Kredietenoverzicht

Kredieten en het verloop van investeringen

In deze bijlage geven wij een overzicht van de investeringskredieten. Sommige kredieten zullen worden uitgegeven over meerdere jaren, zoals bijvoorbeeld voor het realiseren van een gebouw. In het onderstaande overzicht staan alle kredieten waarvan de uitvoering in eerdere jaren of in 2020 al gestart is, maar nog niet afgerond. Het overzicht bevat geen kredieten waarvan de uitvoering pas in 2021 of latere jaren begint.
In het overzicht geven we weer of we verwachten dat we de kredieten aan het einde van 2020 af gaan sluiten. Ook geven wij aan of er besluiten in deze najaarsnota zijn, waardoor de kredieten wijzigen.

In de jaarrekening worden afwijkingen op dit overzicht verantwoord.

Afdeling Krediet Besluit/jaar van votering krediet Taakveld Verstrekt krediet uitgaven Verstrekt krediet inkomsten Verlengingstermijn Verwachte restant krediet eind 2020 (uitgaven) Verwachte restant krediet eind 2020 (inkomsten) Verwacht af te sluiten einde van het jaar
Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde
Facilitaire Diensten Verduurzaming vastgoed (wettelijke eisen) VJN 2019 div 421.488 - 2021 171.141 - n
Facilitaire Diensten Verduurzaming vastgoed (raadskader) NJN 2019 div 370.000 - 2021 215.000 - n
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Stadsbeheer Centraal Capelle - Centrumring 2019-2020 divers 2.1 5.854.692 -218.000 n.v.t. 3.255.888 -210.200 n
Stadsbeheer Verkeersregelinstallaties divers 2.1 1.699.924 - n.v.t. 1.430.202 - n
Stadsbeheer Verhardingen 2016-2017 divers 2.1 6.885.220 -155.000 n.v.t. 3.722.924 -27.426 n
Stadsbeheer Verhardingen 2018 divers 2.1 4.861.875 - n.v.t. 3.150.612 - n
Stadsbeheer Verhardingen 2019 divers 2.1 3.975.000 - n.v.t. 3.633.107 - n
Stadsbeheer Verhardingen 2020 divers 2.1 4.814.000 - n.v.t. 4.804.282 - n
Stadsbeheer Civiel technische werken 2015-2017 divers 2.1 1.514.353 - n.v.t. 1.221.655 - n
Stadsbeheer Civiel technische werken 2018 divers 2.1 622.600 -125.000 n.v.t. 389.785 -125.000 n
Stadsbeheer Civiel technische werken 2019 divers 2.1 436.504 - n.v.t. 263.975 - n
Stadsbeheer Civiel technische werken 2020 divers 2.1 232.333 - n.v.t. 232.333 - n
Stadsbeheer Openbare verlichting 2016-2017 divers 2.1 1.222.122 - n.v.t. 756.306 - n
Stadsbeheer Openbare verlichting 2018 divers 2.1 735.556 - n.v.t. 508.494 - n
Stadsbeheer Openbare verlichting 2019 divers 2.1 737.402 - n.v.t. 627.889 - n
Stadsontwikkeling Fietsbrug Algeraweg-Schonberglaan Begroting 2020 2.1 300.000 -150.000 n.v.t. 300.000 -150.000 n
Stadsontwikkeling Parkeerbeleid NJN2015 2.2 249.000 - 2019 170.000 - n
Stadsontwikkeling Schoolzones basisscholen VJN 2019 2.1 69.000 - 2019 - - j
Stadsontwikkeling Vervoersknooppunt Rivium VJN2017 2.1 3.682.590 -577.000 n.v.t 2.305.590 - n
Stadsbeheer Wijkontsluiting Schollevaar (realisatie) VJN2017 2.1 3.000.000 -25.000 n.v.t 2.718.913 -25.000 n
Programma 3 Economie
Stadsbeheer Openbare verlichting 2020 divers 2.1 865.755 - n.v.t. 696.231 - n
Stadsbeheer Gebiedsaanpak Schollevaar divers 3.2 470.000 - 2020 100.511 - n
Stadsontwikkeling Het nieuwe Rivium Park VJN2018 8.1 200.000 - n.v.t. 200.000 - n
Stadsontwikkeling Revatilisering Hoofdweggebied vak A NJN2016 3.2 1.882.000 -932.000 2019 1.376.926 -482.000 n
Stadsbeheer Revitalisering De Scholver VJN2017 3.2 1.456.000 - n.v.t. 219.265 5.000 n
Programm 4 Onderwijs
Facilitaire Diensten Gymlok Meeuwensingel gymnastiekmateriaal VJN 2016 4.2 50.000 - 2020 13.310 - n
Samenleving Nieuwbouw onderwijs Alkenlaan VJN2018 4.2 8.360.000 - n.v.t. 6.690.853 - n
Samenleving Nieuwbouw onderwijs Meeuwensingel VJN2018 4.2 11.930.000 - n.v.t. 9.087.245 - n
Samenleving Nieuwbouw onderwijs Bongerd-Wingerd NJN2018 4.2 8.170.000 - n.v.t. 8.169.123 - n
Samenleving Tijdelijke huisvesting Lijstersingel VJN2019 4.2 2.700.000 - n.v.t. 1.226 - n
Samenleving Voorbereidingskrediet 2e Comenius coll. VJN2019 4.2 1.000.000 - n.v.t. 557.355 - n
Programma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)
Facilitaire Diensten Bouw multief. Zwembad/sporthal De Pelikaan VJN 2014 en VJN 2018 5.2 17.495.000 - n.v.t. 245.000 - j
Facilitaire Diensten Vastgoed zonnepanelen VJN 2018 5.2 364.231 - 2021 174.000 - n
Facilitaire Diensten Vervanging toplagen sportvelden, lichtmasten, hekwerken e.d. VJN 2018 en VJN 2019 5.2 1.489.035 - 2021 1.214.000 - n
Facilitaire Diensten Vervanging veld 2 VV Capelle VJN 2020 5.2 517.000 - n.v.t. - - j
Facilitaire Diensten Padelbanen TC Capelle NJN 2020 5.2 190.000 - n.v.t. - - j
Facilitaire Diensten SBWRM multi.zwembad/sporthal De Pelikaan VJN 2015 5.2 2.502.000 - n.v.t. 975.704 - j
Facilitaire Diensten LED verlichting buitensport VJN 2018 5.2 908.714 - 2020 511.300 - n
Programma 5B Openbaar Groen en (openlucht) recr
Stadsbeheer Groen 2016-2017 divers 5.7 691.517 - n.v.t. 544.604 - n
Stadsbeheer Groen 2018 divers 5.7 2.252.941 - n.v.t. 1.584.077 - n
Stadsbeheer Groen 2019 divers 5.7 1.335.617 - n.v.t. 1.209.348 - n
Stadsbeheer Groen 2020 divers 5.7 50.000 - n.v.t. -10.423 - n
Stadsbeheer Water 2015-2017 divers 5.7 818.700 -21.500 n.v.t. 689.972 -17.010 n
Stadsbeheer Water 2018 divers 5.7 226.625 - n.v.t. 222.946 - n
Stadsbeheer Water 2019 divers 5.7 318.937 - n.v.t. 318.937 - n
Stadsbeheer Water 2020 divers 5.7 524.312 - n.v.t. 374.312 - n
Stadsbeheer Speelplaatsen 2017 divers 5.7 133.500 - n.v.t. 96.387 - n
Stadsbeheer Speelplaatsen 2018 divers 5.7 952.500 - n.v.t. 219.225 - n
Stadsbeheer Speelplaatsen 2019 divers 5.7 375.000 - n.v.t. 263.822 2.500 n
Stadsontwikkeling Openbaar gebied Hoofdweg D4950 NJN2016 5.7 210.000 - n.v.t. - - j
Stadsbeheer Gebiedsvisie Rivierweg Koperwiek (wegvak B) Begroting 2016, VJN2016, VJN2017 5.7 / 8.3 18.043 - n.v.t. 18.043 - n
Programma 6A Sociale infrastructuur
Facilitaire Diensten Zonnepanelen Educatusstraat NJN2017 6.1 206.000 - n.v.t. - - j
Programma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning
Publiekszaken Aanschaf handbewogen rolstoelen 2020 Begroting 2018 6.6 315.000 - n.v.t. -110.876 - j
Publiekszaken Aanschaf elektrische rolstoelen 2020 Begroting 2018 6.6 250.000 - n.v.t. -90.791 - j
Publiekszaken Aanschaf scootermobielen 2020 Begroting 2018 6.6 350.000 - n.v.t. -179.257 - j
Programma 7 Volksgezondheid en milieu
Stadsbeheer Speelplaatsen 2020 divers 5.7 287.500 - n.v.t. 270.500 - n
Stadsbeheer Riolering 2016-2017 divers 7.2 7.122.182 - n.v.t. 2.588.236 24.822 n
Stadsbeheer Riolering 2018 divers 7.2 4.162.494 - n.v.t. 2.452.910 - n
Stadsbeheer Riolering 2019 divers 7.2 6.084.340 - n.v.t. 3.134.059 - n
Stadsbeheer Riolering 2020 divers 7.2 5.288.000 - n.v.t. 5.162.281 - n
Stadsbeheer Riolering 2021 divers 7.2 2.802.380 - n.v.t. 2.362.908 - n
Stadsbeheer Containerisering afval divers 7.3 1.299.000 - n.v.t. 422.093 - n
Programma 8 Stadsontwikkeling
Facilitaire Diensten Energiebesparende maatregelen 1e begr wijz 2015 8.3 129.000 - 2018 80.369 - n
Stadsbeheer Grond Lijstersingel divers 8.3 500.000 - n.v.t. 500.000 - n
Stadsontwikkeling Landelijk Capelle 2020 VJN2017 / VJN2019 8.3 145.000 - n.v.t. - - j
Stadsontwikkeling Het nieuwe Rivium Begroting 2019 8.1 750.000 - n.v.t. 590.000 -590.000 n
Bedrijfsvoeringskosten
Facilitaire Diensten Meubilair, audio en apparatuur Vervangingsinvestering BvC 726.188 - n.v.t. 726.188 - n
Stadsbeheer Voertuigen en hulpstukken Vervangingsinvestering BvC 65.000 - n.v.t. 64.210 - n
Stadsbeheer Gladheidsbestrijding Vervangingsinvestering BvC 100.000 - n.v.t. 11.188 - j