Amendementen en moties

Amendementen

Terug naar navigatie - Amendementen

Het volgende amendement is aangenomen tijdens de raadsvergadering van 14 december 2021:

Met het aannemen van dit amendement is de eindstand van de Najaarsnota gewijzigd.

Begroting en meerjarenbegroting Doorkijk
Financiële eindstand (bedragen in € 1.000) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Eindstand Najaarsnota 2021 V8.384 V12.954 V3.582 V3.818 V1.670 V1.940 V304 V1.367 V109
Aangenomen amendementen:
- Amendement "Een teken van hoop in Capelle" N8
Eindstand Najaarsnota 2021, met inachtneming van de aangenomen amendementen V8.376 V12.954 V3.582 V3.818 V1.670 V1.940 V304 V1.367 V109