Financieel overzicht programma's

Overzicht voor wijziging

Lasten Vóór wijziging
Programma Begroting 2020 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
0. Bestuur en ondersteuning N 29.912 N 32.858 N 29.442 N 29.599 N 29.678
1. Integrale veiligheid en openbare orde N 8.450 N 8.635 N 8.382 N 8.332 N 8.406
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N 10.168 N 8.251 N 8.506 N 8.247 N 8.917
3. Economie N 1.614 N 1.221 N 1.225 N 1.189 N 1.127
4. Onderwijs N 9.058 N 8.212 N 8.433 N 8.649 N 9.276
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N 12.137 N 13.014 N 13.096 N 13.091 N 13.127
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N 6.953 N 6.623 N 6.747 N 7.008 N 7.054
6A. Sociale infrastructuur N 11.995 N 12.571 N 12.232 N 11.962 N 12.233
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N 58.553 N 53.956 N 54.679 N 55.436 N 56.328
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N 15.452 N 16.390 N 16.390 N 16.420 N 16.451
6D. Jeugdhulp N 18.296 N 20.521 N 20.155 N 21.277 N 21.276
7. Volksgezondheid en milieu N 17.156 N 18.167 N 18.307 N 18.715 N 19.075
8. Stadsontwikkeling N 20.292 N 22.441 N 14.011 N 15.415 N 7.346
Totaal Lasten N 220.036 N 222.860 N 211.605 N 215.340 N 210.294
Baten Vóór wijziging
Programma Begroting 2020 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
0. Bestuur en ondersteuning V213.557 V140.190 V140.369 V142.841 V144.371
1. Integrale veiligheid en openbare orde V665 V672 V672 V672 V672
2. Verkeer, vervoer en waterstaat V714 V494 V450 V416 V416
3. Economie V1.092 V1.089 V1.089 V1.089 V1.089
4. Onderwijs V3.520 V3.497 V3.497 V3.497 V3.497
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) V3.546 V4.023 V4.023 V4.023 V4.023
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie V893 V893 V893 V893 V893
6A. Sociale infrastructuur V1.077 V1.052 V1.052 V1.052 V1.052
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) V39.426 V33.004 V33.289 V33.391 V33.505
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) V590 V598 V598 V598 V598
6D. Jeugdhulp V62 V62 V62 V62 V62
7. Volksgezondheid en milieu V13.887 V14.763 V15.084 V15.503 V16.147
8. Stadsontwikkeling V17.618 V16.709 V11.436 V14.039 V3.362
Totaal Baten V296.647 V217.046 V212.514 V218.076 V209.687
Saldi Vóór wijziging
Programma Begroting 2020 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
0. Bestuur en ondersteuning V183.645 V107.332 V110.927 V113.242 V114.693
1. Integrale veiligheid en openbare orde N7.785 N7.963 N7.710 N7.660 N7.734
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N9.454 N7.757 N8.056 N7.831 N8.501
3. Economie N522 N132 N136 N100 N38
4. Onderwijs N5.538 N4.715 N4.936 N5.152 N5.779
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N8.591 N8.991 N9.073 N9.068 N9.104
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N6.060 N5.730 N5.854 N6.115 N6.161
6A. Sociale infrastructuur N10.918 N11.519 N11.180 N10.910 N11.181
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N19.127 N20.952 N21.390 N22.045 N22.823
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N14.862 N15.792 N15.792 N15.822 N15.853
6D. Jeugdhulp N18.234 N20.459 N20.093 N21.215 N21.214
7. Volksgezondheid en milieu N3.269 N3.404 N3.223 N3.212 N2.928
8. Stadsontwikkeling N2.674 N5.732 N2.575 N1.376 N3.984
Totaal saldo van baten en lasten V76.611 N5.814 V909 V2.736 N607
Mutaties reserves V3.966 V3.280 V5 V294 V483
Afrondingen V2 V1 V1 N0 V1
Totaal Resultaat V80.579 N2.533 V915 V3.030 N123

Overzicht van wijziging

Lasten Wijziging
Programma Begroting 2020 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
0. Bestuur en ondersteuning N1.432 N347 N274 N719 V1.410
1. Integrale veiligheid en openbare orde V123 N126 V34 V34 V34
2. Verkeer, vervoer en waterstaat V604 V454 V370 N149 N238
3. Economie V407 N272 N0 N0 N0
4. Onderwijs V1.193 N2.228 N8 N8 N8
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N129 N90 N0 N0 N0
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie V22 N137 N7 N11 N57
6A. Sociale infrastructuur V38 N426 N45 N45 N45
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N1.801 N253 N1.063 N78 V1.031
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N184 N81 N759 N1.243 N1.602
6D. Jeugdhulp N1.461 N468 N253 N253 N253
7. Volksgezondheid en milieu N814 N199 N344 N347 N324
8. Stadsontwikkeling V2.138 N1.797 N3.922 N608 V1.554
Totaal Lasten N1.296 N5.970 N6.271 N3.427 V1.502
Baten Wijziging
Programma Begroting 2020 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
0. Bestuur en ondersteuning V4.190 N802 N1.468 N1.320 N1.295
1. Integrale veiligheid en openbare orde N0 N0 N0 N0 N0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat V8 V25 V13 V35 N0
3. Economie N121 N35 N0 N0 N0
4. Onderwijs N1.022 V2.220 N0 N0 N0
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) V77 N0 N0 N0 N0
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie V80 N0 N0 N0 N0
6A. Sociale infrastructuur N97 V146 N0 N0 N0
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) V3.573 V1.355 V1.621 V1.464 V1.288
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N0 N0 V11 V22 V33
6D. Jeugdhulp V160 V160 V160 V160 V160
7. Volksgezondheid en milieu V69 V282 V344 V347 V324
8. Stadsontwikkeling N327 V711 V3.405 V1.020 N1.713
Totaal Baten V6.590 V4.062 V4.086 V1.728 N1.203
Saldi Wijziging
Programma Begroting 2020 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
0. Bestuur en ondersteuning V2.758 N1.149 N1.742 N2.039 V115
1. Integrale veiligheid en openbare orde V123 N126 V34 V34 V34
2. Verkeer, vervoer en waterstaat V612 V479 V383 N114 N238
3. Economie V286 N307 N0 N0 N0
4. Onderwijs V171 N8 N8 N8 N8
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N52 N90 N0 N0 N0
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie V102 N137 N7 N11 N57
6A. Sociale infrastructuur N59 N280 N45 N45 N45
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) V1.772 V1.102 V558 V1.386 V2.319
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N184 N81 N748 N1.221 N1.569
6D. Jeugdhulp N1.301 N308 N93 N93 N93
7. Volksgezondheid en milieu N745 V83 N0 N0 N0
8. Stadsontwikkeling V1.811 N1.086 N517 V412 N159
Totaal saldo van baten en lasten V5.294 N1.908 N2.185 N1.699 V299
Mutaties reserves N2.418 V2.289 V14 V26 V26
Afrondingen N0 N0 N0 N0 N0
Totaal Resultaat V2.876 V381 N2.171 N1.673 V325

Overzicht na wijziging

Lasten Ná wijziging
Programma Begroting 2020 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
0. Bestuur en ondersteuning N31.344 N33.205 N29.716 N30.318 N28.268
1. Integrale veiligheid en openbare orde N8.327 N8.761 N8.348 N8.298 N8.372
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N9.564 N7.797 N8.136 N8.396 N9.155
3. Economie N1.207 N1.493 N1.225 N1.189 N1.127
4. Onderwijs N7.865 N10.440 N8.441 N8.657 N9.284
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N12.266 N13.104 N13.096 N13.091 N13.127
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N6.931 N6.760 N6.754 N7.019 N7.111
6A. Sociale infrastructuur N11.957 N12.997 N12.277 N12.007 N12.278
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N60.354 N54.209 N55.742 N55.514 N55.297
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N15.636 N16.471 N17.149 N17.663 N18.053
6D. Jeugdhulp N19.757 N20.989 N20.408 N21.530 N21.529
7. Volksgezondheid en milieu N17.970 N18.366 N18.651 N19.062 N19.399
8. Stadsontwikkeling N18.154 N24.238 N17.933 N16.023 N5.792
Totaal Lasten N221.332 N228.830 N217.876 N218.767 N208.792
Baten Ná wijziging
Programma Begroting 2020 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
0. Bestuur en ondersteuning V217.747 V139.388 V138.901 V141.521 V143.076
1. Integrale veiligheid en openbare orde V665 V672 V672 V672 V672
2. Verkeer, vervoer en waterstaat V722 V519 V463 V451 V416
3. Economie V971 V1.054 V1.089 V1.089 V1.089
4. Onderwijs V2.498 V5.717 V3.497 V3.497 V3.497
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) V3.623 V4.023 V4.023 V4.023 V4.023
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie V973 V893 V893 V893 V893
6A. Sociale infrastructuur V980 V1.198 V1.052 V1.052 V1.052
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) V42.999 V34.359 V34.910 V34.855 V34.793
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) V590 V598 V609 V620 V631
6D. Jeugdhulp V222 V222 V222 V222 V222
7. Volksgezondheid en milieu V13.956 V15.045 V15.428 V15.850 V16.471
8. Stadsontwikkeling V17.291 V17.420 V14.841 V15.059 V1.649
Totaal Baten V303.237 V221.108 V216.600 V219.804 V208.484
Saldo van baten en lasten Ná wijziging
Programma Begroting 2020 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
0. Bestuur en ondersteuning V186.403 V106.183 V109.185 V111.203 V114.808
1. Integrale veiligheid en openbare orde N7.662 N8.089 N7.676 N7.626 N7.700
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N8.842 N7.278 N7.673 N7.945 N8.739
3. Economie N236 N439 N136 N100 N38
4. Onderwijs N5.367 N4.723 N4.944 N5.160 N5.787
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N8.643 N9.081 N9.073 N9.068 N9.104
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N5.958 N5.867 N5.861 N6.126 N6.218
6A. Sociale infrastructuur N10.977 N11.799 N11.225 N10.955 N11.226
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N17.355 N19.850 N20.832 N20.659 N20.504
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N15.046 N15.873 N16.540 N17.043 N17.422
6D. Jeugdhulp N19.535 N20.767 N20.186 N21.308 N21.307
7. Volksgezondheid en milieu N4.014 N3.321 N3.223 N3.212 N2.928
8. Stadsontwikkeling N863 N6.818 N3.092 N964 N4.143
Totaal saldo van baten en lasten V81.905 N7.722 N1.276 V1.037 N308
Mutaties reserves V1.548 V5.569 V19 V320 V509
Afrondingen V2 V1 V1 N0 V1
Totaal Resultaat V83.455 N2.152 N1.256 V1.357 V202

Verschil met Voorjaarsnota 2020

Zoals wij ook hebben aangegeven in de Programmabegroting 2021 (op pagina 165), wijken de cijfers van het jaar 2020 (vóór wijziging) af van de cijfers zoals wij deze in de Voorjaarsnota 2020 hebben opgenomen. Bij het opstellen van de Begroting 2021 hebben wij in 2020 een aantal budgettair neutrale wijzigingen doorgevoerd. Het betreft met name verschuivingen tussen de lasten en de baten op verschillende programma’s. In onderstaande tabel geven wij een toelichting op deze mutaties. 

Daarna hebben wij - conform uw besluit bij de Begroting 2021 - nog een tweetal wijzigingen doorgevoerd in de beginstanden van deze najaarsnota.  Het betreft de volgende mutaties:

1. Verwerking van het amendement BG2021 "Verlenging Denk en Doe Mee!-fonds (DDMF) - een goed idee voor de stad!" door:

  • Verlaging van de lasten met V 1.170 en dotatie van N 1.170 aan de Reserve DDMF in 2020;
  • Verhoging van de lasten  met N 3.000 en onttrekking van V 3.000 uit de Reserve DDMF in 2021.

2. Verwerking van het amendement BG2021 "Bestemmingsreserve Eneco: eerst de kaders" door:

  • Schrappen van het instellen van deze reserve in 2020 en het hieraan doteren van N 20.000;
  • Schrappen van de geraamde onttrekkingen uit de reserve van V 965 in 2021, V 455 in 2022, V 315 in 2023 en V 174 in 2024.  
Programma Lasten / Baten Begroting 2020 Verschil
Boekwerk VJN20 Boekwerk B21
0. Bestuur en ondersteuning Lasten N31.930 N31.682 V248
0. Bestuur en ondersteuning Baten V213.861 V213.557 N304
2. Verkeer, vervoer en waterstaat Lasten N9.883 N10.168 N285
2. Verkeer, vervoer en waterstaat Baten V449 V714 V265
3. Economie Lasten N1.622 N1.614 V8
4. Onderwijs Lasten N9.057 N9.058 N1
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) Lasten N12.146 N12.137 V9
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) Baten V3.613 V3.546 N67
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Lasten N7.029 N6.953 V76
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) Lasten N58.518 N58.553 N35
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) Baten V39.391 V39.426 V35
6C.Wet Maatchappelijke Ondersteuning (Wmo) Lasten N15.450 N15.452 N2
6C.Wet Maatchappelijke Ondersteuning (Wmo) Baten V588 V590 V2
6D. Jeugdhulp Lasten N20.923 N18.296 V2.627
6D. Jeugdhulp Baten V2.689 V62 N2.627
7. Volksgezondheid en milieu Lasten N17.531 N17.156 V375
7. Volksgezondheid en milieu Baten V14.262 V13.887 N375
8. Stadsontwikkeling Lasten N18.916 N20.292 N1.376
8. Stadsontwikkeling Baten V16.191 V17.618 V1.427
Saldo mutaties V88.039 V88.039 N0