Voortgang gebiedsvisie Centraal Capelle

Voortgang gebiedsvisie Centraal Capelle

Terug naar navigatie - Voortgang gebiedsvisie Centraal Capelle

Centrumring

Rivierweg-Meeuwensingel
GEREED: Alle werkzaamheden zijn afgerond uitgezonderd het onttrekken van de brug ter hoogte van de Pluvier-straat. De procedure hiervoor is in afwachting van indiening en goedkeuring door het Denk en Doe Mee Fonds voor verplaatsing naar de Torenhof.

Gemeentetuin
EERSTE FASE GEREED: De werkzaamheden voor de inrichting van de eerste fase van de gemeentetuin zijn afgerond.
De tweede fase van de gemeentetuin wordt afgerond gelijk met inrichting van het Stadsplein, gepland in 2022-2023.

Rivierweg midden/ parkeerplaats
GEREED: De uitvoering is gereed uitgezonderd de groenvoorzieningen. De bomen en vaste planten worden in het plantseizoen 2021-2022 aangebracht.

Stadsplein
September 21 - december 21: Het voorlopig ontwerp wordt in Q4 2021-Q1 2022 aan de Capellenaren gepresenteerd. Momenteel wordt het ontwerp geactualiseerd en met een kritische blik gekeken naar de budgetaire haalbaarheid. Na de presentatie van het ontwerp aan de bewoners en alle stake holders wordt het ontwerp uitgewerkt tot definitief ontwerp
De uitvoering wordt afgestemd op de werkzaamheden van RET aan het station en Wereldhave aan de Koperwiek. De RET start haar werkzaamheden aan het station in november 2021. De verbouwing van de Koperwiek is door Wereldhave gepland in het voorjaar van 2022. De inrichting van het Stadsplein staat gepland in najaar 2022.

Alkenlaan-Pelikaanweg
EERSTE FASE GEREED: De werkzaamheden voor de inrichting van de eerste fase (rondom Aquapelle) zijn gereed.
Het eerste deel van de tweede fase is gestart rondom Hof van Capelle en bijna gereed. Het tweede deel van deze fase wordt in het Q4 2021 afgerond gelijk met de bouwwerkzaamheden van de Olijfboom. Verwachting is dat deze fase is afgerond voor 2022 en de groenvoorzieningen zijn aangebracht in plantseizoen 2021-2022.

Bereikbaarheid en communicatie
De ring rondom winkelcentrum de Koperwiek is goed bereikbaar. Met de omgeving vindt een goede afstemming plaats waardoor de overlast wordt beperkt tot een minimum. Klachten worden bijgehouden en zo snel mogelijk beantwoord. Er zijn op dit moment geen openstaande klachten.

Planning gebiedsvisie grafisch weergegeven

Terug naar navigatie - Planning gebiedsvisie grafisch weergegeven

Onderstaand treft u een weergave aan van de (beoogde) planning van de start van de uitvoering werkzaamheden aan de Centrumring, de werkzaamheden welke momenteel in uitvoering zijn en de fasering van de gemeentetuin.

  

Prognose per jaarschijf

Terug naar navigatie - Prognose per jaarschijf

 

Krediet Budget
Prognose per jaarschijf Investeringskosten Begroot Werkelijk & Prognose Saldo Begroot Werkelijk & Prognose Saldo
Totaal uitgaven 2017 - Fase 1 2.359 1.644 1.645 0 715 801 -86
Totaal inkomsten 2017 - Fase 1 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 2017 - Fase 1 2.359 1.644 1.645 0 715 801 -86
Totaal uitgaven 2018 - Fase 2 2.685 2.055 2.216 -162 630 528 102
Totaal inkomsten 2018 - Fase 2 -446 -446 -446 0 0 0 0
Totaal 2018 - Fase 2 2.239 1.609 1.770 -162 630 528 102
Herinrichting parkeerterreinen AH 1.151 907 2.333 101 244 757 -121
Herinrichting Kerklaan Noord / Fluiterlaan West 1.720 1.327 392
Herinrichting pp Gemeentehuis (LIJSTERSINGEL) 200 200 0
Totaal uitgaven 2019 - Fase 3 3.071 2.434 2.333 101 636 757 -121
Totaal inkomsten 2019 - Fase 3 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 2019 - Fase 3 3.071 2.434 2.333 101 636 757 -121
Herinrichting Alkenlaan/Pelikaanweg (fase 1) 804 631 3.546 0 172 660 106
Herinrichting Rivierweg Midden (ZUID) 1.298 1.077 221
Herinrichting pp Gemeentehuis (PARKEERPLAATS) 2.210 1.838 373
Totaal uitgaven 2020 - Fase 4 4.312 3.546 3.546 0 766 660 106
Totaal inkomsten 2020 - Fase 4 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 2020 - Fase 4 4.312 3.546 3.546 0 766 660 106
Herinrichten Stadsplein 504 0 0 0 504 1.360 0
Herinrichting Alkenlaan/Pelikaanweg (fase 2) 200 200 200 0 0
Herinrichting Rivierweg Midden (NOORD) 1.235 1.028 1.028 0 207
Herinrichting Fluiterlaan West / Rivierweg Noord **** excl 970K **** 949 471 471 0 478
Herinrichting Amandelpark 172 0 0 0 172
Totaal uitgaven 2021 - Fase 5 3.059 1.699 1.699 0 1.360 1.360 0
Totaal inkomsten 2021 - Fase 5 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 2022 - Fase 5 3.059 1.699 1.699 0 1.360 1.360 0
Herinrichten Duikerlaan 1.281 980 980 0 301 739 0
Herinrichten Fluiterlaan Oost 1.017 762 762 0 256
Herinrichten Kerklaan Zuid 776 627 627 0 150
Logische verbinding fietsverbinding Wiekslag 189 156 156 0 32
Totaal uitgaven 2022 - Fase 6 3.263 2.524 2.524 0 739 739 0
Totaal inkomsten 2022 - Fase 6 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 2023 - Fase 6 3.263 2.524 2.524 0 739 739 0
TOTAAL OR CENTRUMGEBIED
Totaal uitgaven 18.750 13.903 13.963 -61 4.846 4.845 1
Totaal inkomsten -446 -446 -446 0 0 0 0
Totaal 18.304 13.457 13.517 -61 4.846 4.845 1