Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Wij zijn verplicht een overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld op te nemen. Dit overzicht valt ook onder de externe accountantscontrole. Wij hebben voor onze programma-indeling de indeling van de commissie BBV gehanteerd. In de rekening is het verdelingsprincipe waarmee de taakvelden over de programma's zijn verdeeld conform onze begroting, waarbij er dus sprake is van een tweetal deelprogramma's binnen programma 5 en een viertal deelprogramma's binnen programma 6.

Taakveld/Programma Lasten/ baten Prim. Begroting Begr. Wijziging Totaal begroot Verplichting Geboekt Saldo van Mutatie reserve Resultaat
baten en lasten (afwijking)
TKV 0.1 Bestuur Lasten N3.311 N0 N3.311 N0 N3.195 V116 N0 V116
TKV 0.1 Bestuur Baten N0 N0 N0 N0 V1.326 V1.326 N0 V1.326
Totaal TKV 0.1 Bestuur Saldo N3.311 N0 N3.311 N0 N1.869 V1.442 N0 V1.442
TKV 0.10 Mutaties reserves Lasten N346 N7.124 N7.470 N0 N9.727 N2.257 V2.257 N0
TKV 0.10 Mutaties reserves Baten V490 V8.075 V8.565 N0 V8.863 V298 N298 N0
Totaal TKV 0.10 Mutaties reserves Saldo V144 V951 V1.095 N0 N864 N1.959 V1.959 N0
TKV 0.11 Result vd rekening v B en L Lasten N4.167 N2.103 N6.270 N0 N0 V6.270 N0 V6.270
TKV 0.11 Result vd rekening v B en L Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal TKV 0.11 Resultaat B en L Saldo N4.167 N2.103 N6.270 N0 N0 V6.270 N0 V6.270
TKV 0.2 Burgerzaken Lasten N2.138 N155 N2.293 N0 N2.321 N28 N0 N28
TKV 0.2 Burgerzaken Baten V727 V114 V841 N0 V986 V145 N0 V145
Totaal TKV 0.2 Burgerzaken Saldo N1.411 N41 N1.452 N0 N1.335 V117 N0 V117
TKV 0.3 Beh overige gebouwen en gronden Lasten N37 N9 N46 N0 N50 N4 N0 N4
TKV 0.3 Beh overige gebouwen en gronden Baten V123 N0 V123 N0 V135 V12 N0 V12
Totaal TKV 0.3 Beh overige gebouwen en gronden Saldo V86 N9 V77 N0 V85 V8 N0 V8
TKV 0.4 Ondersteuning organisatie Lasten N24.286 N254 N24.539 N0 N24.660 N121 N190 N311
TKV 0.4 Ondersteuning organisatie Baten V2.364 V92 V2.456 N0 V2.671 V215 N0 V215
Totaal TKV 0.4 Ondersteuning organisatie Saldo N21.922 N162 N22.083 N0 N21.989 V94 N190 N96
TKV 0.5 Treasury Lasten V10 V51 V60 N0 V8 N52 N0 N52
TKV 0.5 Treasury Baten V773 V276 V1.049 N0 V1.136 V87 N0 V87
Totaal TKV 0.5 Treasury Saldo V783 V327 V1.109 N0 V1.144 V35 N0 V35
TKV 0.61 OZB woningen Lasten N500 V42 N458 N0 N399 V59 N0 V59
TKV 0.61 OZB woningen Baten V7.347 V200 V7.547 N0 V7.724 V177 N0 V177
Totaal TKV 0.61 OZB woningen Saldo V6.847 V242 V7.089 N0 V7.325 V236 N0 V236
TKV 0.62 OZB niet-woningen Lasten N301 V30 N270 N0 N227 V43 N0 V43
TKV 0.62 OZB niet-woningen Baten V4.946 V550 V5.496 N0 V5.456 N40 N0 N40
Totaal TKV 0.62 OZB niet-woningen Saldo V4.645 V580 V5.226 N0 V5.229 V3 N0 V3
TKV 0.64 Belastingen overig Lasten N2 N0 N2 N0 V4 V6 N0 V6
TKV 0.64 Belastingen overig Baten V6 N0 V6 N0 N1 N7 N0 N7
Totaal TKV 0.64 Belastingen overig Saldo V4 N0 V4 N0 V3 N1 N0 N1
TKV 0.7 Alg uitk en overg uitk gemeentef Lasten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
TKV 0.7 Alg uitk en overg uitk gemeentef Baten V132.998 V16.927 V149.925 N0 V151.286 V1.361 N0 V1.361
Totaal TKV 0.7 Alg uitk gemeentefonds Saldo V132.998 V16.927 V149.925 N0 V151.286 V1.361 N0 V1.361
TKV 0.8 Overige baten en lasten Lasten N280 N608 N888 N0 N497 V391 N253 V138
TKV 0.8 Overige baten en lasten Baten N0 N0 N0 N0 V218 V218 N0 V218
Totaal TKV 0.8 Overige baten en lasten Saldo N280 N608 N888 N0 N279 V609 N253 V356
TKV 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Lasten N55 N0 N55 N0 N52 V3 N0 V3
TKV 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal TKV 0.9 Vennootschapsbelasting Saldo N55 N0 N55 N0 N52 V3 N0 V3
TOTAAL PROGRAMMA 0 BESTUUR Lasten N35.413 N10.130 N45.542 N0 N41.116 V4.426 V1.814 V6.240
TOTAAL PROGRAMMA 0 BESTUUR Baten V149.774 V26.234 V176.008 N0 V179.800 V3.792 N298 V3.494
TOTAAL PROGRAMMA 0 BESTUUR Saldo V114.361 V16.104 V130.466 N0 V138.684 V8.218 V1.516 V9.734
TKV 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Lasten N4.977 N44 N5.020 N0 N4.816 V204 N4 V200
TKV 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Baten V340 N0 V340 N0 V341 V1 N0 V1
Totaal TKV 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Saldo N4.637 N44 N4.680 N0 N4.475 V205 N4 V201
TKV 1.2 Openbare orde en veiligheid Lasten N3.434 N536 N3.970 N0 N3.706 V264 N0 V264
TKV 1.2 Openbare orde en veiligheid Baten V339 V199 V538 N0 V287 N251 N0 N251
Totaal TKV 1.2 Openbare orde en veiligheid Saldo N3.095 N337 N3.432 N0 N3.419 V13 N0 V13
TOTAAL PROGRAMMA 1 INTEGR.VEILIGHEID Lasten N8.411 N580 N8.990 N0 N8.522 V468 N4 V464
TOTAAL PROGRAMMA 1 INTEGR.VEILIGHEID Baten V679 V199 V878 N0 V628 N250 N0 N250
TOTAAL PROGRAMMA 1 INTEGR.VEILIGHEID Saldo N7.732 N381 N8.112 N0 N7.894 V218 N4 V214
TKV 2.1 Verkeer en vervoer Lasten N8.897 V422 N8.475 N0 N8.000 V475 N0 V475
TKV 2.1 Verkeer en vervoer Baten V549 V69 V618 N0 V1.038 V420 V160 V580
Totaal TKV 2.1 Verkeer en vervoer Saldo N8.348 V491 N7.857 N0 N6.962 V895 V160 V1.055
TKV 2.2 Parkeren Lasten N9 N5 N14 N0 N47 N33 N0 N33
TKV 2.2 Parkeren Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal TKV 2.2 Parkeren Saldo N9 N5 N14 N0 N47 N33 N0 N33
TKV 2.5 Openbaar vervoer Lasten N195 N0 N195 N0 N224 N29 N0 N29
TKV 2.5 Openbaar vervoer Baten V98 N0 V98 N0 V69 N29 N0 N29
Totaal TKV 2.5 Openbaar vervoer Saldo N97 N0 N97 N0 N155 N58 N0 N58
TOTAAL PROGRAMMA 2 VERKEER, VERVOER, W Lasten N9.101 V417 N8.684 N0 N8.271 V413 N0 V413
TOTAAL PROGRAMMA 2 VERKEER, VERVOER, W Baten V647 V69 V716 N0 V1.107 V391 V160 V551
TOTAAL PROGRAMMA 2 VERKEER, VERVOER, W Saldo N8.454 V486 N7.968 N0 N7.164 V804 V160 V964
TKV 3.1 Economische ontwikkeling Lasten N735 V22 N713 N0 N679 V34 N0 V34
TKV 3.1 Economische ontwikkeling Baten V334 V28 V362 N0 V405 V43 N0 V43
Totaal TKV 3.1 Economische ontwikkeling Saldo N401 V50 N351 N0 N274 V77 N0 V77
TKV 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Lasten N42 N11 N53 N0 N29 V24 N0 V24
TKV 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal TKV 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Saldo N42 N11 N53 N0 N29 V24 N0 V24
TKV 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg Lasten N444 N75 N519 N0 N336 V183 N175 V8
TKV 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg Baten V353 N0 V353 N0 V322 N31 N0 N31
Totaal TKV 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg Saldo N91 N75 N166 N0 N14 V152 N175 N23
TKV 3.4 Economische promotie Lasten N25 N25 N50 N0 N14 V36 N0 V36
TKV 3.4 Economische promotie Baten V73 N0 V73 N0 V66 N7 N0 N7
Totaal TKV 3.4 Economische promotie Saldo V48 N25 V23 N0 V52 V29 N0 V29
TOTAAL PROGRAMMA 3 ECONOMIE Lasten N1.246 N89 N1.335 N0 N1.058 V277 N175 V102
TOTAAL PROGRAMMA 3 ECONOMIE Baten V760 V28 V788 N0 V793 V5 N0 V5
TOTAAL PROGRAMMA 3 ECONOMIE Saldo N486 N61 N547 N0 N265 V282 N175 V107
TKV 4.2 Onderwijshuisvesting Lasten N3.391 N2.302 N5.693 N0 N4.360 V1.333 N321 V1.012
TKV 4.2 Onderwijshuisvesting Baten V512 V2.018 V2.530 N0 V508 N2.022 N0 N2.022
Totaal TKV 4.2 Onderwijshuisvesting Saldo N2.879 N284 N3.163 N0 N3.852 N689 N321 N1.010
TKV 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Lasten N5.230 N1.614 N6.844 N0 N7.052 N208 N0 N208
TKV 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Baten V3.611 V1.557 V5.168 N0 V5.368 V200 N0 V200
Totaal TKV 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Saldo N1.619 N57 N1.676 N0 N1.684 N8 N0 N8
TOTAAL PROGRAMMA 4 ONDERWIJS Lasten N8.621 N3.916 N12.537 N0 N11.412 V1.125 N321 V804
TOTAAL PROGRAMMA 4 ONDERWIJS Baten V4.123 V3.575 V7.698 N0 V5.876 N1.822 N0 N1.822
TOTAAL PROGRAMMA 4 ONDERWIJS Saldo N4.498 N341 N4.839 N0 N5.536 N697 N321 N1.018
TKV 5.1 Sportbeleid en activering Lasten N5.353 N307 N5.660 N0 N5.647 V13 N0 V13
TKV 5.1 Sportbeleid en activering Baten N0 V162 V162 N0 V80 N82 N0 N82
Totaal TKV 5.1 Sportbeleid en activering Saldo N5.353 N145 N5.498 N0 N5.567 N69 N0 N69
TKV 5.2 Sportaccommodaties Lasten N3.929 N292 N4.220 N0 N3.924 V296 N6 V290
TKV 5.2 Sportaccommodaties Baten V3.473 V61 V3.534 N0 V3.616 V82 N0 V82
Totaal TKV 5.2 Sportaccommodaties Saldo N456 N231 N686 N0 N308 V378 N6 V372
TKV 5.3 Cultuurpresent, -prod en -part Lasten N2.451 N39 N2.490 N0 N2.446 V44 N0 V44
TKV 5.3 Cultuurpresent, -prod en -part Baten V393 N0 V393 N0 V416 V23 N0 V23
Totaal TKV 5.3 Cultuurpresent. Saldo N2.058 N39 N2.097 N0 N2.030 V67 N0 V67
TKV 5.4 Musea Lasten N10 N2 N11 N0 N11 N0 N0 N0
TKV 5.4 Musea Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal TKV 5.4 Musea Saldo N10 N2 N11 N0 N11 N0 N0 N0
TKV 5.5 Cultureel erfgoed Lasten N182 N0 N182 N0 N213 N31 N0 N31
TKV 5.5 Cultureel erfgoed Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal TKV 5.5 Cultureel erfgoed Saldo N182 N0 N182 N0 N213 N31 N0 N31
TKV 5.6 Media Lasten N1.127 N13 N1.140 N0 N1.130 V10 N0 V10
TKV 5.6 Media Baten V172 N0 V172 N0 V215 V43 N0 V43
Totaal TKV 5.6 Media Saldo N955 N13 N968 N0 N915 V53 N0 V53
TOTAAL PROGRAMMA 5A VRIJETIJDSBEST. Lasten N13.052 N653 N13.703 N0 N13.371 V332 N6 V326
TOTAAL PROGRAMMA 5A VRIJETIJDSBEST. Baten V4.038 V223 V4.261 N0 V4.327 V66 N0 V66
TOTAAL PROGRAMMA 5A VRIJETIJDSBEST. Saldo N9.014 N430 N9.442 N0 N9.044 V398 N6 V392
TKV 5.7 Openbaar grn en (openlucht) recr Lasten N6.478 N175 N6.654 N0 N6.837 N183 N0 N183
TKV 5.7 Openbaar grn en (openlucht) recr Baten V893 N0 V893 N0 V828 N65 N0 N65
Totaal TKV 5.7 Openbaar groen en recr Saldo N5.585 N175 N5.761 N0 N6.009 N248 N0 N248
TOTAAL PROGRAMMA 5B OPENBAAR GROEN Lasten N6.478 N175 N6.654 N0 N6.837 N183 N0 N183
TOTAAL PROGRAMMA 5B OPENBAAR GROEN Baten V893 N0 V893 N0 V828 N65 N0 N65
TOTAAL PROGRAMMA 5B OPENBAAR GROEN Saldo N5.585 N175 N5.761 N0 N6.009 N248 N0 N248
TKV 6.1 Samenkracht, burgerparticipatie Lasten N12.916 N7.999 N20.916 N0 N21.375 N459 N497 N956
TKV 6.1 Samenkracht, burgerparticipatie Baten V1.209 V6.649 V7.858 N0 V9.216 V1.358 V97 V1.455
Totaal TKV 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Saldo N11.707 N1.350 N13.058 N0 N12.159 V899 N400 V499
TOTAAL PROGRAMMA 6A SOC.INFRASTRUCTUUR Lasten N12.916 N7.999 N20.916 N0 N21.375 N459 N497 N956
TOTAAL PROGRAMMA 6A SOC.INFRASTRUCTUUR Baten V1.209 V6.649 V7.858 N0 V9.216 V1.358 V97 V1.455
TOTAAL PROGRAMMA 6A SOC.INFRASTRUCTUUR Saldo N11.707 N1.350 N13.058 N0 N12.159 V899 N400 V499
TKV 6.3 Inkomensregelingen Lasten N45.887 N1.192 N47.079 N0 N46.549 V530 N413 V117
TKV 6.3 Inkomensregelingen Baten V35.380 N2.320 V33.060 N0 V32.405 N655 N0 N655
Totaal TKV 6.3 Inkomensregelingen Saldo N10.507 N3.512 N14.019 N0 N14.144 N125 N413 N538
TKV 6.4 Begeleide participatie Lasten N5.867 V92 N5.775 N0 N5.778 N3 N0 N3
TKV 6.4 Begeleide participatie Baten N0 N0 N0 N0 V1 V1 N0 V1
Totaal TKV 6.4 Begeleide participatie Saldo N5.867 V92 N5.775 N0 N5.777 N2 N0 N2
TKV 6.5 Arbeidsparticipatie Lasten N4.080 V129 N3.951 N0 N4.096 N145 N15 N160
TKV 6.5 Arbeidsparticipatie Baten V319 V163 V482 N0 V193 N289 N0 N289
Totaal TKV 6.5 Arbeidsparticipatie Saldo N3.761 V292 N3.469 N0 N3.903 N434 N15 N449
TOTAAL PROGRAMMA 6B WERK EN INKOMEN Lasten N55.834 N971 N56.805 N0 N56.423 V382 N428 N46
TOTAAL PROGRAMMA 6B WERK EN INKOMEN Baten V35.699 N2.157 V33.542 N0 V32.599 N943 N0 N943
TOTAAL PROGRAMMA 6B WERK EN INKOMEN Saldo N20.135 N3.128 N23.263 N0 N23.824 N561 N428 N989
TKV 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Lasten N1.579 N465 N2.045 N0 N2.142 N97 N0 N97
TKV 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Baten N0 N0 N0 N0 V10 V10 N0 V10
Totaal TKV 6.6 Maatwerkvoorz. (WMO) Saldo N1.579 N465 N2.045 N0 N2.132 N87 N0 N87
TKV 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Lasten N16.626 V1.116 N15.510 N0 N15.585 N75 N0 N75
TKV 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Baten V512 N83 V429 N0 V408 N21 V16 N5
Totaal TKV 6.71 Maatwerkdienstverl.18+ Saldo N16.114 V1.033 N15.081 N0 N15.177 N96 V16 N80
TKV 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Lasten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
TKV 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Baten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal TKV 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Saldo N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
TOTAAL PROGRAMMA 6C WMO Lasten N18.205 V651 N17.555 N0 N17.727 N172 N0 N172
TOTAAL PROGRAMMA 6C WMO Baten V512 N83 V429 N0 V418 N11 V16 V5
TOTAAL PROGRAMMA 6C WMO Saldo N17.693 V568 N17.126 N0 N17.309 N183 V16 N167
TKV 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Lasten N21.590 N3.885 N25.475 N0 N26.304 N829 N110 N939
TKV 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Baten V62 N0 V62 N0 V434 V372 N0 V372
Totaal TKV 6.72 Maatwerkdienstverl.18- Saldo N21.528 N3.885 N25.413 N0 N25.870 N457 N110 N567
TKV 6.82 Geëscaleerde zorg 18- Lasten N851 N77 N928 N0 N935 N7 N0 N7
TKV 6.82 Geëscaleerde zorg 18- Baten V160 V116 V276 N0 V276 N0 N0 N0
Totaal TKV 6.82 Geëscaleerde zorg 18- Saldo N691 V39 N652 N0 N659 N7 N0 N7
TOTAAL PROGRAMMA 6D JEUGDZORG Lasten N22.441 N3.962 N26.403 N0 N27.239 N836 N110 N946
TOTAAL PROGRAMMA 6D JEUGDZORG Baten V222 V116 V338 N0 V710 V372 N0 V372
TOTAAL PROGRAMMA 6D JEUGDZORG Saldo N22.219 N3.846 N26.065 N0 N26.529 N464 N110 N574
TKV 7.1 Volksgezondheid Lasten N3.265 N667 N3.932 N0 N3.854 V78 N16 V62
TKV 7.1 Volksgezondheid Baten N0 V550 V550 N0 V608 V58 N0 V58
Totaal TKV 7.1 Volksgezondheid Saldo N3.265 N117 N3.382 N0 N3.246 V136 N16 V120
TKV 7.2 Riolering Lasten N4.170 V1.027 N3.143 N0 N3.779 N636 N4 N640
TKV 7.2 Riolering Baten V5.133 N1.435 V3.698 N0 V4.337 V639 N0 V639
Totaal TKV 7.2 Riolering Saldo V963 N408 V555 N0 V558 V3 N4 N1
TKV 7.3 Afval Lasten N9.586 N620 N10.206 N0 N10.392 N186 N0 N186
TKV 7.3 Afval Baten V9.943 V394 V10.338 N0 V10.391 V53 N0 V53
Totaal TKV 7.3 Afval Saldo V357 N226 V132 N0 N1 N133 N0 N133
TKV 7.4 Milieubeheer Lasten N1.674 N814 N2.488 N0 N2.678 N190 N30 N220
TKV 7.4 Milieubeheer Baten V64 V386 V450 N0 V409 N41 V26 N15
Totaal TKV 7.4 Milieubeheer Saldo N1.610 N428 N2.038 N0 N2.269 N231 N4 N235
TKV 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Lasten N32 N0 N32 N0 N1 V31 N0 V31
TKV 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Baten V22 N0 V22 N0 V22 N0 N0 N0
Totaal TKV 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Saldo N10 N0 N10 N0 V21 V31 N0 V31
TOTAAL PROGRAMMA 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU Lasten N18.727 N1.074 N19.801 N0 N20.704 N903 N50 N953
TOTAAL PROGRAMMA 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU Baten V15.162 N105 V15.058 N0 V15.767 V709 V26 V735
TOTAAL PROGRAMMA 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU Saldo N3.565 N1.179 N4.743 N0 N4.937 N194 N24 N218
TKV 8.1 Ruimtelijke ordening Lasten N2.126 N1.605 N3.731 N0 N3.821 N90 N0 N90
TKV 8.1 Ruimtelijke ordening Baten V43 V1.658 V1.701 N0 V1.681 N20 N0 N20
Totaal TKV 8.1 Ruimtelijke ordening Saldo N2.083 V53 N2.030 N0 N2.140 N110 N0 N110
TKV 8.2 GREX (niet-bedrijventerreinen) Lasten N13.091 N5.956 N19.047 N0 N16.610 V2.437 N0 V2.437
TKV 8.2 GREX (niet-bedrijventerreinen) Baten V13.709 N926 V12.783 N0 V10.380 N2.403 N0 N2.403
Totaal TKV 8.2 GREX (niet-bedrijventerr.) Saldo V618 N6.882 N6.264 N0 N6.230 V34 N0 V34
TKV 8.3 Wonen en bouwen Lasten N3.626 N909 N4.535 N0 N4.359 V176 N224 N48
TKV 8.3 Wonen en bouwen Baten V1.817 V1.471 V3.288 N0 V3.210 N78 N0 N78
Totaal TKV 8.3 Wonen en bouwen Saldo N1.809 V562 N1.247 N0 N1.149 V98 N224 N126
TOTAAL PROGRAMMA 8 STADSONTWIKKELING Lasten N18.843 N8.470 N27.313 N0 N24.790 V2.523 N224 V2.299
TOTAAL PROGRAMMA 8 STADSONTWIKKELING Baten V15.569 V2.203 V17.772 N0 V15.271 N2.501 N0 N2.501
TOTAAL PROGRAMMA 8 STADSONTWIKKELING Saldo N3.274 N6.267 N9.541 N0 N9.519 V22 N224 N202
TOTAAL ALLE PROGRAMMA'S Lasten N229.288 N36.951 N266.238 N0 N258.845 V7.393 N0 V7.393
TOTAAL ALLE PROGRAMMA'S Baten V229.287 V36.951 V266.239 N0 V267.340 V1.101 V1 V1.102
AFRONDING V1 N0 N1 N3 N2 N0 N2
TOTAAL ALLE PROGRAMMA'S Saldo N0 V0 V0 N0 V8.492 V8.492 V0 V8.492