Indicatoren met bron bewonersenquête

Indicatoren met bron bewonersenquête

Terug naar navigatie - Indicatoren met bron bewonersenquête

In de Begroting 2022 en Jaarstukken 2022 zijn de indicatoren met bron bewonersenquête niet opgenomen, omdat de bewonersenquête niet in 2022 is uitgevoerd. Het gaat om de volgende indicatoren:

Programma 0:

 • Gemiddeld rapportcijfer voor de tevredenheid over het gemeentebestuur;
 • Houdt het gemeentebestuur voldoende rekening met de wensen van de bevolking;
 • Zijn Capellenaren geïnteresseerd in onderwerpen die te maken hebben met de plaatselijke politiek?;
 • Gemiddeld rapportcijfer voor de tevredenheid over de dienstverlening.

Programma 1: 

 • Capellenaren die zich wel eens onveilig voelen in eigen buurt.

Programma 2:

 • Waardering voor het onderhoud van de bestrating;
 • Waardering voor het schoonmaken van de bestrating.

Programma 5:

 • Waardering van sporthallen/sportvelden;
 • Waardering theater;
 • Waardering openbare bibliotheek;
 • Waardering van de hoeveelheid openbaar groen (in %);
 • Waardering van de inrichting openbaar groen (in %);
 • Waardering van het onderhoud openbaar groen (rapportcijfer);
 • Waardering van bewoners voor de woonomgeving.

Programma 6:

 • Rapportcijfer tevredenheid van klanten van de GR IJsselgemeenten onderdeel Sociale Zaken;

Programma 7:

 • Tevredenheid over huisvuilinzameling.