Niet gewijzigde prestaties doelenboom t.o.v. Voorjaarsnota 2021

Inleiding

Onderstaande maatregelen ('wat gaan we daarvoor doen') van de doelenboom Begroting 2021 zijn in de Voorjaarsnota 2021 op 'groen' (gerealiseerd) of 'rood' (niet gerealiseerd en worden niet gerealiseerd)' gezet en zijn daarom niet nogmaals in de programma's opgenomen. 

Wat willen we bereiken?

Programma 3 - TV3.1 Het versterken en verbeteren van kantoor-, bedrijfs- en winkellocaties

Wat gaan we daarvoor doen?

Programma 3 - TV3.1 Het versterken van de economische positie van Capelle aan den IJssel, door in te zetten op groei van de economie en van de werkgelegenheid

Wat gaan we daarvoor doen?

Programma 4 - TV4.2 Het binnen het kader van de wettelijke regelingen voorzien in de huisvesting van scholen voor openbaar en bijzonder onderwijs

Wat gaan we daarvoor doen?

Programma 6B - TV6.3 Het terugdringen van problematische schulden onder Capellenaren

Wat gaan we daarvoor doen?

Programma 6B - TV6.5 Snelle inburgering van statushouders

Wat gaan we daarvoor doen?

Programma 6D - TV6.72 Bestrijden huiselijk geweld, ouderen- en kindermishandeling

Wat gaan we daarvoor doen?

Programma 7 - TV7.4 Minder energie gebruiken

Wat gaan we daarvoor doen?

Programma 8 - TV8.3 Via woonruimtebemiddeling bijdragen van verbetering leefbaarheid

Wat gaan we daarvoor doen?

Programma 8 - TV8.3 Een gevarieerde en evenwichtige woningvoorraad

Wat gaan we daarvoor doen?