Niet gewijzigde prestaties doelenboom (groen en rood) t.o.v. Voor- en Najaarsnota 2022

Inleiding

Onderstaande maatregelen ('wat gaan wij daarvoor doen') van de doelenboom Begroting 2022 zijn in de Voorjaarsnota 2022 en de Najaarsnota 2022 op 'groen' (gerealiseerd) of 'rood' (niet gerealiseerd en worden niet gerealiseerd)' gezet en tonen wij daarom niet nogmaals in de programma's. 

Wat willen wij bereiken?

Programma 2 - TV2.1/TV 2.5 Alle modaliteiten in balans

Wat hebben wij gedaan?

Programma 3 - TV 3.1 Versterken en verbeteren van kantoor-, bedrijfs- en winkellocaties

Wat hebben wij gedaan?

Programma 3 - TV3.1 Voortzetten van de goede relatie met ondernemers

Wat hebben wij gedaan?

Programma 6A - TV 6.1 Capelse kinderen en jongeren krijgen voldoende kansen om zich te ontwikkelen en mee te doen in de samenleving

Wat hebben wij gedaan?

Programma 6A - TV6.1 Capelse kinderen en jongeren groeien veilig op

Wat hebben wij gedaan?

Programma 6B - TV6.5 Iedere Capellenaar werkt en/of participeert naar vermogen

Wat hebben wij gedaan?

Programma 7 - TV7.4 Inzetten op energiebesparing

Wat hebben wij gedaan?

Programma 8 - TV8.1 Voorbereid zijn op de invoering van de Omgevingswet op 1 juli 2022

Wat hebben wij gedaan?

Programma 8 - TV8.3 Consolideren, spreiden en vernieuwing van de sociale woningcorporatie huurwoningenvoorraad

Wat hebben wij gedaan?