Paragraaf Impact coronacrisis

Impact coronacrisis

Terug naar navigatie - Impact coronacrisis

In november 2021 heeft uw raad het ‘Actieplan Corona: Samen Sterker’ vastgesteld. Op een achttal thema’s zijn actiepunten benoemd waar we als gemeente, samen met onze maatschappelijke en economische partners, mee aan de slag zijn gegaan. Dat is en was niet eenvoudig. Kort na het vaststellen van dit plan volgde een nieuwe maandenlange ‘harde’ lockdown, waardoor de uitvoering van veel actiepunten moest worden uitgesteld of op een andere manier worden ingevuld. Het virus heeft bovendien de organisatie hard geraakt, met veel uitval van personeel als gevolg. Ook in het najaar van 2022 was dat nog het geval, weliswaar in mindere mate dan eerder.

Hoewel de naweeën van de pandemie nog steeds op allerlei voelbaar en merkbaar zijn in de samenleving is de afgelopen periode veel meer ruimte ontstaan. Bovendien heeft een opeenstapeling van nieuwe crises ervoor gezorgd dat de coronacrisis alweer een ver verleden lijkt.

Deze paragraaf keert in de P&C cyclus van 2023 niet meer terug.