Kredietenoverzicht

Kredieten en het verloop van investeringen

Restant kredieten per 31/12/2022 waarvan de verwachte uitvoering  2022 of eerder is. Deze kredieten bestaan in veel gevallen uit meerdere projecten. Wanneer projecten worden afgesloten wordt dat deel van het krediet afgesloten. Het restant krediet van de deels af te sluiten kredieten vervalt en komt in mindering op de Restant krediet eind 2022 (uitgaven). In het jaar waarin het krediet in principe eindigt/ verloopt (de verlengingingstermijn), wordt in de Voorjaarsnota of Najaarsnota  het krediet afgeraamd of wordt voorgesteld deze te verschuiven naar toekomstige jaren en wordt de verlengingstermijn bijgesteld. Bij  het voorstel voor nieuwe kredieten voor de begroting worden de nog aanwezige restant kredieten betrokken.

Krediet Besluit/jaar van votering krediet Taakveld Verstrekt krediet uitgaven Verstrekt krediet inkomsten Verlengingstermijn Restant krediet eind 2022 (uitgaven) Restant krediet eind 2022 (inkomsten) Af te sluiten einde van het jaar * Restant krediet van de deels af te sluiten kredieten
Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde
Verduurzaming vastgoed (wettelijk) VJN19 / NJN21 divers 591.877 - 2022 501.177 - deels -11.644
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Verkeersregelinstallaties divers, voor het laatst NJN22 2.1 2.845.846 - 2023 2.404.025 - nee n.v.t.
Verhardingen 2012-2017 divers, voor het laatst NJN22 2.1 5.939.289 -158.000 2023 3.463.805 -158.000 deels 655.176
Verhardingen 2018 divers, voor het laatst NJN22 2.1 4.830.204 - 2023 2.176.095 - deels -5.918
Verhardingen 2019 divers, voor het laatst NJN22 2.1 6.457.050 - 2023 4.638.578 - deels 74.923
Verhardingen 2020 divers, voor het laatst NJN22 2.1 6.445.474 -250.000 2023 5.264.280 -250.000 deels 658.379
Verhardingen 2021 divers, voor het laatst NJN22 2.1 3.449.267 - 2023 3.430.177 - deels -
Verhardingen 2022 divers, voor het laatst NJN22 2.1 5.939.350 - 2024 3.477.823 66.667 deels -3.996
Civiel technische werken 2012-2017 divers, voor het laatst NJN22 2.1 1.899.852 - 2023 504.155 - deels 244.225
Civiel technische werken 2018 divers, voor het laatst NJN22 2.1 543.490 - 2023 204.915 - deels 45.408
Civiel technische werken 2019 divers, voor het laatst NJN22 2.1 426.741 - 2023 282.586 - nee n.v.t.
Civiel technische werken 2020 divers, voor het laatst NJN22 2.1 311.277 - 2023 168.912 - deels 91.071
Civiel technische werken 2021 divers, voor het laatst NJN22 2.1 152.200 - 2023 61.284 - nee n.v.t.
Civiel technische werken 2022 divers, voor het laatst NJN22 2.1 612.215 - 2024 524.753 - deels -
Openbare verlichting 2016-2017 divers, voor het laatst NJN22 2.1 565.390 - 2023 167.335 - deels -7.906
Openbare verlichting 2018 divers, voor het laatst NJN22 2.1 689.764 - 2023 363.210 - nee n.v.t.
Openbare verlichting 2019 divers, voor het laatst NJN22 2.1 896.971 - 2023 559.402 - deels -6.114
Openbare verlichting 2020 divers, voor het laatst NJN22 2.1 900.433 - 2023 671.511 - deels 125.103
Openbare verlichting 2021 divers, voor het laatst NJN22 2.1 1.364.777 - 2023 1.001.744 - deels -29.741
Openbare verlichting 2022 divers, voor het laatst NJN22 2.1 597.932 - 2024 110.464 - deels -12.687
Verkeersveiligheid BG21 / NJN22 2.1 650.000 - 2023 650.000 - nee n.v.t.
Schoolzones basisscholen VJN19 / VJN21 2.1 109.000 -34.000 n.v.t. 72.175 -34.000 nee n.v.t.
Vervoersknooppunt Rivium VJN17 / NJN18 / NJN19 / VJN22 2.1 2.964.000 -1.102.000 2023 1.585.012 -1.102.000 nee n.v.t.
Vervoersknooppunt Rivium-Waterbus VJN20 / VJN22 2.1 1.417.000 - 2023 190.146 - nee n.v.t.
Vervoersknooppunt Rivium - P&R VJN20 / NJN22 2.1 1.055.590 - 2025 1.055.590 - nee n.v.t.
Wijkontsluiting Schollevaar divers, voor het laatst NJN22 2.1 4.034.953 -887.000 2023 811.233 -25.500 nee n.v.t.
Parkeerbeleid NJN15 / NJN22 2.2 249.000 - 2023 175.781 - nee n.v.t.
Fietsbrug Algeraweg-Schonberglaan BG20 / NJN19 / VJN22 2.1 300.000 -150.000 2023 300.000 -150.000 nee n.v.t.
Programma 3 Economie
Gebiedsaanpak Schollevaar divers, voor het laatst BG23 3.2 945.641 - 2026 310.076 - nee n.v.t.
Revitalisering Hoofdweggebied vak A NJN16 / NJN21 / NJN22 3.2 1.882.000 -932.000 2023 1.826.926 -932.000 nee n.v.t.
Revitalisering De Scholver divers, voor het laatst NJN22 3.2 1.451.307 - 2024 19.705 - nee n.v.t.
Programm 4 Onderwijs
Gymlokaal en materiaal Meeuwensingel VJN16 4.2 50.000 - n.v.t. 13.310 - nee n.v.t.
SBWRM IJsselcollege Pelikaanwg/Alken NJN13 / VJN14 4.2 2.646.500 - n.v.t. -482 - ja n.v.t.
Nieuwbouw onderwijs Alkenlaan VJN18 4.2 8.674.000 - n.v.t. 1.669.382 - deels 1.525.509
Nieuwbouw onderwijs Meeuwensingel VJN18 / BG22 / VJN22 4.2 16.550.000 - 2027 13.527.163 - nee n.v.t.
Nieuwbouw onderwijs Florabuurt VJN18 / BG22 / VJN22 4.2 10.956.000 - 2027 10.946.365 - nee n.v.t.
Voorber.krediet 2e Comenius college VJN19 / VJN22 4.2 1.000.000 - 2023 481.330 - nee n.v.t.
Programma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)
Zwembad/sporthal Aquapelle NJN20 / NJN22 5.2 630.849 - 2023 199.592 - deels -408
Vastgoed zonnepanelen VJN18 / BG22 5.2 703.041 - 2023 703.041 - nee n.v.t.
Vastgoed zonnepanelen buitensport VJN18 / BG22 5.2 393.930 - n.v.t. 125.822 - ja n.v.t.
Vervanging toplagen sportvelden e.d. divers, voor het laatst NJN22 5.2 1.861.517 - 2023 87.329 - ja n.v.t.
Padelbanen TC Capelle NJN20 5.2 190.000 - n.v.t. 6.543 - ja n.v.t.
Zwembad en sporthal De Pelikaan VJN15 / NJN20 5.2 2.070.400 - n.v.t. -8.784 - ja n.v.t.
LED verlichting buitensport VJN18 / VJN21 5.2 736.973 - n.v.t. 26.594 - ja n.v.t.
Programma 5B Openbaar Groen en (openlucht) Recreatie
Groen 2016-2017 divers, voor het laatst NJN22 5.7 779.288 - 2023 271.147 - deels -4.536
Groen 2018 divers, voor het laatst NJN22 5.7 2.126.621 - 2023 189.685 - deels -10.064
Groen 2019 divers, voor het laatst NJN22 5.7 2.486.145 - 2023 1.946.295 - deels 24.959
Groen 2020 divers, voor het laatst NJN22 5.7 475.151 - 2023 303.185 - deels 9.815
Groen 2021 divers, voor het laatst NJN22 5.7 1.009.630 - 2023 712.718 - nee n.v.t.
Groen 2022 divers, voor het laatst NJN22 5.7 734.200 - 2024 435.070 - deels -
Water 2015-2017 divers, voor het laatst NJN22 5.7 469.856 - 2023 439.749 - nee n.v.t.
Water 2019 divers, voor het laatst NJN22 5.7 94.300 - 2023 94.300 - nee n.v.t.
Water 2020 divers, voor het laatst NJN22 5.7 1.334.403 - 2023 652.904 65.549 deels 127.559
Water 2021 divers, voor het laatst NJN22 5.7 261.051 - 2023 248.522 - deels -7.074
Water 2022 divers, voor het laatst NJN22 5.7 436.742 - n.v.t. 291.008 3.974 deels 219.414
Speelplaatsen 2017 divers, voor het laatst NJN22 5.7 187.850 - 2023 34.072 - deels -
Speelplaatsen 2018 divers, voor het laatst NJN22 5.7 125.200 - 2023 125.200 - nee n.v.t.
Speelplaatsen 2019 divers, voor het laatst NJN22 5.7 56.399 - 2023 38.709 - nee n.v.t.
Speelplaatsen 2020 divers, voor het laatst NJN22 5.7 288.559 - 2023 271.059 - deels 1.500
Speelplaatsen 2021 divers, voor het laatst NJN22 5.7 201.916 - 2023 160.862 - nee n.v.t.
Speelplaatsen 2022 divers, voor het laatst NJN22 5.7 293.112 - 2024 85.412 - deels -
Programma 6A Sociale infrastructuur
Programma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning
Aanschaf handbewogen rolstoelen BG21 / NJN20 / NJN21 / NJN22 6.6 200.000 - n.v.t. 19.814 - ja n.v.t.
Aanschaf elektrische rolstoelen BG21 / NJN20 / NJN21 / NJN22 6.6 300.000 - n.v.t. -70.063 - ja n.v.t.
Aanschaf scootermobielen BG21 / NJN20 / NJN21 / NJN22 6.6 600.000 - n.v.t. 121.107 - ja n.v.t.
Programma 7 Volksgezondheid en milieu
Riolering 2012-2017 divers, voor het laatst NJN22 7.2 5.494.389 - 2023 1.506.764 - ja n.v.t.
Riolering 2018 divers, voor het laatst NJN22 7.2 3.925.399 - 2023 1.687.031 - deels 31.241
Riolering 2019 divers, voor het laatst NJN22 7.2 5.220.880 - 2023 3.261.892 - deels 93.786
Riolering 2020 divers, voor het laatst NJN22 7.2 6.775.874 - 2023 4.455.557 - deels 707.084
Riolering 2021 divers, voor het laatst NJN22 7.2 4.354.683 -150.000 2023 4.243.193 - deels 103.090
Riolering 2022 divers, voor het laatst NJN22 7.2 5.305.077 -65.000 2023 3.809.851 46.111 deels 248.374
Containisering afval divers, voor het laatst NJN22 7.3 900.955 - n.v.t. -118.585 - ja n.v.t.
Programma 8 Stadsontwikkeling
Rivium District BG19 / NJN22 8.1 750.000 -750.000 2025 750.000 -750.000 nee n.v.t.
Rivium District Park VJN18 / NJN22 8.1 200.000 - 2025 200.000 - nee n.v.t.
Energiebesparende maatregelen 1e begr wijz 2015 8.3 129.000 - 2018 78.838 - nee n.v.t.
Centraal Capelle - Centrumring divers, voor het laatst NJN22 8.3 10.898.466 - 2026 6.266.005 3.197 deels -
Landelijk Capelle VJN17 / VJN19 / NJN22 8.3 1.323.289 - 2025 1.222.531 - nee n.v.t.
Bedrijfsvoeringskosten
Meubilair, audio en apparatuur divers, voor het laatst NJN22 BvC 375.000 - 2023 154.328 - nee n.v.t.
Voertuigen en hulpstukken VJN22 / NJN22 BvC 90.000 - n.v.t. 6.995 - ja n.v.t.
TOTAAL 165.184.535 -4.478.000 98.645.236 -3.216.002 4.886.527
* Bovenstaande kredietregels bestaan veelal uit meerdere onderliggende kredieten. Indien 'deels' in de laatste kolom 'Af te sluiten einde van het jaar' staat opgenomen, worden één of enkele van de onderliggende kredieten afgesloten.