Algemene reserve

Verloop algemene reserve

Terug naar navigatie - Verloop algemene reserve

Hieronder wordt samenvattend het verloop van de algemene reserve weergegeven. Deze bestaat uit een deel 'minimumniveau' en een deel 'algemene reserve'. Het minimumniveau is bepaald in de Eerste begrotingswijziging 2008, op basis van € 150 per inwoner (afgerond € 10 miljoen). 

Minimum Niveau Algemene Reserve Totaal
Saldo per 1 januari 2021 10.000 130.279 140.279
Bij:
- Saldo Jaarexploitatie 2021 8.384
Af:
- Geen
Stand per 1 januari 2022 10.000 138.663 148.663
Bij:
- Saldo Jaarexploitatie 2022 12.954
Af:
- Geen
Stand per 1 januari 2023 10.000 151.617 161.617
Bij:
- Saldo Jaarexploitatie 2023 3.582
Af:
- Geen
Stand per 1 januari 2024 10.000 155.199 165.199
Bij:
- Saldo Jaarexploitatie 2024 3.818
Af:
- Geen
Stand per 1 januari 2025 10.000 159.017 169.017
Bij:
- Saldo Jaarexploitatie 2025 1.670
Af:
- Geen
Stand per 1 januari 2026 10.000 160.687 170.687
*) Met de geprognosticeerde saldi van dienstjaar 2021 en verder is, vooruitlopend op uw besluitvorming, rekening gehouden. Formeel besluit u jaarlijks bij de jaarrekening over de resultaatbestemming. Het saldo over het dienstjaar 2020 is reeds onderdeel van de beginstand 2021.