Bevolkingsprognose en woningbouwplanning

Bevolking: aantal inwoners

Terug naar navigatie - Bevolking: aantal inwoners

Het aantal inwoners stijgt de afgelopen jaren meestal licht. In de laatste meting, per 1 januari 2020, kwam het aantal inwoners voor het eerst boven de grens van 67.000. Vergeleken met 2008, 13 jaar geleden, is er een stijging van 2.100 inwoners. Onderstaand vertonen we het verloop, met metingen telkens op 1 januari van het jaar.

Het aantal inwoners is één van de belangrijkste verdeelmaatstaven van de algemene uitkering. Tot en met de Begroting 2018 hebben we de meerjarenprognose stabiel op 66.500 gehouden. Bij de Begroting 2019 hebben wij echter een licht stijgende trend opgenomen in de prognose voor de algemene uitkering. Wij verwachten namelijk een toename van het aantal inwoners in Capelle, omdat er een omvangrijk woningbouwprogramma is voor de komende jaren. De aantallen zijn terug te vinden in de bijlage Algemene Uitkering.

Onder het kopje woningbouwplanning staat dat er voor de komende jaren 7.362 extra woningen geprognosticeerd zijn, voor nieuwbouw en transformatie van bedrijfspanden. Op dit moment wonen er gemiddeld 2,15 inwoners per woning (67.122 / 31.270). Dit betekent in theorie dat het aantal inwoners de komende jaren met 15.828 groeit (2,15 * 7.362), waardoor het aantal inwoners op termijn op 82.950 uitkomt. Dit is een theoretische benadering. De werkelijke inwonerstijging is afhankelijk van het feitelijk aantal extra woningen dat toegevoegd wordt en de ontwikkeling van het gemiddelde aantal inwoners per woning. 

De groei van het aantal inwoners heeft onder andere invloed op het aantal raadsleden, conform artikel 8.1 Gemeentewet. Wanneer de grens van 70.000 inwoners is gepasseerd, neemt het aantal raadsleden toe van 33 naar 35. Wanneer ook de grens van 80.000 inwoners is gepasseerd, neemt het aantal raadsleden toe van 35 naar 37.

Jaar Aantal inwoners per 1/1
2008 65.022
2009 65.273
2010 65.345
2011 66.104
2012 66.120
2013 66.024
2014 66.178
2015 66.478
2016 66.486
2017 66.421
2018 66.854
2019 66.818
2020 67.122

Woningbouwplanning

Terug naar navigatie - Woningbouwplanning

Er is voor de komende jaren een omvangrijk woningbouwprogramma voor de komende jaren, met projecten zoals bouw in Fascinatio, de ‘Hof van Capelle (Post-NL locatie) en de ‘s Gravenweteringpark. Ook in het Rivium wordt er gewerkt aan grootschalige transformatie van kantoren en woningbouw.
De woningbouwplanning wordt periodiek geactualiseerd. De raad heeft deze voor het laatst ontvangen op de Thema avond Woningbouwplanning van 6 juli 2020. In het onderstaande overzicht voegen wij de prognose volgens deze planning. In totaal staan er 7.362 geprognosticeerde woningen op deze planning. 

Aantal woonruimten volgens woningbouwplanning 2020 2021 2022 2023 2024 > 2024 n.n.b.
Aantal woonruimte per 1 januari 31.270 31.257 31.571 32.406 32.603 32.886 32.916
Op te leveren in betreffende jaar volgens planning 6 juli 2020 -13 314 835 197 283 30 5.716
Aantal woonruimte per 31 december 31.257 31.571 32.406 32.603 32.886 32.916 38.632