Niet gewijzigde prestaties doelenboom t.o.v. Voorjaarsnota 2021

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Onderstaande maatregelen ('wat gaan we daarvoor doen') van de doelenboom Begroting 2021 zijn in de Voorjaarsnota 2021 op 'groen' (gerealiseerd) of 'rood' (niet gerealiseerd en worden niet gerealiseerd)' gezet en zijn daarom niet nogmaals in de programma's opgenomen. 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?