Bestemmingsreserve eenmalige uitgaven

Verloop bestemmingsreserve eenmalige uitgaven

Terug naar navigatie - Verloop bestemmingsreserve eenmalige uitgaven

Het onderstaande overzicht geeft inzicht in het verloop van de Reserve eenmalige uitgaven. De reserve heeft een administratief karakter en is bedoeld om eenmalig budgetten die in enig jaar niet zijn besteed in een volgend jaar beschikbaar te houden. Hiervoor hoeft niet opnieuw budget door de raad beschikbaar te worden gesteld. Besteding moet binnen drie jaar plaatsvinden (incl. eerste jaar van begroten), anders valt dit vrij ten gunste van de algemene middelen. Wanneer verlenging van de termijn noodzakelijk is, wordt daarvoor een voorstel gedaan bij voor- of najaarsnota of jaarrekening.
In de eerste kolom is inzichtelijk gemaakt of er mutaties in het overzicht die het gevolg zijn van besluiten in deze najaarsnota. Als er staat “nieuw” dan betreft dit een nieuwe post die toegevoegd wordt. Als er staat “doorschuiven” dan is dit een post die doorschuift naar een ander jaar.

Mutatie NJN21 Omschrijving Besluit Verloop 2021 2022 2023 2024 2025
Bedrag Nieuw of Doorgeschuiven Stand 1-1 Dot Ont Stand 31-12 Dot Ont Stand Dot Ont Stand Dot Ont Stand Dot Ont Stand
Programma 0
Welke raad wilt u zijn? VJN 2019 0.4.11 2021 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Datalab NJN 2020 0.18 2022 58 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
342 N Overhevelen Corona-middelen VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17 2024 0 342 0 342 0 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 N Extra Communicatie Corona VJN 2021 0.17 2024 0 75 0 75 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
417 Totaal Programma 0 78 417 78 417 0 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 1
Straatroven en overvallen / Wijkveiligheidsplan NJN2018 1.4.2/NJN2020 1.2 2021 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 D Weerbaarheid bestuur Jaarrekening 2018 / NJN2020 1.1 2021 110 60 110 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Totaal Programma 1 170 60 170 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 2
Gemeentelijk mobiliteitsplan NJN2018 2.4.7 2021 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 D Nieuwe mobilieit Wijz.voorstel Begr.2020 2022 156 100 156 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voorbereiding Fietsbrug Algeraweg - Schonberglaan Wijz.voorstel Begr.2019 2021 44 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lasten verharding NJN2020 2.5 2022 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budget Burgemeester Van Dijk Laan 2020 Jaarrek 2020 2022 293 0 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budget Civieltechnische Werken 2020 Jaarrek 2020 2022 950 0 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 N Fietsbeleid VJN2021 2.4 2023 0 40 0 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 N Vervoersknoop Rivium VJN2020 2.4 / VJN2021 2.6 2023 0 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 N Voorbereidingsbudget MIRT VJN2021 2.8 2023 0 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 N Verkeerseducatie Wijz.voorstel Begr.2021 2.1 2023 0 43 0 43 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 N Verkeersveiligheid Wijz.voorstel Begr.2021 2.2 2023 0 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 N KTA Capelseplein VJN2021 2.3 2023 0 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 N KTA -i-VRI's VJN2021 2.3 2023 0 40 0 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 N Verkeersbeleid - Meten is weten VJN2021 2.5 2023 0 40 0 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aanpak fietsroutes NJN 2020 2.3. 2022 74 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma mobiliteit 1e BW 2018 2021 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schoolzones VJN 2019 2.4.3. 2021 52 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 N Overhevelen Corona-middelen VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17 2024 0 15 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
678 Totaal Programma 2 1.681 678 1.681 678 0 678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 3
255 D Hoofdweg Vak A Middellange termijn NJN2013 2.6.1 / VJN2015 2.17.7 / NJN2016 5.4.2 / NJN 2018 3.4.1. / Jaarrek. 2020 2021 265 255 265 255 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 N Projectplan BIZ Capelle XL Wijzigingsvoorstel begroting 2021 3.1 2024 0 75 0 75 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 N BIZ Capelle-West quick wins VJN2017 3.4.4 2020 0 20 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leidraad Hoofdweggebied VJN2018 3.4.4 / VJN2019 3.4.2 / NJN 2020 3.4. / Jaarrek 2020 2021 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 N Overhevelen Corona-middelen VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17 2024 0 25 0 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
375 Totaal Programma 3 305 375 305 375 0 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 4
-17 D Verhuiskosten Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs Jaarrekening 2019 2021 452 0 103 349 0 171 178 0 0 178 0 0 178 0 0 178
39 N Budget aanpak laaggeletterheid Begroting 2021 2024 0 39 0 39 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 N Overhevelen Corona-middelen VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17 2024 0 150 0 150 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 Totaal Programma 4 452 189 103 538 0 360 178 0 0 178 0 0 178 0 0 178
Programma 5a
Transitie & exploitatie zwembad (voordeel kapitaallasten) NJN 2017 5.4.2 2021 79 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrijval budget Subsidieregeling Evenementen NJN 2020 5A.1 2022 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Totaal Programma 5a 179 0 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 5b
Kwaliteitsimpuls openbare ruimte Wijzigingsvoorstel begroting 2018/NJN2020 2021 21 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rivier als getijdenpark VJN2018 5.4.9 2021 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budget groen 2020 Jaarrek 2020 2022 487 0 487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budget Schollebos 2020 Jaarrek 2020 2022 160 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 N Overhevelen Corona-middelen VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17 2024 0 131 0 131 0 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Totaal Programma 5b 671 131 671 131 0 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 6a
Budget WOP 2020 Jaarrekening 2020 2022 139 0 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exploitatie gemeentelijk vastgoed - Maria Daneelserf NJN2018 1.4.3 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 D Huiskamer van de Wijk Purmerhoek NJN2020 6a.4 2022 75 75 75 75 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 D Toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet NJN2020 6a.5 / Jaarrek. 2020 2022 95 140 95 140 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 N Budget coronaplan jongeren VJN 2021 2024 0 122 0 122 0 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 N St.Welzijn Capelle overschot 2020 NJN 2021 6A.5 2024 0 30 0 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 N Budget Alles Kidzz NJN 2021 6A.6 2024 0 43 0 43 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 N Budget Veilige scholen NJN 2021 6A.7 2024 0 35 0 35 0 0 35 0 35 0 0 0 0 0 0 0
286 N Overhevelen Corona-middelen VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17 2024 0 286 0 286 0 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
731 Totaal Programma 6a 309 731 309 731 0 696 35 0 35 0 0 0 0 0 0 0
Programma 6b
Stroomlijnen, verbeteren toegang inkomenondersteuning NJN2018 6.4.19/NJN 2020 6B.4 2022 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impulsbudget Samenwerkingsproject begeleiding jongeren naar werk Jaarrekening 2017 2021 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overheveling en Vrijval Jeugdfonds Sport & Cultuur– NJN2020 6B.1 2022 110 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toekomstverkenning Stichting CapelleWerkt NJN2020 6B.12 2022 75 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrijval resterende budget 2020 MKB werkoffensief NJN2020 6B,8 2022 158 0 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 N Overheveling budget pilot saneringskrediet (schuldenaanpak) BG 2020 2023 0 37 0 37 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 N Budget Wet inburgering BG 2021 6B.2, 6B.7, 6B.8 en 6B.9 2023 0 27 0 27 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 N Jeugdfonds Sport & Cultuur: Sportactiviteiten kwetsbare kinderen NJN 2021 6B.10 2022 0 75 0 75 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Totaal Programma 6b 593 139 593 139 0 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 6d
Transformatiebudget GRJR NJN2020 6D.1 2022 55 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extra financiële middelen voor huiselijk geweld NJN2020 6D.2 2022 160 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 N Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) NJN 2021 6D.2 2022 0 205 0 205 0 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 Totaal Programma 6d 215 205 215 205 0 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 7
Uitvoering Subsidieregeling AED NJN 2018 7.4.4. / Jaarrekening 2020 2021 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klimaatmiddelen (algemene uitkering) / transitievisie Warmte Jaarrekening 2019 / VJN 2020 7.1. / Jaarrekening 2020 2021 36 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Actieplan circulair Capelle NJN 2020 7.1 / Jaarrekening 2020 2022 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 N Overheveling budget seksuele gezondheid jongeren BG 2021 7.6 2023 0 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 N SPUK sportakkoord onderdeel leefstijl VJN 2021 7.1 2024 0 70 0 70 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300 N Doorschuiven budget Regeling reductie energiegebruik Woningen VJN 2021 7.8 2024 0 300 0 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 N Overhevelen Corona-middelen VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17 2024 0 24 0 24 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
444 Totaal Programma 7 92 444 92 444 0 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 8
Implementatie omgevingswet NJN2016 8.4.1 2021 65 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s-Gravenweg 325 NJN2019 8.4.8 2021 -120 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOE MEE programma VJN2016 10.4.2 2021 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Promoten-coördineren evenementen Centraal Capelle VJN2016 10.4.2 2021 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Landelijk Capelle VJN2019 8.4.7 2021 833 0 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florabuurt VJN2018 8.4.7 2021 101 0 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 N Gebiedsaanpak Capelseweg VJN2017 8.4.11 / VJN2020 8.4 2022 0 138 0 138 0 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.728 N Budget Centrumgebied 2020 Jaarrek 2020 2022 507 1.728 507 1.728 0 1.728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.866 Totaal Programma 8 1.413 1.986 1.533 1.866 0 1.866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afronding
5.218 Totaal 6.158 5.355 5.919 5.584 0 5.371 213 0 35 178 0 0 178 0 0 178