto van de presentatie van het ontwerp Stadsplein aan de raad. Raadsleden staan om een maquette heen.

Planning gebiedsvisie grafisch weergegeven

Kaart van het centrum met de planning in verschillende kleuren

 

Kaart van het centrum met de werkzaamheden van 2020-2021

Prognose per jaarschijf

Krediet Budget
Prognose per jaarschijf Investeringskosten Begroot Werkelijk & Prognose Saldo Begroot Werkelijk & Prognose Saldo
Totaal uitgaven 2017 - Fase 1 2.359 1.644 1.645 0 715 801 -86
Totaal inkomsten 2017 - Fase 1 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 2017 - Fase 1 2.359 1.644 1.645 0 715 801 -86
Totaal uitgaven 2018 - Fase 2 2.685 2.055 2.216 -162 630 528 102
Totaal inkomsten 2018 - Fase 2 -446 -446 -446 0 0 0 0
Totaal 2018 - Fase 2 2.239 1.609 1.770 -162 630 528 102
Herinrichting parkeerterreinen AH 1.151 907 907 0 244 636 0
Herinrichting Kerklaan Noord / Fluiterlaan West 1.720 1.327 1.327 0 392
Herinrichting pp Gemeentehuis (LIJSTERSINGEL) 200 200 200 0 0
Totaal uitgaven 2019 - Fase 3 3.071 2.434 2.434 0 636 636 0
Totaal inkomsten 2019 - Fase 3 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 2019 - Fase 3 3.071 2.434 2.434 0 636 636 0
Herinrichting Alkenlaan/Pelikaanweg (fase 1) 804 631 631 0 172 766 0
Herinrichting Rivierweg Midden (ZUID) 1.298 1.077 1.077 0 221
Herinrichting pp Gemeentehuis (PARKEERPLAATS) 2.210 1.838 1.838 0 373
Totaal uitgaven 2020 - Fase 4 4.312 3.546 3.546 0 766 766 0
Totaal inkomsten 2020 - Fase 4 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 2020 - Fase 4 4.312 3.546 3.546 0 766 766 0
Herinrichten Stadsplein 504 0 0 0 504 1.360 0
Herinrichting Alkenlaan/Pelikaanweg (fase 2) 200 200 200 0 0
Herinrichting Rivierweg Midden (NOORD) 1.235 1.028 1.028 0 207
Herinrichting Fluiterlaan West / Rivierweg Noord **** excl 970K **** 949 471 471 0 478
Herinrichting Amandelpark 172 0 0 0 172
Totaal uitgaven 2021 - Fase 5 3.059 1.699 1.699 0 1.360 1.360 0
Totaal inkomsten 2021 - Fase 5 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 2021 - Fase 5 3.059 1.699 1.699 0 1.360 1.360 0
Herinrichten Duikerlaan 1.281 980 980 0 301 739 0
Herinrichten Fluiterlaan Oost 1.017 762 762 0 256
Herinrichten Kerklaan Zuid 776 627 627 0 150
Logische verbinding fietsverbinding Wiekslag 189 156 156 0 32
Totaal uitgaven 2022 - Fase 6 3.263 2.524 2.524 0 739 739 0
Totaal inkomsten 2022 - Fase 6 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 2022 - Fase 6 3.263 2.524 2.524 0 739 739 0
TOTAAL OR CENTRUMGEBIED
Totaal uitgaven 18.750 13.903 14.064 -162 4.846 4.830 16
Totaal inkomsten -446 -446 -446 0 0 0 0
Totaal 18.304 13.457 13.618 -162 4.846 4.830 16