Verloop algemene reserve

Verloop algemene reserve

Terug naar navigatie - Verloop algemene reserve

Hieronder wordt samenvattend het verloop van de algemene reserve weergegeven. Deze bestaat uit een deel 'minimumniveau' en een deel 'algemene reserve'. Het minimumniveau is bepaald in de Eerste begrotingswijziging 2008, op basis van € 150 per inwoner (afgerond € 10 miljoen). 

Algemene Reserve 2020 Minimum niveau Algemene reserve Totaal
Stand per 1 januari 2020 10.000 56.441 66.441
Bij:
- Saldo Jaarexploitatie 2019 7.063 7.063
Af:
- Geen
Prognose stand per 1 januari 2021 en verder 10.000 63.504 73.504