Amendementen en moties

Amendementen

Terug naar navigatie - Amendementen

De volgende amendementen zijn aangenomen tijdens de raadsvergadering van 10 november 2020:

Met het aannemen van deze amendementen is de eindstand van de Begroting 2021 gewijzigd. 

Begroting en meerjarenbegroting Doorkijk
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Eindstand Begroting 2021/ VJN 2020 V80.579 N1.568 V1.370 V3.345 V51 V435 V25 V44 V141
Begroting 2021:
Dotatie aan Reserve Besteding verkoop Eneco-aandelen N20.000
Besluitvorming Begroting 2021:
Amendement verlenging Denk & Doe Mee!-fonds (DDMF):
- Verlagen/ verhogen lasten V1.170 N3.000
- Dotatie/ onttrekking Reserve DDMF N1.170 V3.000
Amendement Bestemmingsreserve Eneco - eerst de kaders:
- Vervallen dotatie/ onttrekking reserve V20.000 N965 N455 N315 N174
Eindstand Begroting 2021 inclusief aangenomen amendementen V80.579 N2.533 V915 V3.030 N123 V435 V25 V44 V141