Kredietenoverzicht

Kredieten en het verloop van investeringen

Terug naar navigatie - Kredieten en het verloop van investeringen

In deze bijlage geven wij een overzicht van de investeringskredieten. Sommige kredieten worden uitgegeven over meerdere jaren, zoals bijvoorbeeld voor het realiseren van een gebouw. In het onderstaande overzicht staan alle kredieten waarvan de uitvoering in eerdere jaren of in 2021 al gestart is, maar nog niet afgerond. Het overzicht bevat geen kredieten waarvan de uitvoering pas in 2022 of latere jaren begint.
In het overzicht geven we weer of we verwachten dat we de kredieten aan het einde van 2021 af gaan sluiten. Ook geven wij aan of er besluiten in deze najaarsnota zijn, waardoor de kredieten wijzigen.

In de jaarrekening worden afwijkingen op dit overzicht verantwoord.

Afdeling Krediet Besluit/jaar van votering krediet Taakveld Verstrekt krediet uitgaven Verstrekt krediet inkomsten Verlengingstermijn Verwacht restant krediet eind 2021 (uitgaven) Verwacht restant krediet eind 2021 (inkomsten) Verwacht af te sluiten einde van het jaar
Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde
Facilitaire Diensten Verduurzaming vastgoed (wettelijke eisen) VJN 2019 divers 791.877 - 2021 409.313 - n
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Stadsbeheer Verkeersregelinstallaties divers 2.1 3.699.924 - n.v.t. 3.429.145 - n
Stadsbeheer Verhardingen 2016-2017 divers 2.1 8.470.869 -155.000 n.v.t. 4.891.774 -137.190 n
Stadsbeheer Verhardingen 2018 divers 2.1 4.982.308 - n.v.t. 3.414.981 - n
Stadsbeheer Verhardingen 2019 divers 2.1 5.625.342 - n.v.t. 4.875.491 - n
Stadsbeheer Verhardingen 2020 divers 2.1 6.120.228 - n.v.t. 5.888.514 - n
Stadsbeheer Verhardingen 2021 divers 2.1 8.710.000 - n.v.t. 8.710.000 - n
Stadsbeheer Civiel technische werken 2015-2017 divers 2.1 1.977.066 - n.v.t. 879.022 - n
Stadsbeheer Civiel technische werken 2018 divers 2.1 738.571 -125.000 n.v.t. 422.238 -125.000 n
Stadsbeheer Civiel technische werken 2019 divers 2.1 570.928 - n.v.t. 370.024 - n
Stadsbeheer Civiel technische werken 2020 divers 2.1 331.866 - n.v.t. 290.195 - n
Stadsbeheer Civiel technische werken 2021 divers 2.1 586.000 - n.v.t. 586.000 - n
Stadsbeheer Openbare verlichting 2016-2017 divers 2.1 1.123.336 - n.v.t. 674.687 - n
Stadsbeheer Openbare verlichting 2018 divers 2.1 734.590 - n.v.t. 518.210 - n
Stadsbeheer Openbare verlichting 2019 divers 2.1 971.030 - n.v.t. 646.563 - n
Stadsbeheer Openbare verlichting 2020 divers 2.1 817.723 - n.v.t. 710.105 - n
Stadsbeheer Openbare verlichting 2021 divers 2.1 2.329.000 - n.v.t. 2.072.075 - n
Stadsontwikkeling Verkeersveiligheid BG2021 2.1 650.000 - n.v.t. 500.000 - n
Stadsontwikkeling KTA Algeraweg VJN2021 2.1 25.000 - n.v.t. - - n
Stadsontwikkeling Schoolzones basisscholen VJN 2019 / VJN 2021 2.1 69.000 -34.000 2019 -0 - j
Stadsontwikkeling Vervoersknooppunt Rivium VJN2017 / NJN2018 / NJN2019 2.1 1.527.000 -577.000 n.v.t 265.256 14.744 n
Stadsontwikkeling Vervoersknooppunt Rivium-Waterbus VJN2020 2.1 700.000 - n.v.t. 126.000 - n
Stadsontwikkeling Vervoersknooppunt Rivium - P&R VJN2020 2.1 1.055.590 - n.v.t. 806.000 - n
Stadsbeheer Wijkontsluiting Schollevaar (realisatie) VJN2017 2.1 9.400.000 -25.000 n.v.t 8.441.429 -25.000 n
Stadsontwikkeling Parkeerbeleid NJN2015 2.2 249.000 - 2019 184.000 - n
Programma 3 Economie
Stadsbeheer Gebiedsaanpak Schollevaar divers 3.2 613.211 - 2020 139.646 - n
Stadsontwikkeling Revitalisering Hoofdweggebied vak A NJN2016 3.2 1.882.000 -932.000 2019 1.376.926 -482.000 n
Stadsbeheer Revitalisering De Scholver VJN2017 3.2 2.912.000 - n.v.t. 1.492.539 - n
Programm 4 Onderwijs
Facilitaire Diensten Gymlok Meeuwensingel gymnastiekmateriaal VJN 2016 4.2 50.000 - 2020 13.310 - n
Facilitaire Diensten SBWRM IJsselcollege Pelikaanwg/Alken NJN2013 / VJN2014 4.2 2.728.000 - n.v.t. 77.294 -6.292 n
Samenleving Nieuwbouw onderwijs Alkenlaan VJN2018 4.2 8.674.000 - n.v.t. 2.680.469 - n
Samenleving Nieuwbouw onderwijs Meeuwensingel VJN2018 4.2 11.930.000 - n.v.t. 9.073.285 - n
Samenleving Nieuwbouw onderwijs Florabuurt VJN2019 4.2 8.169.123 - n.v.t. 8.168.246 - n
Samenleving Voorbereidingskrediet 2e Comenius coll. VJN2019 4.2 1.000.000 - n.v.t. 486.696 - n
Programma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)
Facilitaire Diensten Zwembad/sporthal Aquapelle NJN2020 5.2 686.749 - n.v.t. 0 - j
Facilitaire Diensten Vastgoed zonnepanelen VJN 2018 5.2 1.067.272 - 2021 845.598 - n
Facilitaire Diensten Vervanging toplagen sportvelden, lichtmasten, hekwerken e.d. VJN 2018 en VJN 2019 5.2 1.897.732 - 2021 1.636.532 - n
Facilitaire Diensten Padelbanen TC Capelle NJN 2020 5.2 190.000 - n.v.t. - - j
Facilitaire Diensten SBWRM multi.zwembad/sporthal De Pelikaan VJN 2015 5.2 2.502.000 - n.v.t. 571.026 - j
Facilitaire Diensten LED verlichting buitensport VJN 2018 5.2 736.973 - 2020 - - n
Programma 5B Openbaar Groen en (openlucht) Recreatie
Stadsbeheer Groen 2016-2017 divers 5.7 999.088 - n.v.t. 517.127 - n
Stadsbeheer Groen 2018 divers 5.7 2.574.339 - n.v.t. 1.425.839 - n
Stadsbeheer Groen 2019 divers 5.7 2.173.173 - n.v.t. 2.033.586 - n
Stadsbeheer Groen 2020 divers 5.7 229.125 - n.v.t. 224.766 - n
Stadsbeheer Groen 2021 divers 5.7 1.313.700 - n.v.t. 1.296.389 - n
Stadsbeheer Water 2015-2017 divers 5.7 1.196.003 -21.500 n.v.t. 762.357 3.610 n
Stadsbeheer Water 2018 divers 5.7 161.643 - n.v.t. 46.735 - n
Stadsbeheer Water 2019 divers 5.7 82.031 - n.v.t. 82.031 - n
Stadsbeheer Water 2020 divers 5.7 1.146.280 - n.v.t. 919.830 - n
Stadsbeheer Water 2021 divers 5.7 614.000 - n.v.t. 614.000 - n
Stadsbeheer Speelplaatsen 2017 divers 5.7 269.800 - n.v.t. 118.750 - n
Stadsbeheer Speelplaatsen 2018 divers 5.7 491.903 - n.v.t. 325.243 - n
Stadsbeheer Speelplaatsen 2019 divers 5.7 453.485 - n.v.t. 180.455 - n
Stadsbeheer Speelplaatsen 2020 divers 5.7 424.645 - n.v.t. 70.096 - n
Stadsbeheer Speelplaatsen 2021 divers 5.7 471.500 - n.v.t. 471.500 - n
Programma 6A Sociale infrastructuur
Facilitaire Diensten Verbouwing Maria Danneelserf 20 VJN21 6.1 25.000 - n.v.t. - - n
Programma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning
Publiekszaken Aanschaf handbewogen rolstoelen BG21, NJN20 & NJN21 6.6 190.000 - n.v.t. - - j
Publiekszaken Aanschaf elektrische rolstoelen BG21, NJN20 & NJN21 6.6 180.000 - n.v.t. - - j
Publiekszaken Aanschaf scootermobielen BG21, NJN20 & NJN21 6.6 719.000 - n.v.t. - - j
Programma 7 Volksgezondheid en milieu
Stadsbeheer Riolering 2016-2017 divers 7.2 9.270.401 - n.v.t. 3.796.898 284.484 n
Stadsbeheer Riolering 2018 divers 7.2 3.616.905 - n.v.t. 2.038.660 - n
Stadsbeheer Riolering 2019 divers 7.2 6.985.015 - n.v.t. 3.967.355 -35.973 n
Stadsbeheer Riolering 2020 divers 7.2 6.314.131 - n.v.t. 5.463.161 - n
Stadsbeheer Riolering 2021 divers 7.2 10.163.478 - n.v.t. 10.107.459 - n
Stadsbeheer Containerisering afval divers 7.3 1.725.750 - n.v.t. 1.200.514 -22.500 n
Programma 8 Stadsontwikkeling
Stadsontwikkeling Het nieuwe Rivium BG2019 8.1 750.000 -750.000 n.v.t. 750.000 -750.000 n
Stadsontwikkeling Het nieuwe Rivium Park VJN2018 8.1 200.000 - n.v.t. 200.000 - n
Facilitaire Diensten Energiebesparende maatregelen 1e begr wijz 2015 8.3 129.000 - 2018 78.838 - n
Stadsbeheer Centraal Capelle - Centrumring divers 8.3 8.147.402 -218.000 n.v.t. 4.038.118 -218.000 n
Stadsontwikkeling Landelijk Capelle VJN2017 / VJN2019 8.3 40.250 - n.v.t. - - j
Bedrijfsvoeringskosten
Facilitaire Diensten Meubilair, audio en apparatuur Vervangingsinvestering BvC 851.188 - n.v.t. 838.426 - n
Facilitaire Diensten Fietsenlift fietsenkelder & AED's VJN21 BvC 39.000 - n.v.t. - - n
TOTAAL 169.242.544 -2.837.500 117.240.723 -1.499.117
Door de migratie van ons financiële systeem medio 2021 is er ten tijde van het opstellen van de Najaarsnota 2021 enkele handmatige handelingen gedaan om te komen tot bovenstaand overzicht. Het rapport waar bovenstaand overzicht op gebaseerd is, is namelijk nog niet gereed. Na de voltooiing van het rapport zal aansluitend een interne controle en aansluiting plaatsvinden voor bovenstaand overzicht. Mocht hier een omissie uit voort komen, dan zullen wij u separaat daarover informeren door middel van een collegebrief.