Analyse omvang reserves en voorzieningen

Analyse omvang reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Analyse omvang reserves en voorzieningen

In deze bijlage geven wij inzicht in de ontwikkelingen van de reserves en voorzieningen. Het uitgangspunt hiervoor is de stand van de Begroting 2020. Verder zijn de effecten van de voorstellen uit deze najaarsnota op de reserves en voorzieningen zichtbaar gemaakt.
Wij hebben de reserves ook beoordeeld op de gewenste hoogte per reserve.
U treft in het bijgevoegde schema drie opties:
A) juiste hoogte
B) vrijval mogelijk
C) dotatie gewenst

In de bijlagen "Verloop Algemene reserve" en "Bestemmingsreserve eenmalige uitgaven" van deze najaarsnota worden de Algemene reserves en de Bestemmingsreserve eenmalige uitgaven verder toegelicht. 

Nr Reserves stand Begroting 2021 (incl. amendementen) Saldo begin 2020 Saldo begin 2021 Saldo eind 2021 Saldo eind 2022 Saldo eind 2023 Saldo eind 2024
A: Algemene reserves
1 Minimum niveau 10 miljoen 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
2 Algemene reserve *) 56.441 63.504 63.504 63.504 63.504 63.504
Subtotaal rubriek A: 66.441 73.504 73.504 73.504 73.504 73.504
B: Bestemmingsreserves
1 Egalisatiereserve bedrijfsvoering 574 27 97 264 366 530
2 Eenmalige uitgaven 3.456 731 366 366 302 0
3 Sociaal Noodfonds 223 223 223 223 223 223
4 Reserve Rekenkamer 37 37 37 37 37 37
5 Denk en Doe Mee!-fonds 4.328 3.000 0 0 0 0
6 Water 2.247 2.281 2.296 2.124 1.792 1.447
Subtotaal rubriek B: 10.865 6.299 3.019 3.014 2.720 2.237
Totaal Reserves (Rubriek A+B) 77.306 79.803 76.523 76.518 76.224 75.741
*) Met de geprognosticeerde saldi van dienstjaar 2020 en verder is, in afwachting van de besluitvorming hierover, geen rekening gehouden
+ is toevoeging, -/- is onttrekking
Nr Reserves mutaties NJN 2020 Mutaties 2020 Mutaties 2021 Mutaties 2022 Mutaties 2023 Mutaties 2024
A: Algemene reserves
1 Minimum niveau 10 miljoen
2 Algemene reserve *)
Subtotaal rubriek A: 0 0 0 0 0
B: Bestemmingsreserves
1 Egalisatiereserve bedrijfsvoering 100
2 Eenmalige uitgaven 2.318 -2.318
3 Sociaal Noodfonds
4 Reserve Rekenkamer
5 Denk en Doe Mee!-fonds
6 Water 29 -14 -26 -26
Subtotaal rubriek B: 2.418 -2.289 -14 -26 -26
Totaal Reserves (Rubriek A+B) 2.418 -2.289 -14 -26 -26
Nr Reserves stand NJN 2020 Saldo begin 2020 Saldo begin 2021 Saldo eind 2021 Saldo eind 2022 Saldo eind 2023 Saldo eind 2024 Juiste hoogte?
A: Algemene reserves
1 Minimum niveau 10 miljoen 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 A
2 Algemene reserve *) 56.441 63.504 63.504 63.504 63.504 63.504 A
Subtotaal rubriek A: 66.441 73.504 73.504 73.504 73.504 73.504
B: Bestemmingsreserves
1 Egalisatiereserve bedrijfsvoering 574 127 197 364 466 630 A
2 Eenmalige uitgaven 3.456 3.049 366 366 302 0 A
3 Sociaal Noodfonds 223 223 223 223 223 223 A
4 Reserve Rekenkamer 37 37 37 37 37 37 A
5 Denk en Doe Mee!-fonds 4.328 3.000 0 0 0 0 A
6 Water 2.247 2.281 2.325 2.139 1.781 1.410 A
Subtotaal rubriek B: 10.865 8.717 3.148 3.129 2.809 2.300
Totaal Reserves (Rubriek A+B) 77.306 82.221 76.652 76.633 76.313 75.804
*) Met de geprognosticeerde saldi van dienstjaar 2020 en verder is, in afwachting van de besluitvorming hierover, geen rekening gehouden
Nr Voorzieningen stand Begroting 2021 Saldo begin 2020 Saldo begin 2021 Saldo eind 2021 Saldo eind 2022 Saldo eind 2023 Saldo eind 2024
1 Onderhoud 3.941 3.230 2.722 2.590 3.145 2.775
2 Nog uit te voeren werken bouwgr.expl. 22 22 22 0 0 0
3 Diverse (verliesgevende) complexen 7.174 7.122 2.973 2.420 1.395 0
4 Dubieuze debiteuren 7.405 7.361 7.317 7.273 7.229 7.185
5 Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers 8.019 7.865 7.711 7.557 7.403 7.249
6 Rioolrechten middelen derden 2.321 1.939 1.614 1.306 1.247 840
7 Afvalstoffenheffing middelen derden 2.081 1.454 1.450 1.401 1.338 1.213
8 Omgevingsvergunningen 0 2.229 1.422 1.376 124 124
Totaal Voorzieningen 30.963 31.222 25.231 23.923 21.881 19.386
+ is toevoeging, -/- is onttrekking
Nr Mutaties voorzieningen NJN 2020 Mutaties 2020 Mutaties 2021 Mutaties 2022 Mutaties 2023 Mutaties 2024
1 Onderhoud
2 Nog uit te voeren werken bouwgr.expl.
3 Diverse (verliesgevende) complexen -1.948 553 1.395
4 Dubieuze debiteuren 230
5 Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers
6 Rioolrechten middelen derden 204 122 -21 -71 -48
7 Afvalstoffenheffing middelen derden 6 -358 -276 -276 -276
8 Omgevingsvergunningen -2.229 2.766 -494 -167
Totaal Voorzieningen -3.737 2.530 -791 39 1.071
Nr Voorzieningen stand NJN 2020 Saldo begin 2020 Saldo begin 2021 Saldo eind 2021 Saldo eind 2022 Saldo eind 2023 Saldo eind 2024 Juiste hoogte?
1 Onderhoud 3.941 3.230 2.722 2.590 3.145 2.775 A
2 Nog uit te voeren werken bouwgr.expl. 22 22 22 0 0 0 A
3 Diverse (verliesgevende) complexen 7.174 5.174 1.025 472 0 0 A
4 Dubieuze debiteuren 7.405 7.591 7.547 7.503 7.459 7.415 A
5 Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers 8.019 7.865 7.711 7.557 7.403 7.249 A
6 Rioolrechten middelen derden 2.321 2.143 1.940 1.611 1.481 1.026 A
7 Afvalstoffenheffing middelen derden 2.081 1.460 1.098 773 434 33 A
8 Omgevingsvergunningen 0 0 1.959 1.419 0 0 A
Totaal Voorzieningen 30.963 27.485 24.024 21.925 19.922 18.498