Niet gewijzigde prestaties doelenboom (groen en rood) t.o.v. Voor- en Najaarsnota 2022

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Onderstaande maatregelen ('wat gaan wij daarvoor doen') van de doelenboom Begroting 2022 zijn in de Voorjaarsnota 2022 en de Najaarsnota 2022 op 'groen' (gerealiseerd) of 'rood' (niet gerealiseerd en worden niet gerealiseerd)' gezet en tonen wij daarom niet nogmaals in de programma's. 

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?