Personele sterkte en personeelslasten

Personele sterkte en personeelslasten 2021-2024

Terug naar navigatie - Personele sterkte en personeelslasten 2021-2024
Organisatie-eenheid Budget Formatie in fte
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Bestuur
Raadsleden 771 771 771 771 33 33 33 33
Griffie 482 482 482 482 5 5 5 5
Burgemeester en wethouders 783 783 783 783 6 6 6 6
Subtotaal Bestuur 2.036 2.036 2.036 2.036 44 44 44 44
Organisatie
Gemeentesecretaris / directie 1.030 1.030 1.030 1.030 13 13 13 13
BCO 5.857 5.857 5.857 5.857 70 70 70 70
Publiekszaken 3.416 3.416 3.416 3.416 52 52 52 52
Samenleving 3.923 3.923 3.911 3.911 45 45 45 45
Stadsbeheer 7.684 7.418 7.418 7.418 116 113 113 113
Stadsontwikkeling 5.229 4.964 4.964 4.964 63 60 60 60
Facilitaire Diensten 2.707 2.707 2.707 2.707 42 44 42 42
Financiƫn 3.243 3.202 3.202 3.202 43 42 42 42
Subtotaal Organisatie 33.089 32.517 32.505 32.505 444 439 437 437
Overige
Forensenvergoeding 169 169 169 169
Ambtsjubilea 25 33 16 27
Ondernemingsraad 73 73 73 73
Stelpost cao loonontwikkeling 816 816 816 816
Subtotaal Overige 1.083 1.091 1.074 1.085
Totaal 36.208 35.644 35.615 35.626 488 483 481 481