Financieel overzicht programma's

Overzicht voor wijziging

Terug naar navigatie - Overzicht voor wijziging
Lasten Vóór wijziging
Programma Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
0. Bestuur en ondersteuning N 35.012 N 30.900 N 31.166 N 31.282 N 31.448
1. Integrale veiligheid en openbare orde N 8.781 N 8.411 N 8.369 N 8.444 N 8.392
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N 9.949 N 9.101 N 8.490 N 9.226 N 9.532
3. Economie N 1.563 N 1.246 N 1.210 N 1.148 N 1.148
4. Onderwijs N 11.044 N 8.621 N 8.728 N 8.844 N 8.535
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N 13.593 N 13.052 N 13.056 N 13.082 N 13.077
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N 7.372 N 6.478 N 6.777 N 6.881 N 6.959
6A. Sociale infrastructuur N 13.680 N 12.916 N 12.426 N 12.595 N 12.418
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N 56.578 N 55.834 N 55.701 N 55.493 N 55.420
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N 16.889 N 18.205 N 18.744 N 19.149 N 19.500
6D. Jeugdhulp N 21.941 N 22.441 N 22.041 N 21.782 N 21.424
7. Volksgezondheid en milieu N 19.228 N 18.726 N 19.108 N 19.629 N 20.076
8. Stadsontwikkeling N 27.864 N 18.842 N 16.355 N 7.483 N 5.569
Totaal Lasten N 243.494 N 224.773 N 222.171 N 215.038 N 213.498
Baten Vóór wijziging
Programma Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
0. Bestuur en ondersteuning V142.160 V149.283 V146.858 V146.552 V146.592
1. Integrale veiligheid en openbare orde V674 V679 V692 V692 V692
2. Verkeer, vervoer en waterstaat V652 V647 V636 V601 V601
3. Economie V724 V760 V760 V760 V760
4. Onderwijs V6.338 V4.123 V4.133 V4.133 V4.133
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) V3.728 V4.038 V4.049 V4.049 V4.049
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie V897 V893 V893 V893 V893
6A. Sociale infrastructuur V1.279 V1.209 V1.217 V1.217 V1.217
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) V38.498 V35.699 V35.773 V35.743 V35.682
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) V598 V512 V523 V534 V549
6D. Jeugdhulp V222 V222 V222 V222 V222
7. Volksgezondheid en milieu V15.466 V15.163 V15.612 V16.413 V16.974
8. Stadsontwikkeling V22.697 V15.569 V15.372 V3.516 V1.461
Totaal Baten V233.933 V228.797 V226.740 V215.325 V213.825
Saldi Vóór wijziging
Programma Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
0. Bestuur en ondersteuning V107.148 V118.383 V115.692 V115.270 V115.144
1. Integrale veiligheid en openbare orde N8.107 N7.732 N7.677 N7.752 N7.700
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N9.297 N8.454 N7.854 N8.625 N8.931
3. Economie N839 N486 N450 N388 N388
4. Onderwijs N4.706 N4.498 N4.595 N4.711 N4.402
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N9.865 N9.014 N9.007 N9.033 N9.028
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N6.475 N5.585 N5.884 N5.988 N6.066
6A. Sociale infrastructuur N12.401 N11.707 N11.209 N11.378 N11.201
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N18.080 N20.135 N19.928 N19.750 N19.738
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N16.291 N17.693 N18.221 N18.615 N18.951
6D. Jeugdhulp N21.719 N22.219 N21.819 N21.560 N21.202
7. Volksgezondheid en milieu N3.762 N3.563 N3.496 N3.216 N3.102
8. Stadsontwikkeling N5.167 N3.273 N983 N3.967 N4.108
Totaal saldo van baten en lasten N9.561 V4.024 V4.569 V287 V327
Mutaties reserves V8.794 V143 V465 V685 V383
Afrondingen V1 N0 N3 N2 N0
Totaal Resultaat N766 V4.167 V5.031 V970 V710

Overzicht van wijziging

Terug naar navigatie - Overzicht van wijziging
Lasten Wijziging
Programma Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
0. Bestuur en ondersteuning V2.735 N2.265 V5 V36 N2
1. Integrale veiligheid en openbare orde V158 N153 N16 N16 N86
2. Verkeer, vervoer en waterstaat V1.630 N390 V619 V590 V423
3. Economie V317 N385 N0 N0 N0
4. Onderwijs V2.657 N3.586 N275 V242 N60
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) V31 V155 V9 V9 V9
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie V513 N206 V140 V92 V68
6A. Sociale infrastructuur V623 N772 N346 N311 N311
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) V2.904 V4.469 V3.653 V2.676 V2.053
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N136 N98 N143 N189 N234
6D. Jeugdhulp N2.479 N1.958 N1.868 N1.868 N1.868
7. Volksgezondheid en milieu N768 V500 V1.520 V1.440 V1.311
8. Stadsontwikkeling V9.644 N3.429 N5.759 N7.465 N2.217
Totaal Lasten V17.829 N8.118 N2.461 N4.764 N914
Baten Wijziging
Programma Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
0. Bestuur en ondersteuning V5.902 V4.149 V2.352 V1.877 V2.048
1. Integrale veiligheid en openbare orde N100 N0 N0 N0 N0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N0 N0 N0 N0 N0
3. Economie V33 N0 N0 N0 N0
4. Onderwijs N2.400 V3.226 V339 N0 N0
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) V222 V61 V61 V61 V61
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N0 N0 N0 N0 N0
6A. Sociale infrastructuur V29 N0 N0 N0 N0
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N945 N633 N473 N327 N226
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N97 N0 N0 N0 N0
6D. Jeugdhulp N0 N0 N0 N0 N0
7. Volksgezondheid en milieu V533 N1.359 N1.807 N1.727 N1.710
8. Stadsontwikkeling N5.113 V4.643 V622 V8.083 V1.754
Totaal Baten N1.936 V10.087 V1.094 V7.967 V1.927
Saldi Wijziging
Programma Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
0. Bestuur en ondersteuning V8.637 V1.884 V2.357 V1.913 V2.046
1. Integrale veiligheid en openbare orde V58 N153 N16 N16 N86
2. Verkeer, vervoer en waterstaat V1.630 N390 V619 V590 V423
3. Economie V350 N385 N0 N0 N0
4. Onderwijs V257 N360 V64 V242 N60
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) V253 V216 V70 V70 V70
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie V513 N206 V140 V92 V68
6A. Sociale infrastructuur V652 N772 N346 N311 N311
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) V1.959 V3.836 V3.180 V2.349 V1.827
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N233 N98 N143 N189 N234
6D. Jeugdhulp N2.479 N1.958 N1.868 N1.868 N1.868
7. Volksgezondheid en milieu N235 N859 N287 N287 N399
8. Stadsontwikkeling V4.531 V1.214 N5.137 V618 N463
Totaal saldo van baten en lasten V15.893 V1.969 N1.367 V3.203 V1.013
Mutaties reserves N6.743 V6.818 N82 N355 N53
Afrondingen N0 N0 N0 N0 N0
Totaal Resultaat V9.150 V8.787 N1.449 V2.848 V960

Overzicht na wijziging

Terug naar navigatie - Overzicht na wijziging
Lasten Ná wijziging
Programma Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
0. Bestuur en ondersteuning N32.277 N33.165 N31.161 N31.246 N31.450
1. Integrale veiligheid en openbare orde N8.623 N8.564 N8.385 N8.460 N8.478
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N8.319 N9.491 N7.871 N8.636 N9.109
3. Economie N1.246 N1.631 N1.210 N1.148 N1.148
4. Onderwijs N8.387 N12.207 N9.003 N8.602 N8.595
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N13.562 N12.897 N13.047 N13.073 N13.068
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N6.859 N6.684 N6.637 N6.789 N6.891
6A. Sociale infrastructuur N13.057 N13.688 N12.772 N12.906 N12.729
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N53.674 N51.365 N52.048 N52.817 N53.367
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N17.025 N18.303 N18.887 N19.338 N19.734
6D. Jeugdhulp N24.420 N24.399 N23.909 N23.650 N23.292
7. Volksgezondheid en milieu N19.996 N18.226 N17.588 N18.189 N18.765
8. Stadsontwikkeling N18.220 N22.271 N22.114 N14.948 N7.786
Totaal Lasten N225.665 N232.891 N224.632 N219.802 N214.412
Baten Ná wijziging
Programma Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
0. Bestuur en ondersteuning V148.062 V153.432 V149.210 V148.429 V148.640
1. Integrale veiligheid en openbare orde V574 V679 V692 V692 V692
2. Verkeer, vervoer en waterstaat V652 V647 V636 V601 V601
3. Economie V757 V760 V760 V760 V760
4. Onderwijs V3.938 V7.349 V4.472 V4.133 V4.133
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) V3.950 V4.099 V4.110 V4.110 V4.110
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie V897 V893 V893 V893 V893
6A. Sociale infrastructuur V1.308 V1.209 V1.217 V1.217 V1.217
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) V37.553 V35.066 V35.300 V35.416 V35.456
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) V501 V512 V523 V534 V549
6D. Jeugdhulp V222 V222 V222 V222 V222
7. Volksgezondheid en milieu V15.999 V13.804 V13.805 V14.686 V15.264
8. Stadsontwikkeling V17.584 V20.212 V15.994 V11.599 V3.215
Totaal Baten V231.997 V238.884 V227.834 V223.292 V215.752
Saldo van baten en lasten Ná wijziging
Programma Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
0. Bestuur en ondersteuning V115.785 V120.267 V118.049 V117.183 V117.190
1. Integrale veiligheid en openbare orde N8.049 N7.885 N7.693 N7.768 N7.786
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N7.667 N8.844 N7.235 N8.035 N8.508
3. Economie N489 N871 N450 N388 N388
4. Onderwijs N4.449 N4.858 N4.531 N4.469 N4.462
5A. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N9.612 N8.798 N8.937 N8.963 N8.958
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N5.962 N5.791 N5.744 N5.896 N5.998
6A. Sociale infrastructuur N11.749 N12.479 N11.555 N11.689 N11.512
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N16.121 N16.299 N16.748 N17.401 N17.911
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) N16.524 N17.791 N18.364 N18.804 N19.185
6D. Jeugdhulp N24.198 N24.177 N23.687 N23.428 N23.070
7. Volksgezondheid en milieu N3.997 N4.422 N3.783 N3.503 N3.501
8. Stadsontwikkeling N636 N2.059 N6.120 N3.349 N4.571
Totaal saldo van baten en lasten V6.332 V5.993 V3.202 V3.490 V1.340
Mutaties reserves V2.051 V6.961 V383 V330 V330
Afrondingen V1 N0 N3 N2 N0
Totaal Resultaat V8.384 V12.954 V3.582 V3.818 V1.670