Actualisatie grondexploitatie Najaarsnota 2021

Actualisatie grondexploitatie Najaarsnota 2021

De "Actualisatie grondexploitatie Najaarsnota 2021" wordt tegelijkertijd met de Najaarsnota 2021 aan uw raad aangeboden, maar is geheim vanwege vertrouwelijke informatie.