Inkomende subsidies

Overzicht inkomende subsidies

Terug naar navigatie - Overzicht inkomende subsidies

Hieronder treft u een overzicht aan van alle subsidies voor projecten. De subsidies zijn afkomstig van externe partijen. In de collegebrief van week 15 in 2017 hebben wij aangegeven om dit overzicht een vaste plek in de P&C-cyclus te willen geven. Dit doen wij in de najaarsnota en jaarrekening. Het overzicht bevat zowel aangevraagde, beschikte/lopende als afgewezen subsidies.

Enkele subsidies zijn aangevraagd vooruitlopend op besluitvorming van ons en uw raad. Dit is omdat veel regelingen binnen korte tijd moeten worden aangevraagd en het onwenselijk is inkomsten te missen. Subsidieaanvragen liggen altijd in de lijn van de beleidswensen. Dit betreft een mandaat aan de algemeen directeur en gebeurt altijd onder voorbehoud van goedkeuring door uw raad of ons. Als uw raad of wij onverwijld besluiten niet in te stemmen met het beleidsvoornemen, trekken wij de subsidieaanvraag in.

Aanvragen verwerken wij financieel als te verwachten baten als een beschikking is afgegeven.

Regeling / Subsidieverstrekker Naam Project Afdeling organisatie Subsidie Status
MIRT Onderlinge afspraken/ subsidie provincie 2022- MIRT autocorridor Algera/ Fietsdeel volgt SO V27.400 Lopend
SPUK- Rijk versnellingsafspraken 2022- Rivium Vervoersknooppunt OV en Fietsverbindingen (reservering Rijk) SO V25.415 Aanmelding/ aanvraag volgt in 2023
Nationaal Groeifonds Warmtenet SO V5.582 eerste fase
SPUK- Dus-I 2023-2026 Brede SPUK- reg nr. SPUKBR0058 SL o.a. V4.514 Aangevraagd
Verkeers-onderneming 2017- Vervoersknpnt Rivium B. SO V4.250 Afgerond
KTA- Rijk en MRDH (MOVE) 2023- Doortraproute Algerabrug-Capelsebrug (noordelijke route) KTA SO V1.943 Aanmelding
Ministerie van VWS + MRDH Rijkssubsidie Verkeersveiligheid 2022-2025 + MRDH bijdrage SB V1.343 Lopend
Provincie Zuid- Holland NK1 facinatio, 160 Soc. Huurwoningen, spreiding soc. Huurwoningen regio Rotterdam 2021 SO V1.200 Lopend
MRDH Parkshuttle Rivium P+R met DRIS Systeem bij Waterbus en Waterbushalte. 2022 SO V1.100 Aanmelding
MRDH- kleine projecten 2021 Wijkontsluiting Schollevaar - rotonde Burgemeester Van Dijklaan, o.v.v. Verplichtingnr. 220268 - Projectcode 21VCA0883 SB V862 Afgerond
KTA- Rijk en MRDH(MOVE) Snelfietsroute Algerabrug-Rotterdam via Ijsseldijk(zuidelijke route) 2023 SO V1.892 Aanmelding
IMPULSgelden Veerkrachtig Capelle, Impulsgelden 3 IBOR projecten, 327000 600k tot 2027 SB V600 Lopend
Mnisterie van Justitie RIO en IPTA BCO V548 Lopend
MRDH ipva 2022 Project: 22DCA0937, Infra-aanpassingen Parkshuttle openbare weg 2022 en iVRI’s te Capelle aan den Ijssel SO V525 Lopend
Provincie Zuid-Holland Florabuurt- sociale huur en middenhuur SO V500 Lopend
Provincie Zuid-Holland Doortraproute F20- Rotterdam - Gouda (via's Gravenweg)- Bestuursovereenkomst PZH SO V436 Aanmelding
Ministerie van VWS+ MRDH Rijkssubsidie Verkeersveiligheid 2021 (verlengt t/m 31 december 2022) zaaknummer 31165829 en nummer 5000004666 + MRDH bijdrage 20VCA0758 SB V402 Afrondend
MRDH IPVA 2023 Fietspad Slotlaan SO V330 Intrekken mrt 2023
RVO- ventilatie op scholen nr. 14 de Contrabas SUVIS21-2-02685689 SL V296 Lopend
RVO- SDE++ SDE1917185- Zonnepanelen Zwembad FD V291 Lopend
MRDH IPVA 2022 en/of PZH 2021 (Aanvullende) subsidie Snelfietsroute Gouda- Rotterdam SB V289 Overleg MRDH, CadIJ, PZH, vooralsnog geen uitslag/ besluit
RVO- ventilatie op scholen nr. 08 Comenius Lyceum SUVIS21-2-02677313 SL V256 Lopend
MRDH- kleine projecten Rotonde Burg. Van Beresteinlaan-Operalaan SB V221 Afgerond
RVO- ventilatie op scholen nr. 05 De Tweemaster SUVIS21-2-02677294 SL V210 Lopend
RVO- ventilatie op scholen nr. 01 MFC Facinatio SUVIS21-2-02669290 SL V186 Lopend
BSV Uitvoeringskosten geluidssanering verkeerslawaai SO V185 Lopend
MRDH Wijkontsluiting Schollevaar - rotonde SO V179 Lopend
VRR ministerie van justitie VRR corona CTB SL/Economie V173 Afgerond, deel terugbetalen
MRDH MRDH- Schoolomgevingen 2020-2021-2022 (20VCA681) SO/ Verkeer V165 Lopend
RVO- ventilatie op scholen nr. 02 Montessori Reigerlaan SUVIS21-2-02672962 SL V159 Lopend
Van Capellen Stichting Florabuurt- Van Capellen Stichting SO V153 Lopend
Provincie Zuid-Holland 2022 Vliegende Brigade, aanvraag 2 Florabuurt SO V150 afgewezen
Provincie Zuid-Holland 2022 Vliegende Brigade SO V150 afgewezen
RVO- ventilatie op scholen nr. 04 De Catamaran SUVIS21-2-02673538 SL V150 Lopend
RVO- ventilatie op scholen nr. 09 Accent praktijkonderwijs SUVIS21-2-02677319 toegewezen SL V150 Lopend
Provincie Zuid-Holland Subsidie Vliegende brigade- Rivium 2021 SO V150 Afrondend
Min SZW Pilot ontzorgen, ism GR, Krimpen, St. Welzijn Capelle en Zuidplas SL V149 lopend
MRDH- VV infra 2019- MRDH - Schoolomgeving brug scholen Reigerlaan/Pelikaanweg, Capelle aan den Ijssel SB V125 Afgerond
Provincie Zuid-Holland 2021 Vliegende Brigade, aanvraag 2 Florabuurt, DOS-2021-0008763 PZH-2022-798378958 SO V113 Lopend
RVO- Dumava Sporthal Oostgaarde-Dakotaweg 261- Dak en zonnepanelen- DMV2201069 DV V99 Lopend
RVO- SDE++ Wiekslag 3 (2021), Ijsselcollege FD V98 Lopend
RVO- ventilatie op scholen nr. 11 de Fontein SUVIS21-2-02685671 SL V94 Lopend
RVO- ventilatie op scholen nr. 13 Horizon Koggewaard SUVIS21-2-02685683 SL V87 Lopend
RVO- ventilatie op scholen Nr. 10. Groen van Prinsteren SUVIS21-2-02685665 SL V83 Lopend
RVO- ventilatie op scholen nr. 03 Het Baken SUVIS21-2-02673532 SL V81 Lopend
RVO- SDE++ SDE1910739 Zonnepanelen Eben heazer, Lijstersingel 22A (tijdelijke school) FD V75 Lopend
RVO- ventilatie op scholen nr. 12 de Balans SUVIS21-2-02685677 SL V74 Lopend
RVO- SDE++ Capelseweg 39A, KorfbalClubCapelle. SDE1824469 FD V73 Lopend
RVO- ventilatie op scholen nr. 07 Sjalomschool SUVIS21-2-02677307 SL V73 Lopend
MRDH- AVLM project Parkshuttle- Vervolgaanvraag 1- Implementatieplan Uitbreiding van 6 naar 10 SO V68 aangevraagd 31 oktopber 2021
Provincie Zuid-Holland 2022 Florabuurt- Wingerd/ Amandelhof Spreiding sociale woningbouw RR SO V68 Lopend
MRDH MRDH-maatwerkvoorzieningen- Buurtbus vervolg 2022 SO V63 Lopend
RVO- ventilatie op scholen nr. 06 SVC SUVIS21-2-02677300 SL V62 Lopend
RVO- SDE++ SDE2027899 2020 Alkenlaan 91 (15 jaar looptijd) FD V59 Lopend
Ministerie van justitie Wapens en Jongeren, proj num 284725 4076681 youchoose BCO V58 Lopend
2022- SISa- Specifieke uitkering onderwijsroute 2022- SISa- Specifieke uitkering onderwijsroute SL V58 Lopend
Provincie Zuid-Holland Icoonsoorten 2019-2022 SB V42 Afgerond
Preventieakkoord SPUK SPUK preventieakkoord 2022 SL V40 Lopend
RVO- SDE++ PC Boutensingel 1, SDE1824722, 1-5-2020 t/m 30-4-2035 FD V35 Lopend
RVO- SDE++ SDE2021773 Zonnepanelen Lijstersingel 22 "De Bouwsteen" FD V35 Lopend
MRDH ipva 2022 2022 Bushalte Duikerlaan SB V35 Lopend
RVO- SDE++ Zonnepanelen op de Capelseweg 33, SDE1828747, 2020- 2035 FD V28 Lopend
RVO- SDE++ Zonnepanelen op de Couwenhoekseweg 1 CVV "De Zwervers" FD V26 Lopend
Ministerie van justitie Ex gedetineerden 2023 BCO V25 ingediend
RVO EAW Extern Advies Warmtetransitie 2020, EAW-20-00198780 SO V21 afgerond
RVO- SDE++ Zonnepanelen op de Capelseweg 37, Eurostars FD V18 Lopend
RVO- SDE++ Zonnepanelen Sporthal Lijstersingel 20, sde13718649 FD V15 Lopend
RVO- SDE++ Zonnepanelen Spoorlaan 18, rioolgemaal FD V12 Lopend
Min Justitie en veiligheid Groene BOA SB V8 Lopend
Dus-i 2023 Brede SPUK voorbereidingsbudget SL V7 Aangevraagd
RVO- SDE++ Groenedijk 10, SDE1361861 2014-2029, gemeentewerf FD V4 Lopend
RVO- SDE++ Zonnepanelen Educatusstraat 10, 2909PK Capelle aan den Ijssel. SDE1631326 FD V4 Lopend